Els catalans porten l’aliança al dit anular esquerre

amor-vincit3.jpg En les esponsalles, els promesos s’intercanviaven regals i un anell, generalment de ferro. Aquest anell el portaven al dit anular de la mà esquerra, perquè creien en la vena amoris:

“Sabem que els antics grecs portaven un anell al dit de la mà esquerra que és a prop del dit xic. Diuen que els romans generalment també portaven els anells al mateix lloc. Apió, en la seva Història d’Egipte, diu que la causa d’aquesta pràctica és que, obrint i disseccionant cossos humans, com era costum a Egipte, cosa que els grecs anomenen anatomia, va ser descobert un nervi molt prim que va des del dit al qual hem fet referència fins a arribar al cor de l’home; per això no sembla estúpid que aquest dit primordial fos guarnit amb aquesta dignitat, ja que semblava que aquest dit era essencial perquè està directament connectat amb el cor, l’òrgan principal.”

Gel·li, Nits àtiques X 23 

Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats? Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest? Què en saps de la vena amoris? On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món? Per què la penyora d’amor és des de temps immemorials un anell?

85 thoughts on “Els catalans porten l’aliança al dit anular esquerre

 1. Laia Bagà

  Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  En els casaments, es un signe que s’intercanvies els enamorats per demostrar compromís.

  Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest?
  Perque és on es posa l’anell. El que hi ha al costat del dit petit.

  Què en saps de la vena amoris?
  “vena de l’amor”
  Creien que aquest dit tenia una vena que anava desde el dit fins al cor.

  On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  A la mà dreta.

 2. Laia Sánchez Puerto

  Salve!

  A l’hora de casar-se, s’intercanvien els anells i d’aquesta manera ens comprometem a demostrar el nostre amor, és com un símbol de compromís.
  El dit anular s’anomena d’aquesta manera ja que significa anell en llatí (anulus).
  El dit anular és el 4t començant a contar per el dit gros.
  Vena amoris significa vena del amor. La creença tradicional diu que aquesta línia anava directament des del cor fins al quart dit de la mà esquerra.
  A la resta d’Espanya i el món porten l’anell de prometatge o de casats a la mà dreta.

  Vale!

 3. Marta Verde

  Salve!

  Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  Quan es casen es quan s’intercanvien els anells.
  Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest?
  El dit anular és el quart dit de la mà humana. Se l’anomena digitus quartus en anatomia, tot i que en català també és anomenat dit de l’anell o dit gandul.
  Què en saps de la vena amoris?
  La creença tradicional estableix que aquesta vena va directament des del cor fins al quart dit de la mà esquerra. Aquesta teoria ha estat citada a les cultures occidentals com una de les raons es va col·locar l’anell de compromís al dit anular.
  On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  També es porta al dit anular.
  Per què la penyora d’amor és des de temps immemorials un anell?
  La penyora és una cosa que es posa en mans d’algú com a garantia del compliment d’una obligació, en aquest cas conforme sempre l’estimarà.

 4. Clàudia Cazaux Cuberas

  Salve!
  Actualment l’intercanvi d’anells significa compromís, voler estar per sempre junts.
  Li han posat aquest nom perquè, segons diu la història, antigament a Egipte es creia que hi havia una artèria que comunicava aquest dit directament amb el cor, per aquest motiu els enamorats van triat aquest dit per a col·locar-se un anell com prova d’amor. Per al catolicisme l’anular correspondria a la paraula amén.
  Aquest és el quart dit de la mà humana, situat entre el dit mitger i el menovell.
  Vena amoris significa vena del amor i és el que ja he explicat anteriorment de la vena que comunicava el dit anular ambel cor.
  Majoritariament la resta del món i d’Espanya porten el prometatge també al dit anular.
  Casi sempre la penyora d’amor ha sigut un anell perquè anell significa aliança i penyora d’amor és que tu dones amor amb la intenció de rebre’l tu també.

 5. Paula Franco Semitiel

  Salve!

  Actualment, quan ens casem, tan l’home com la dona ens possem un anell al dit. Símbol d’aliança.
  No sabia que una cosa tan important per a nosaltres, tingués aquest fet històric.

  En el article, es parla d’Apió en L’història d’Egipte. Com que no sé qui és Apió, he decidit buscar informació:

  Apió de sobrenom Pleistonices (Pleistoneices) fou un gramàtic grec d’Egipte, nascut a un oasi, però criat a Alexandria. Era fill de Poseidonios. Va estudiar amb Apol·loni (fill d’Arquibi) i amb Dídim. Després va anar a Roma on fou considerat el successor de Teó durant els regnats de Tiberi i Claudi. Se li critica la seva vanitat. Durant el govern de Calígula va ser a Grècia. L’any 38 fou ambaixador davant l’emperador dels ciutadans d’Alexandria, que volien reduir els drets dels jueus de la ciutat, als que Apió tenia molta tírria. Els jueus van enviar com ambaixador a Filó d’Alexandria. Segons Flavi Josep va morir de malaltia, però les circumstàncies de la seva mort no són conegudes. Les seves obres s’han perdut excepte alguns fragments sobre Homer, un treball sobre Egipte de 5 llibres, un llibre contra els jueus, un treball sobre Alexandre el gran, algunes histories de diversos països, una biografia del golafre Apicius, i un llibre titulat De metallica disciplina.

  De tot s’aprenen noves coses. És una tradició de fa moltísim segles i en moltes cultures, així doncs, no hem de perdre les bones costums.

 6. Pingback: El matrimoni i el dret romà | De iure

 7. Mar Cruz Viladoms

  Salve!!
  Com tots hem pogut comprovar, quan dos persones es casen s’intercanvien un anell, el qual es col·loquen en el dit anular, com a símbol. Si que havia sentit que es col·locava en aquest dit per la creença de la vena amoris de la qual es parla anteriorment, però realment crec que la majoria de la gent que se’l po no en sap el vertader significat , sinò que se’l posen per costum com ha sigut any rere any.
  Pel que fa a la posició d’aquest anell en les persones casades, sempre que m’he fixat, l’he vist colocat en la mà esquerra i el dit anular: encara que suposo que dependrà de moltes coses i del que pensi cadascú. Pel que he pogut extreure de la informació que he buscat pel que fa al dit anular en diferents països, tots fan referència al cor i a alguna cosa cardiològica.
  El fet de portar-lo em sembla molt bonic i que a la vegada, només pel simple fet de que una persona el porta, ja sabem que està casat/ada. És una tradició de l’hora de casar-se, que per mi s’hauria de manetnir fins sempre.

 8. Mireia Sánchez Cano

  Salvete!!!

  L’intercanvi dels anells dels enamorats actualment significa que t’uneixes amb l’altra persona, una unió i un compromís.
  El dit anular es situa entre el dit menut i el dit del mitg. A ell mateix, se li anomena en algunes cultures com el dit màgic. Els Romans l’anomenaven digitus quartus.

  La Vena Amoris passa per el dit anular que conecta directament al cor. Tradicionalment se’l ofereiz un home a una dona per demanar-li matrimoni.
  A la resta d’Espanya i en alguns llocs del món, l’anell es porta a la mà dreta ja que no tenen cap vincle a triar de fer les coses com en l’antiguitat.

  Per últim dir que aquest apunt m’ha semblat molt interessant ja que no m’havia fixat que els Catalans portem els anells a la mà esquerre i en canvi, la resta d’Espanyols el porten a la dreta.

  És molt interessant!!

 9. Irene Sanz

  Salve!
  Actualment, els enamorats realitzen l’intercanvi d’anells en el moment de casar-se, com a senyal de compromís.
  Se’n diu dit anular perquè és on s’acostuma a posar l’anell (“anulus” en llatí). És el que es troba al costat del dic xic.
  Creien que aquest dit tenia una vena que arribava al cor, per això la van anomenar “vena amoris” (vena de l’amor).
  A la resta d’Espanya i del món porten l’anell de casats a la mà dreta. Aquest és un fet que m’ha sorprès molt, ja que em pensava que a tot arreu es portava a l’esquerra, ja que portar-ho a la dreta em resulta molt incòmode.

 10. Clàudia Ordaz

  Salve!

  L’intercanvi d’anells és utilitzat com un símbol en la celebració d’un casament. Representa el compromís entre dues persones. També rep el nom d’aliança. Generalment s’hi graben noms o dates commemoratives. El costum estableix que una parella ha d’entregar-se mútuament anells com a símbol d’aliança matrimonial. L’anell nupcial es col·loca al dit anular. Vàries tradicions fan ús d’aquest símbol, tot i que es tracta simplement d’un costum ja que legalment no és essencial en la celebració del matrimoni: la seva absència no invalida la cerimònia i per tant el matrimoni celebrat sense l’intercanvi d’anells és totalment vàlid.

  Aquesta tradició s’observava en els romans i també va ser coneguda pels jueus. L’ús d’anells estava molt estès entre els romans ja que el feien servir com a objecte per a segellar les cartes, els instruments i altres elements, doncs en aquests anells portava cadascú el seu segell i se’ls solien intercanviar en la celebració dels seus contractes en lloc de peces de roba o altres, perquè era una cosa que sempre tenien a mà. És d’aquí que va venir la costum de donar el seu anell a les respectives esposes en senyal de total compromís.

  El dit anular s’anomena d’aquesta manera ja que significa anell en llatí (anulus). És el quart dit de la mà, situat entre el dit mig i el dit xic. La costum de col·locar els anells de matrimoni en aquest dit està àmpliament relacionada amb l’Antiga Roma tot i que no era així a Grècia i va ser precisament a Grècia on es va postular el concepte i la convicció de la vena amoris, creença hel·lènica que deia que el dit anular tenia una vena que estava directament relacionada amb el cor.

  L’anell de prometatge a Espanya menys a Catalunya es porta a la dreta i a la resta del món també. Em sembla molt curiós que el catalans el portin a l’esquerre.

 11. Laia A.

  Salvete!
  Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  Les parelles, que decideixen formalitzar i sellar el seu amor acostumen a casar-se, i com a signe de compromís s’intercanvien anells.

  Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest?
  El dit anular es diu d’aquesta forma, perquè és el dit en el qual es posa l’anell, anulus en llatí, d’aquí el nom del dit, aquest, es coloca al quart dit començant pel pulgar, és a dir al costat del dit petit.

  Què en saps de la vena amoris?
  La vena amoris, en llatí, traduint-la al català seria la “vena de l’amor”, i és diu aixó perquè es creia que aquest dit tenia una vena que anava desde el dit fins al cor.

  On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  A la resta de llocs d’Espanya i del món, s’acostuma a portar l’anell a la mà dreta.
  Vale!!

 12. Eloi Salat

  Salve!

  Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  Als casament, com a símbol de compromís entre els enamorats

  Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest?
  Perquè és el dit on es posa l’anell. El dit que està entre el dit petit i el dit del mig.

  Què en saps de la vena amoris?
  És una vena que es pensaven que anava del dit petit fins al cor.

  On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  A la mà dreta.

 13. Mariona Cava i Ruiz

  Salve!
  Es el símbol del compromísentre enamorats. Creien que aquest dit tenia una vena que arribava al cor.Perque és on es posa l’anell. I en llatí anell és diu anular. El que hi ha al costat del dit petit.A Espanya porten l’anell de compromís a la mà dreta.

 14. Ramon Albero

  Avui en dia els anells son simbol de matrimoni. Portem ol’anell al dit anular que ve de anulus que significa anell. La vena amoris anava des de el dit anular fins al cor, per aixo es diu vena del amor.

 15. Valentina Restrepo

  Salvete,
  L’intercanvi d’anells és utilitzat com un símbol en la celebració d’un casament a la major part del món. Això representa el compromís entre dues persones que també rep el nom d’aliança. El costum estableix que una parella ha d’entregar-se mútuament anells com a símbol d’aliança matrimonial (per unir-se tota la vida). L’anell nupcial es col·loca al dit anular. Vàries tradicions fan ús d’aquest símbol, tot i que es tracta simplement d’un costum.
  Aquesta tradició s’observava en els romans i també va ser coneguda pels jueus. L’ús d’anells estava molt estès entre els romans ja que el feien servir com a objecte per a segellar les cartes, els instruments i altres elements, doncs en aquests anells portava cadascú el seu segell i se’ls solien intercanviar en la celebració dels seus contractes en lloc de peces de roba o altres, perquè era una cosa que sempre tenien a mà. És d’aquí que va venir la costum de donar el seu anell a les respectives esposes en senyal de total compromís.
  El dit anular s’anomena d’aquesta manera ja que significa anell en llatí (anulus). És el quart dit de la mà, situat entre el dit mig i el dit xic. L’anell de prometatge a Espanya menys a Catalunya es porta a la dreta i a la resta del món també. Em sembla molt curiós que el catalans el portin a l’esquerre.
  Bon apunt!

 16. Robert Cepeda Machuca

  Salve!!
  L’intercanvi d’anells te un significat molt bonic i és una tradició que a mi personalment em sembla molt bonica, la tradició de intercanviarse anells en els casats és una costum de fama mundial i que encara esta vigent.
  El dit anular rep aquest nom perque el anell en llati es diu anulus.

 17. Erola Such Tormo

  SALVETE!
  Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  Actualment els enamorats es donen un anell en senyal de compromís, abans de casar-se. És una manera de demostrar el seu amor, mitjançant l’anell és comprometen a estimar únicament a aquesta persona a qui l’anell li és entregat.
  Per què el dit anular es diu així?
  els noms del dit anular en molts idiomes reflecteix una antiga creença que es tracta d’un dit màgic. 1. El dit guaridor. En algunes cultures se li atribueixen propietats guaridores. Un exemple d’aquest poder és el Bhaisajyaguru, la Medicina del Buda, que fa servir aquest dit de la mà dreta per guarir. 2. El dit de l’anell o anular. Moltes cultures l’associen a anells màgics, especialment les del continent europeu. 3. El dit sense nom. Moltes cultures eviten esmentar el nom veritable d’un ser/entitat poderós, i l’anomenen indirectament o bé l’anomenen “el que no té nom”. 4. En altres llengües el dit pren el nom del lloc relatiu a la seva posició entre altres dits.
  Quin dit és aquest?
  El dit anular és el quart dit de la mà humana, situat entre el dit mitger i el menovell. Se l’anomena digitus quartus, o digitus IV en anatomia, tot i que en català també és anomenat dit de l’anell o dit gandul.
  Què en saps de la vena amoris?
  En sé ben poc! Sé que significa “vena de l’amor” i que va directament des del dit anular fins el cor.
  On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  La mà a la que es porta depen de cada zona, però desde fa més de cent anys és diu que és el dit anular dret.

 18. Juls París

  Salvee!
  L’anell que en llatí es diu anullus, és un símbol que s’utilitza en la celebració d’un casament, d’unes noces. Simbolitza el compromís entre els nuvis. També rep el nom d’aliança. El costum estableix que els nuvis han de lliurar-se mútuament anells , col·locant-se’ls tradicionalment en la mà esquerra, en el dit anular. No obstant això no fer aquest costum na que no sigui possible la ceremònia, per tant, el matrimoni celebrat sense l’intercanvi dels anells seria perfectament possible. El dit anular és el quart dit de la mà, els seu nom és deu, segonsdiu la història, que antigament a Egipte es creia, hi havia una artèria que comunicava aquest dit directament amb el cor, per aquest motiu els enamorats triarien aquest dit per a col·locar-se un anell com prova d’amor. El dit anul·lar corresponia a la paraula amén.
  Actualment crec que poques persones saben el vertader significat de col·locar-se l’anell al dit anul·lar i no en un altre, fer-ho és fruit de la tradició.

 19. Maria Casta

  Salve!!

  Actualment, els anells es regalen per demanar compromís a la persona que estimes i amb la que t’agradaria passar la resta de la teva vida al seu costat.
  El dit anular rep aquest nom, ja que és on s’acostuma a posar l’anell. Prové del llatí “anulus”. Està situat al costat del dit petit. La vena amoris, es diu així, ja que es creia que va des del dit anular fins al cor.
  A la resta d’Espanya i a la resta del món l’anell de casats es posa al dit anular dret.

 20. Carlota Escrivà

  Actualment l’intercanvi d’anells, es fa quan et cases i simbolitzar l’amor entre dos persones, que volen estar juntes. El dit anular té diferents definicions depenent del idioma, dit guaridor, dit de l’anell i dit sense nom. En Català li diem dit d’anell. El dit anular es diu d’aquesta manera ja que significa anell en llatí (anulus). És el quart dit de la mà. La vena amoris es la vena que va des del dit anular directament el cor. A tota Espanya, menys a Catalunya i Aragó, es porta a la mà dreta.

 21. Alexia Álvarez Pàmies

  Salve!
  – Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  A l’hora de casar-se, s’intercanvien els anells i d’aquesta manera les parelles es comprometen a demostrar el seu amor, és símbol de compromís.
  – Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest?

  El dit anular o quart dit dela mà és el quart dit de la mà humana, situat entre el dit mig, tercer dit de la mà o cor, i el dit petit de la mà o cinquè dit de la mà.
  SIMBOLISME
  El costum de col·locar anells de casament al dit anular està àmpliament constatada en l’Antiga Roma, i d’ella donen fe autors com Plini el Vell o Tertulià, però no així a Grècia, tot i que s’hauria inspirat en la creença hel·lènica que una vena comunicava aquest dit directament amb el cor. Per al catolicisme correspondria com en la persignación, en el nom del pare (polze), del fill (dit índex) i de l’esperit sant (dit cordial) i l’anular correspondria a la paraula amén.

  – Què en saps de la vena amoris?
  El ‘Vena Amoris’ és el nom llatí per a l’anomenat ‘vena de l’amor “. L’origen de la frase” Vena Amoris’ no és clar, però d’acord a les creences tradicionals aquesta vena s’estendria des del quart dit de la mà esquerra (dit anular) directament al cor. Aquesta connexió amb el cor seria llavors la raó per la qual els anells de compromís i / o del casament ara són usats en aquest dit. Aquest ús d’un anell com a símbol d’un vincle es remunta a la cultura egípcia antiga. Els orígens exactes de portar un anell al dit anular però, són molt difícils de verificar. Això es deu al fet que hi ha moltes fonts que es contradiuen entre si i cap d’elles són proves molt concloents. Hi ha per exemple les cultures on l’anell de noces es porta a la mà dreta, que diuen tenir una connexió històrica amb la Vena Amoris quan les cultures on l’anell es porta a la mà esquerra afirmen el mateix.
  – On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  A la dreta.
  – Per què la penyora d’amor és des de temps immemorials un anell?
  La penyora d’amor ha sigut un anell perquè anell significa aliança, compromís.

 22. Sandra Mendoza

  Salve!

  Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  Avui dia els enamorats intercanvien anells en els casaments, aquest acte simbolitza la unió irrompible i eterna dels enamorats.

  Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest? Què en saps de la vena amoris?
  El dit anular, el quart dit començant pel polze, es diu així perquè és on es posa l’anell. La vena amoris és el nom llatí per anomenar “la vena de l’amor”. Segons les creences tradicionals, aquesta vena amoris aniria des del quart dit (l’anular) fins al cor; raó per la qual dipositem en aquest dit l’anell de compromís.

  On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  La resta d’Espanya i del món porten l’anell a la mà dreta. Depenen dels diferents països i religions, la mà on es diposita l’anell és diferent; tot i això, hom acostuma a dur-lo al dit anular, seguint la creença de la vena amoris.

  Per què la penyora d’amor és des de temps immemorials un anell?
  La penyora d’amor és des de temps immemorials una anell perquè l’anell és una circumferència perfecta que no té ni principi, ni final i per tant simbolitza l’amor etern.

 23. Laia Costa

  Salve,
  Avui en dia, seguim mantenint la mateixa tradició que els romans: quan una parella es casa, s’intercanvien els anells com a símbol de l’amor etern i de la fidelitat.
  L’anell se sol portar al dit anular, és a dir, el 4t dit de la mà (començant pel dit gros), que precisament s’anomena així perquè anell en llatí s’anomena anulus.
  La vena amoris, és a dir, la vena de l’amor, és una vena que els romans pensaven que hi havia des de aquest dit fins al cor.
  A la resta d’Espanya porten l’anell de casats a la mà dreta.

 24. Claudia. P. Torrabadella

  El intercanvi d’anells no deixa de ser més que un símbol d’amor etern i fidelitat a l’hora de casar-se
  Els romans creien que en el dit anular de la mà hi havia una artèria que comunicava aquest dit directament amb el cor, per aquest motiu els enamorats van triat aquest dit per a col·locar-se un anell com prova d’amor.

  Tot i que. jo crec una altre teoria sobre per què portem l’anell en el dit anular. Si coloques les dos mans palma amb palma, dit amb dit i duplegues els dos dits del mig ( el cor) veuràs com tots els dits es podràn separar menys els dits anulars que seràn inseperables, que serian les parelles d’enomarts cassats que l’amor serà etern i que res trencarà aquest amor. El dits petits ( menovell) seràn els teus fills, que volguis o no es separaràn dels pares i crearàn la seva propia familia. Els dits del mig ( són el cor) és l’amor, la base. Els índexs ( el segon dit) són els germans que també es separan, que seguiran el seu camí. I finalment, el polze serian els teus pares que també seguiran el seu camí, o moriràn.

 25. Ada Andiñach Cantón

  Bonum diem 😀
  Actualment, els enamorats realitzen l’intercanvi d’anells en el moment de casar-se, com a senyal de compromís. Se’n diu dit anular perquè és on s’acostuma a posar l’anell (“anulus” en llatí). Creien que aquest dit tenia una vena que arribava al cor, per això la van anomenar “vena amoris” (vena de l’amor).
  A la resta d’Espanya i del món porten l’anell de casats a la mà dreta. Aquest és un fet que m’ha sorprès molt, ja que em pensava que a tot arreu es portava a l’esquerra.

 26. valentina98

  Salve!
  Salvete,
  L’intercanvi d’anells és utilitzat com un símbol en la celebració d’un casament a la major part del món. Això representa el compromís entre dues persones per tota la vida que també rep el nom d’aliança. El costum estableix que una parella ha d’entregar-se mútuament anells com a símbol d’aliança matrimonial (per unir-se tota la vida). L’anell nupcial es col·loca al dit anular. Vàries tradicions fan ús d’aquest símbol, tot i que es tracta simplement d’un costum.
  Aquesta tradició s’observava en els romans i també va ser coneguda pels jueus. L’ús d’anells estava molt estèssa entre els romans ja que el feien servir com a objecte per a segellar les cartes, els instruments i altres elements, doncs en aquests anells portava cadascú el seu segell i se’ls solien intercanviar en la celebració dels seus contractes en lloc de peces de roba o altres, perquè era una cosa que sempre tenien a mà. És d’aquí que va venir la costum de donar el seu anell a les respectives esposes en senyal de total compromís.
  El dit anular s’anomena d’aquesta manera ja que significa anell en llatí (anulus). És el quart dit de la mà, situat entre el dit mig i el dit xic. L’anell de prometatge a Espanya menys a Catalunya es porta a la dreta i a la resta del món també. Em sembla molt curiós que el catalans el portin a l’esquerre.!!!
  Molt bon apunt!

 27. Edgar Alvarez

  Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  Actualment es un signe d’amor etern i jurament de fidelitat eterna.

  Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest?
  Perque és el dit on es posa l’anell i per aixo s’anomena aixi. El que hi ha al costat del dit petit i mes prim i al costat del dit del mig.

  Què en saps de la vena amoris?
  Significa La Vena Del Amor la qual creien que era la conexio del cor amb el dit anular.

  On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  L’anell es porta a la mà dreta ja que no tenen cap vincle a triar de fer les coses com en l’antiguitat.

 28. Oussama

  Xaipe!
  Un anell de casament és un anell utilitzat com a símbol en la celebració d’un casament. Representa el compromís y l’amor entre les persones. També rep el nom d’aliança. El costum estableix que la parella ha de lliurar-se mútuament anells com a símbol d’aliança matrimonial, posant-se’ls durant la cerimònia. L’anell matrimonial es col·loca al dit anular. Diferents tradicions empren una mà o l’altra, variant el costum d’acord a les zones. A Catalunya i als antics regnes de la Corona d’Aragó es porta a la mà esquerra, com a França, mentre que a la Corona de Castella es porta a la mà dreta, com a Alemanya.

 29. Anna Bagaria

  Bonum diem!
  Com els antics grecs ens seguim posant l’anell al dit anular, que es diu així perquè prové de la paraula anell (anulus). Es posava l’anell al dit anular de la mà esquerre perquè creien en la vena amoris, aquesta vena està situada en aquest dit i conecta el dit amb el cor. L’anell segueix significant avui dia un símbol d’amor etern i fidelitat entre els enamorats i que a Catalunya es segueix posant l’anell al mateix dit, en canvi, a la resta d’Espanya el porten a la mà dreta.
  In proximum!

 30. ainablanch

  L’anell avió en dia simbolica l’amor etern. El estar desposat a estimar en la salut i en la enfermetat, en la riquesa i en la pobresa… Té una forma arrodonida ja que així fa referènca a l’amor etern que mai s’sacaba, al igual que la circunferencia l’amor no te principi ni final.
  En l’article ene explica que els romans creen que el quart dio de la mà, l’anular estaba conectar directamente amo el cor vía una arteria i per aquest motu, els enamoras van triar aquest anell per dur l’aliança.

  A catalunya avui en dia, es segueix fen el matrix, quantum et cases es fa l’intercanvi d’anells i es jura l’amor etern. A la resta d’espanya per contra, l’anell es porta a la mà dreta. A la resta del món, varia segons la religió…

 31. Carla Muñoz Osorio

  Bonum diem!
  Amb quina formalitat actual es correspon l’intercanvi d’anells els enamorats?
  Correspon a la cerimònia del casament com a senyal de confiança i estimació.
  Per què el dit anular es diu així? Quin dit és aquest? Què en saps de la vena amoris?
  Perquè és el dit o es posa l’anell, és el quart dit, la vena amoris es diu que va del dit anular directament al cor.
  On porten l’anell de prometatge o de casats a la resta d’Espanya i del món?
  Es porta a la mà dreta.
  Per què la penyora d’amor és des de temps immemorials un anell?
  Perquè representa l’amor infinit com la forma de l’anell, que no té i principi ni fi.

 32. Antonella Cerdà Araneda

  Salve!
  L’intercanvi d’anells representa l’unió entre dues persones i es fa a la celebració d’un casament. Encara s’utilitza l’anell per representar l’amor etern per la seva forma, que no te principi ni final.
  El dit anular rep el seu nom de la paraula “anulus”, anell en llatí. És el dit on es posa l’anell i és el més proper al dit petit.
  La “vena amoris” (vena de l’amor) és la que va des del dit anular fins al cor, l’organ més important i el que representa l’amor, per aixo l’anell de compromís es coloca en aquest dit.
  L’anell es porta a la ma dreta, excepte a Catalunya. Mai m’havia fixat que aqui ho portaven a l’esquerra!

 33. maryama.saho

  Bonum diem!
  Actualment l’intercanvi d’anells significa compromís, es a dir voler estar sempre junts.
  Li han posat aquest nom perquè, segons diu la història, antigament a Egipte es creia que hi havia una artèria que comunicava aquest dit directament amb el cor, per aquest motiu els enamorats van triat aquest dit per a col·locar-se un anell com prova d’amor. Avui dia segueix significant el mateix. A Catalunya l’anell és posa a la mà esquerra i a la resta d’Espanya el porten a la mà dreta.

  Salve!

 34. Chaymae Harrak

  La majoria de matrimonis catalans porten l’aliança al dit anular de la mà esquerra. Aquesta és una tradició que ve de l’Antic Egipte. La història d’Egipte, explica que els egipcis van descobrir la connexió del dit anular amb el cor a través de la vena amoris. Aquest dit, era essencial perquè està connectat a l’òrgan principal del cos humà, el cor. Per tant aquesta tradició ha passat de generació en generació i avui dia encara es conserva.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *