El llatí i el lèxic de la mort

La major part dels ritus que feien els romans a l’hora d’acomiadar-se dels seus morts, es continuen fent avui; per tant, és obvi que  la major part del lèxic català relacionat amb la mort derivi del llatí, tot i que alguns siguin hel·lenismes (tomba, pompa, sarcòfag…). Cal tenir present que, al final de l’Imperi, el cristianisme fou la religió oficial.

La paraula mort deriva del llatí  mors, mortis (f.) que volia dir “traspàs” i, per extensió, “mort”. Metonímicament, s’utilitzava també com a cadàver; ja hem vist que cadàver prové de caro data uernibus “carn donada als cucs”, tot i que també deriva de cado “sucumbir, caure en batalla”. En català també dien decés per referir-nos a la mort d’una persona i prové del llatí decessus, amb el mateix significat, derivat de decedere, “anar-se’n; morir”.

El mot difunt prové del llatí defunctus participi del verb defungor que vol dir “pagar un deute, acomplir”.

La certificació de la defunció d’una persona es diu òbit, del llatí obitus,-us derivat del verb obire “traspassar, morir”. Els nostres diaris i revistes locals acostumen a tenir una secció d’obituaris, ja que un obituari és el registre de defuncions a partir del llatí obituarius, obitarius.

Els romans primer incineraven (in “en” i cinis, cineris “cendra”) els cadàvers, però a a final de l’Imperi sobretot els inhumaven. Inhumar deriva de la preposició llatina in “cap a dins” i humus “terra”. En sentit contrari, parlaríem d’exhumar un cadàver, és a dir, desenterrar-lo. L’enterramorts és la persona que té per ofici enterrar morts i prové de “enterrar” (del llatí terra) i mort (del llatí mortuus, participi de mori, ‘morir’). El mot enterrament també prové del llatí terra “terra” així com sepeli del llatí sepelire “enterrar”.

Exèquies prové del llatí exsequiae derivat d’exsequor en el sentit de seguir un enterrament.

Els funerals, en època romana, consistien en un seguici fúnebre en què una comitiva acompanyava les despulles fins al cementiri. Funus, -eris volia dir “seguici fúnebre, cerimònia mortuòria”. Avui emprem el mot funerals per referir-nos al conjunt de ritus que tenen lloc amb motiu de la mort d’una persona.

L’esquela “carta breu” o imprès en què es comunica la mort d’algú és a partir del castellà esquela una vulgarització del llatí scheda “full, pàgina”.

Els creients catòlics s’acomiaden del difunt amb una missa a la qual assisteixen familiars i coneguts. Missa significa, de fet, “comiat” i deriva del verb mitto “enviar”. Els romans l’utilitzaven, al final de la sessió,  per acomiadar els participants d’una reunió o oients d’un tribunal. El capellà al final de la missa en llatí  deia: Ite, missa est “Aneu-vos-en, és el comiat”.

Columbari conjunt de nínxols on col·locaven les urnes cineràries, relacionat amb columba i columbarium colomer.

Ossari prové del mot ossarium lloc per als ossos.

Una vegada enterrat el cadàver, es tancava la tomba amb una làpida, en la qual es gravava un epitafi. Làpida deriva del mot llatí lapis, -idis que significa “pedra”.

lapidacristiana.jpg

En les làpides i en les esqueles encara avui apareix una sigla llatina:  RIP abreviatura de Requiescat in pace “que descansi en pau”.

En les làpides de persones creients, de vegades hi ha la imatge de Jesús crucificat amb la sigla INRI, inicials de la inscripció llatina Iessus Nazarenus Rex Iudaeorum que vol dir Jesús Natzarè, rei dels jueus, posada per ordre de Pilat al capdamunt de la creu de Jesús.

inri2.jpg

Relacionades amb la mort també hi ha unes quantes expressions llatines que encara s’usen i són prescrites per les PAU de llatí:

 • in articulo mortis “en el moment de la mort”
 • consumatum est “s’ha acabat”
 • post mortem “després de la mort”
 • in memoriam “en memòria d’una persona morta”
 • rigor mortis “rigidesa de la mort, cadàver”
 • corpore insepulto “amb el cos no enterrat” (quan se celebra el funeral amb el cos del difunt present)
 • requiem del llatí requies “repòs” és la pregària o missa de difunts: Requiem aeternam dona eis, Domine “Doneu-los, Senyor, el repòs etern”.

Download Title

Per acabar, us mano un petit exercici de traducció:

 1. Omnia mors poscit.  Lex est, non poena, perire.
 2. Omnia mors aequat.
 3. Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
 4. Tota philosophorum uita commentatio mortis est.
 5. De mortuis nihil nisi bonum.
 6. In perpetuum, frater, aue atque uale.
 7. Sit tibi terra leuis.
 8. Non obiit, abiit.
 9. Multis ille bonis flebilis occidit.
 10. Mors certa, hora incerta.
 11. Ars moriendi

 

40 thoughts on “El llatí i el lèxic de la mort

 1. Sara Perez

  Jo no sabia tantes coses d’aquestes festes!! La veritat es que entre aquests articles els exercicis del llibre de llatí i amb l’exposició!! He descobert d’on venen totes aquestes tradicions i esta molt bé perque forma part de la nostra cultura tot aixo. Sit tibi terra leuis vol dir que la terra et sigui lleu.Mors certa, hora incerta vol dir que la mort es certa i l’hora es incerta.Omnia mors aequat vol dir que la mort ho iguala tot.Omnia mors poscit. Lex est, non poena, perire vol dir que la mort ho reclama tot . La mort és la llei no un cástig. Non obiit, abiit vol dir que no s’ha mort se’n a anat.Tota philosophorum uita commentatio mortis est vol dir que tota la vida dels filosofs és una preparació per la mort. Em falten la 3,5,6 i la 9.

 2. Sara Perez

  Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.vol dir La pal·lida mort empeny amb el mateix peu la casa dels pobres i torres del rei.De mortuis nihil nisi bonum vol dir dels morts res que sigui bo. In perpetuum, frater, aue atque uale vol dir Germa, hola i adeu fins a l’eternitat. Multis ille bonis flebilis occidit vol dir Causa la mort a molts que són dignes de ser plorats.

 3. Marina Mayo

  1.Omnia mors poscit.Lex est, non poena, perire.
  La mort demana tot.La mort és llei, no un càstic

  2.Omnia mors aequat.
  La mort tot ho iguala

  3.Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
  La pàl·lida mort golpeja amb el mateix peu les cases dels pobres i les torres dels reis

  4.Tota philosophorum uita commentatio mortis est.
  Totala vida dels filosofs és una reflexió per la mort

  5.De mortuis nihil nisi bonum.
  Dels morts, res que no sogui bo

  6.In perpetuum, frater, aue atque uale.
  Germà, hola i adéu fins l’eternitat

  7.Sit tibi terra leuis.
  Que la terra et sigui lleu

  8.Non obiit, abiit.
  No s’ha destruït, s’ha anat

  9.Multis ille bonis flebilis occidit.
  Causa la mort a molts que són dignes de ser plorats

  10.Mors certa, hora incerta.
  Mort certa, hora incerta

  Uff Margalida, en alguns casos m’he tingut que mirar les traduccions de la Sara perque no em donàven un sentit massa lògic jajaja

  Fins demà!

 4. Bouchra

  avui he decidit posar-me a traduir d’una vegada a continuació tens les traduccions:1. omnia mors poscit.lex est,non poena, perire:la mort ho reclama tot la mort és la llei no el càstic 2. omnia mors aequat: la mort ho iguala tot 3.pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres: la pàl·lida mort empeny amb els mateixos peus les cases dels pobres i les torres dels rics 4.tota philosophorum vita comentatio mortis est: tota la vida del filòsof és una meditació de la mot 5. in perpetuum, frater,aue atque vale: amic, per sempre hola i adéu 6.sit tibi terra levis : que la terra et sigui lleu 7.non obiit, abiit: no ha mort, s’ha anat 8.mors certa,hora incerta: la mort és segura, la hora indeterminada 8. multis ille bonis flebilis occidit: molts que van morir són dignes de ser plorats 9. de mortuis nihil nisi bonum:després de la mort res excepte el bé.

 5. andrea

  ANDREA TRNASLATEEEES ajjaa
  1. omnia mors poscit.lex est,non poena, perire:la mort ho demana to,t la mort és llei no càstic
  2. omnia mors aequat: la mort ho iguala tot
  3.pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres: la pàl·lida mort empeny amb mateixos peus les cases dels pobres i les torres dels reis
  4.tota philosophorum vita comentatio mortis est: tota la vida dels filòsofs son una meditació de la mot
  5. in perpetuum, frater,aue atque vale: amic hola i adéu fins l’eternitat
  6.sit tibi terra levis : que la terra et sigui lleu
  7.non obiit, abiit: no s’ha mort, s’ha anat
  8.mors certa,hora incerta: la mort és segura, la hora indeterminada
  8. multis ille bonis flebilis occidit: molts que van morir són dignes de ser plorats
  9. de mortuis nihil nisi bonum:després de la mort res excepte el bé.

  (en general la idea m’ha donat semblant a les altres [menys mal jajajaj] però algunes paraules i verbs no..:S)
  muaack

 6. El-Mekki

  Hola!!!

  1-.Omnia mors poscit. Lex est, non poena, perire.
  1-.La mort ho demana tot. La mort és llei, no és un càstic.

  2-.Omnia mors aequat.
  2-.La mort ho iguala.

  3-.Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
  3-.La pàl·lida mort empeny amb el mateix peu les cases dels pobres i les torres dels rics.

  4-.Tota philosophorum uita commentatio mortis est.
  4-.Tota la vida dels filòsofs és una reflexió sobre la mort.

  5-.De mortuis nihil nisi bonum.
  5-.Despres de la mort, res que no sigui bo.

  6-.In perpetuum, frater, aue atque uale.
  6-.Germà, hola i adéu fins a l`eternitat.

  7-.Sit tibi terra leuis.
  7-.Que la terra et sigui lleu.

  8-.Non obiit, abiit.
  8-.No s’ha mort, s’ha anat.

  9-.Multis ille bonis flebilis occidit.
  9-.Molts que han mort són dignes de ser plorats.

  10-.Mors certa, hora incerta.
  10-.La mort és segura,la hora és incerta.

  Adeu!!!

 7. Laura G

  Ave lida!
  És increíble de les coses que m’acabo d’assabentar! No sabia que cadàver volia dir “carn donada als cucs” quina angúnia! i moltes més coses que m’han sorprès! Genial aquesta entrada.

 8. Oriol López

  Ave!
  1.Omnia mors poscit.Lex est, non poena, perire.
  La mort demana tot.La mort és llei, no un càstig

  2.Omnia mors aequat.
  La mort tot ho iguala

  3.Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
  La pàl·lida mort golpeja amb el mateix peu les cases dels pobres i les torres dels reis

  4.Tota philosophorum uita commentatio mortis est.
  Tota la vida dels filòsofs és una reflexió per la mort

  5.De mortuis nihil nisi bonum.
  Dels morts, res que no sigui bo

  6.In perpetuum, frater, aue atque uale.
  Germà, hola i adéu fins l’eternitat

  7.Sit tibi terra leuis.
  Que la terra et sigui lleu

  8.Non obiit, abiit.
  No s’ha destruït, s’ha anat

  9.Multis ille bonis flebilis occidit.
  Causa la mort a molts que són dignes de ser plorats

  10.Mors certa, hora incerta.
  Mort certa, hora incerta

  Vale!

 9. Cristina Álvarez Barraca

  Salve!

  Realment és bastant desagradable la definició de cadàver, sí… No ho sabia! No m’havia parat mai a pensar en el seu significat.
  He estat celebrant el Halloween durant 6 anys i ara em dono compte de que no sabia gaire cosa sobre aquesta festa!

  Aquí deixo les meves traduccions, o intents de traduccions!:

  1.Omnia mors poscit.Lex est,non poena, perire.
  La mort ho demana tot, la mort és llei, no és càstig.
  2.Omnia mors aequat.
  La mort ho iguala tot.
  3Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
  (Aquesta no aconsegueixo traduïrla Lida!)
  4.Tota philosophorum vita comentatio mortis est.
  Tota la vida dels filòsofs és una meditació de la mort.
  5.In perpetuum, frater,aue atque vale.
  Germà, hola i adéu fins l’eternitat.
  6.Sit tibi terra levis.
  Que la terra et sigui lleu.
  7.Non obiit, abiit.
  No s’ha mort, se n’ha anat.
  8.Mors certa,hora incerta.
  La mort és segura, la hora inconcreta.
  8.Multis ille bonis flebilis occidit.
  Molts que van morir són dignes d’ésser plorats.
  9.De mortuis nihil nisi bonum.
  Després de la mort no hi ha res menys el bé.

 10. Oriol López

  Ave!
  1-La mort ho demana tot, la mort no és llei, és un càstig.
  2-La mort ho iguala.
  3-La pàl·lida mort empeny amb el mateix peu les cases dels pobres i les torres dels reis.
  4-Tota la vida dels filòsofs és una reflexió sobre la mort
  5-Després de la mort,res que no sigui bo.
  6-Per l’eternitat,germà, hola i adéu.
  7-Que la terra et sigui lleu.
  8-No va morir, va marxar
  9-Molts que han mort són dignes de ser plorats
  10-La mort és segura, la hora incerta
  Vale!

 11. Margalida Capellà Soler Post author

  Cristina, Oriol, mireu-vos bé les traduccions i intenteu entre els dos arribar a la correcta en cada cas.

 12. Chaima Anza

  Salve Lida!
  Aqui et deixo la traducció de la paraula càdaver!
  Jo sincerament el hallowen m’agradat sempre celebrer-ho però no amb pensava que el seu significat seria tant horròros!

 13. Cristina i Oriol

  Lida, aquí et deixem l’Oriol i jo, la versió bona de la nostra traducció:

  1.Omnia mors poscit.Lex est,non poena, perire.
  La mort ho demana tot, la mort és llei, no és càstig.

  2.Omnia mors aequat.
  La mort ho iguala tot.

  3.Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
  La pàl·lida mort golpeja amb el mateix peu les cases dels pobres i les torres dels reis.

  5.In perpetuum, frater,aue atque vale.
  Germà, hola i adéu fins a l’eternitat.

  6.Sit tibi terra levis.
  Que la terra et sigui lleu.

  7.Non obiit, abiit.
  No s’ha mort, se n’ha anat.

  8.Multis ille bonis flebilis occidit.
  Molts que van morir són dignes d’ésser plorats.

  10.Mors certa, hora incerta.
  Mort certa, hora incerta

 14. Ruben Florencio

  Ave!

  1.La mort demana tot.És la llei, no una pena de càstig.

  2.Tot ho iguala la mort.

  3.La blanca mort colpeja igual el bar dels pobres que les torres de rics.

  4.Tot filòsof te reflexió fins a la seva mort.

  5.Despres de la mort, res que no sigui bo.

  6.Germà, hola i adéu fins a l`eternitat.

  7.Que la terra et sigui lleu.

  8.No s’ha mort s’ha anat.

  9.Molts que han mort són dignes de ser plorats.

  10.La mort és segura la hora és incerta.

  Vale!

 15. Chaima Anza

  Salve!
  M’agaredat aquesta pàgina perquè et diu moltes coses, com per exemple: el significat de càdaver(carn de cucs).
  Aqui et dexo les traduccions d’aquests frases:

  Frases:

  1.Omnia mors poscit. Lex est, non poena, perire.

  2.Omnia mors aequat.

  3.Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.

  4.Tota philosophorum uita commentatio mortis est.

  5.De mortuis nihil nisi bonum.

  6.In perpetuum, frater, aue atque uale.

  7.Sit tibi terra leuis.

  8.Non obiit, abiit.

  9.Multis ille bonis flebilis occidit.

  10.Mors certa, hora incerta.

  Frases traduïdes del model de dalt:

  1.La mort demana tot.És la llei, no una pena de càstig.

  2.Tot ho iguala la mort.

  3.La blanca mort colpeja igual el bar dels pobres que les torres de rics.

  4.Tot filòsof te reflexió fins a la seva mort.

  5.Despres de la mort, res que no sigui bo.

  6.Germà, hola i adéu fins a l`eternitat.

  7.Que la terra et sigui lleu.

  8.No s’ha mort s’ha anat.

  9.Molts que han mort són dignes de ser plorats.

  10.La mort és segura la hora és incerta.

  Valeeeeee!!!!!!!

 16. molina.rocio2012

  1-La mort ho demana tot, la mort no és llei, és un càstig.

  2-La mort ho iguala.

  4-Tota la vida dels filòsofs és una reflexió sobre la mort

  5-Després de la mort,res que no sigui bo.

  6-Per l’eternitat,germà, hola i adéu.

  8-No va morir, va marxar

  9-Molts que han mort són dignes de ser plorats

  10-La mort és segura, la hora incerta

 17. Ευλαλια

  1- La mort ho demana tot, la mort no és llei, és càstig.
  2- La mort ho iguala.
  3- La pàl·lida mort golpeja amb el mateix peu les cases dels pobres i els palaus dels reis.
  4- La vida dels filòsofs és una reflexió per a la mort.
  5- Dels morts, res que no sigui bo.
  6- Germà, hola i adéu, fins l’eternitat.
  7- Que la terra et sigui lleu.
  8- No s’ha destruït, s’ha anat.
  9- Causa la mort a molts que són dignes de ser plorats.
  10- Mort certa, hora incerta.

 18. zapico.ivan1220

  1-La mort ho demana tot, la mort és un càstig no una llei.

  2-La mort ho iguala.

  5-Després de la mort,res que no sigui bo.

  6-germà, per l’eternitat ,hola i adéu.

  8-No va morir, va marxar

  10-La mort és segura, la hora incerta

 19. arcos.carla2011

  1-Omnia mors poscit. Lex est, non poena, perire.
  La mort ho demana tot, la mort no és llei, és càstig.

  2-Omnia mors aequat
  La mort ho iguala.

  3-Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
  La pàl·lida mort golpeja amb el mateix peu les cases dels pobres i els palaus dels reis.

  4-Tota philosophorum uita commentatio mortis est.
  La vida dels filòsofs és una reflexió per a la mort.

  5-De mortuis nihil nisi bonum.
  Dels morts, res que no sigui bo.

  6-In perpetuum, frater, aue atque uale
  Germà, hola i adéu, fins l’eternitat.

  7-Sit tibi terra leuis.
  Que la terra et sigui lleu.

  8-Non obiit, abiit.
  No s’ha destruït, s’ha anat.

  9-Multis ille bonis flebilis occidit.
  Causa la mort a molts que són dignes de ser plorats.

  10-Mors certa, hora incerta.
  Mort certa, hora incerta.

 20. Clara Trullenque

  Ave!

  Trobo molt interessant aquest article, saber d’on provenen totes aquestes paraules m’ha fet molta gràcia!

  1. Omnia mors poscit. Lex est, non poena, perire.
  La mort ho demana tot. No és una llei, és un càstig.

  2. Omnia mors aequat.
  La mort ho iguala tot.

  3. Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
  La mort blanca golpeja amb el mateix peu les cases dels pobres que els palaus dels rics.

  4. Tota philosophorum uita commentatio mortis est.
  Tota la vida de filòsofs és un comentari per a la mort.

  5. De mortuis nihil nisi bonum.
  De morts, res que no sigui bo.

  6. In perpetuum, frater, aue atque uale.
  Germà, hola i adéu fins la eternitat.

  7. Sit tibi terra leuis.

  8. Non obiit, abiit.
  No ha mort, ha marxat.

  9. Multis ille bonis flebilis occidit.
  Molts morts són dignes de ser plorats.

  10. Mors certa, hora incerta.
  Mort certa, hora incerta.

 21. cervero.sabina2011

  Ave!
  M’ha semblat un article molot interessant siobre el lèxic de la mort al llatí. He après moltes coses. Sobre l’exercisi de traducció, me les puc imaginar a partir del que han escrit els altres complanys però per mi sola sóc incapaç de traduir res.

  Salve!

 22. Margalida Capellà Soler Post author

  Sabina, tot arriba i tot just comencem a estudiar llatí a quart!

  Clara, per què no busques el significat de Sit tibi terra leuis, correspon a STTL que trobem en les inscripcions funeràries?

 23. Clara Trullenque

  Es veritat, Margalida, m’havia deixat de traduir aquella!
  “Sit tibi terra leuis” vol dir “Que la terra et sigui lleu”

 24. Laura Luna

  1.Omnia mors poscit.Lex est, non poena, perire.
  La mort demana tot.La mort és llei, no un càstig
  2.Omnia mors aequat.
  La mort tot ho iguala
  3.Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.
  La pàl·lida mort golpeja amb el mateix peu les cases dels pobres i les torres dels reis
  4.Tota philosophorum uita commentatio mortis est.
  Tota la vida dels filòsofs és una reflexió per la mort
  5.De mortuis nihil nisi bonum.
  Dels morts, res que no sigui bo
  6.In perpetuum, frater, aue atque uale.
  Germà, hola i adéu fins l’eternitat
  7.Sit tibi terra leuis.
  Que la terra et sigui lleu
  8.Non obiit, abiit.
  No s’ha destruït, s’ha anat
  9.Multis ille bonis flebilis occidit.
  Causa la mort a molts que són dignes de ser plorats
  10.Mors certa, hora incerta.
  Mort certa, hora incerta

 25. Vicctor Barranco

  Salve!
  Sento dir això però aquest article m’ha agradat però alhora m’ha fet una mica de fàstic mentre anava llegint, ja que en ell podem veure d’on provenen segons quins mots, com és per exemple: càdaver que realment és carn de cucs! Per la resta tot bé!
  Aquí deixo la traducció:
  1.La mort ho demana tot, la mort és llei no un càstic.
  2.La mort ho iguala tot.
  3.La pàl·lida mort ens empeny amb els mateixos peus, les cases dels pobres i les torres dels reis
  4.Tota la vida dels filòsofs son una meditació de la mort.
  5.Amic, hola i adéu fins l’eternitat.
  6.Que la terra et sigui lleu.
  7.No s’ha mort, s’ha anat.
  8.La mort és segura, l’hora indeterminada.
  8.Molts que van morir, són dignes de ser plorats.
  9.Després de la mort no hi ha res excepte el bé.

  Traduïr encara em costa la veritat i m’haig d’agudar una mica del traductor ja que sinó em costa molt, però crec que poc a poc niré millorant!
  Vale 😀

 26. Pingback: Tot passejant entre sepulcres romans… | El Fil de les Clàssiques

 27. nais rael

  1.La mort demana tot.És la llei, no una pena de càstig.

  2.Tot ho iguala la mort.

  3.La blanca mort colpeja igual el bar dels pobres que les torres de rics.

  4.Tot filòsof te reflexió fins a la seva mort.

  5.Despres de la mort, res que no sigui bo.

  6.Germà, hola i adéu fins a l`eternitat.

  7.Que la terra et sigui lleu.

  8.No s’ha mort s’ha anat.

  9.Molts que han mort són dignes de ser plorats.

  10.La mort és segura la hora és incerta.

  Vale!

 28. Roser

  Salue!
  Entre els llatinismes que fan referència a la mort podem trobar per exemple el de post mortem “després de morir” o un tant comú que es posa a les làpides avui en dia com pot ser el de RIP “Requiscat in pace” que significa descansa en pau. Els ritus que es feien als morts era molt important pels romans que ho heredaren dels grecs tan important que fins i tot es dedicà una obra on la protagonista estava disposada a morir per tal que el seu germà fos enterrat seguint els ritus funeraris, aquesta obra és la d’Antígona. Donada la importància que tenia en aquella època no és gens extrany que arribin tants llatinismes a la nostra època sobre aquest tema.

 29. Pingback: Memento mori | L'univers clàssic dels nostres mots

 30. Carmen Parra

  Ara ja sé d’on ve la paraula “cadàver”, ve de caro data uernibus (en llatí), carn donada als cucs (en català).
  La paraula “mort” deriva del llatí mors, mortis que volia dir traspàs.
  “Difunt” prové del llatí “defunctus participi del verb defungor que vol dir “pagar un deute, acomplir”.
  “Exèquies” prové del llatí exsequiae derivat d’exsequor, en el sentit de seguir un enterrament.
  Làpida deriva del mot llatí lapis, -idis que significa “pedra”.

 31. Aroa Moreno Pulido

  El significat de la paraula lapis, la vam fer a català aquest curs, que significa pedra.
  El que no sabia era que Ossari venia de ossarium que es un lloc per els ossos.
  L’abreviatura de RIP em pensaba que era en anglès, però es en llatí que significa “Requiescat in pace”, que descansi en pau.
  I l’altre abreviatura INRI, que vol dir Jesús Natzarè, el rei del jueus.
  Itampoc in articulo mortis: “en el momento de la mort.”

 32. Anna Bagaria

  Ave!
  Els cinc mots que m’han cridat l’atenció han sigut:
  -defunctus (difunt) que significa pagar un deute i dóna la sensació com de que quan et mors pagues el deute amb la vida.
  -consumatum est (s’ha acabat) ja que no en sabia el significat i el que significa és com si diguessin que quan mors és que ja has consumit la vida.
  -missa, que és igual que en català peró significa enviar i quan en celebrem la missa és quan ens despedim o li enviem l’últim missatge.
  -mortis (mort) que significa traspàs. És com si ens traspassésim d’un món a un altre.
  -òbitus (òbita) que també significa traspàs i és quan certifiquem que el difunt és mort.
  Salve!

 33. Carla Camara

  Salve!

  Els 5 mots o paraules que més m’han sorprés o com a minim m’han fet cridat l’atenció d’qaquest text són els següents:

  – “Defunctus” (difunt), que ve del verb defungor (pagar un deute).
  – “In humus” (inhumar), in-> cap a dins i humus-> terra; enterrar el cadaver vol dir.
  – “Ossarium” (ossari), lloc per als ossos.
  – “Mors, moris” (mort), volia dir “traspas” i per extensió “mort”.
  – “Obitus,-us” (òbit), abrebiat del verb obire “traspassar, morir”

  A pesar de que no sea de mi país, el día de los muertos de mexico es una fiesta bastante alegre comparado con lo que entendemos aquí con la muerte ya que ellos intentan recordarlos con colores, canciones entre muchos otros ejemplos, gracias a ello, los mexicanos, no ven la muerte tan tabú como aqui.

  Vale!

 34. Miguel Ángel Valdivieso

  Salve!
  Penso que el motiu de que el llatí ha deixat molta petjada en el lèxic català de la mort és que la nostra és una cultura directament relacionada amb la romana, i donat que els rituals dels morts segueixen sent pràcticament iguals.
  L’etimologia d’alguns mots m’ha impressionat, com per exemple:
  · Cadàver: “caro data uernibus” vol dir carn donada als cucs. Em sembla molt “gore” aquesta expressió, però realment és molt realista.
  · Làpida: deriva del mot “lapis, -idis”. Coneixia el significat de “lapis” per un treball de català i sempre m’ha fet gràcia.
  · Inhumar: “In humus”. “In” vol dir cap a dins i “humus” terra.
  · Difunt: del llatí “defunctus”, participi del verb “defungor” que vol dir “pagar un deute, acomplir”. Penso que és una metàfora de que la mort és pagar el deute d’haver nascut.
  · Mort: del llatí “mortis”, que vol dir traspàs. Em recorda a la idea de “passar a l’altre costat”.

 35. ariadna

  SALUE!
  El primer mot que m’ha cridat l’atenció i que hem comentat a classe és:
  – Caro data uernibus “carn donada als cucs” m’ha semblat interessant perquè les dos primeres lletres de les paraules “caro data uernibus” forma la paraula cadaver i això m’ha semblat bastant interessant.
  – rigor mortis “rigidesa de la mort, cadàver” la poso junt a la llista de cinc mots que m’han sorpres perquè havia escoltat moltes vegades el mot “rigor mortis” però no sabia el que significava.
  – corpore insepulto “amb el cos no enterrat” (quan se celebra el funeral amb el cos del difunt present) és una cosa que m’ha cridat l’atenció perquè això encara es continua fent.
  – Missa, que significa comiat, ho havia de posar aque perquè jo mateixa he utilitzat molt aquesta paraula i mai he sapigut que volia dir comiat.
  – L’esquela “carta breu” o imprès en què es comunica la mort d’algu, em fa gracia posar-ho aquí perque el meu pare alguna vegada avia utilitzat aquest mot i ell em va explicar el que volia dir, i al veure-ho doncs ho volia posar.
  UALE!

 36. Jennifer

  Aquestes són les paraules que més m’han cridat l’atenció i ara ja sé el seu significat.

  -Exèquies, prové del llatí exsequiae derivat d’exsequor, en el sentit de seguir un enterrament.
  -Làpida deriva del mot llatí lapis, -idis que significa “pedra”.
  -En les làpides i en les esqueles apareix una sigla: RIP, abreviatura en llatí que jo pensava que estava en anglès i significa: Requiescat in pace “que descansi en pau”.
  -Difunt prové del llatí “defunctus participi del verb defungor” que vol dir “pagar un deute, acomplir”.
  -.Missa, que significa enviar i quan nosaltres celebrem la missa és quan ens despedim o li enviem l’últim missatge.
  Vale!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *