Geocaching a Deltebre

Després de presentar el projecte sobre el riu Ebre, els volem destacar una de les activitats programades per assolir els objectius que ens hem marcat perquè els alumnes coneguen informacions sobre l’Ebre, alhora que es diverteixen i recerquen ells mateixos.

Resultat d'imatges de geocaching

L’activitat és una gimcana amb geocaching. Es tracta que a cada lloc de la via verda, en el tram del terme de Deltebre, que hi ha marcat a l’app de geocaching posar exercicis, informacions, activitats… de manera que els grups d’alumnes hauran de trobar els punts orientant- se amb l’aplicació que tindran descarregada al mòbil.

Es tracta que passen el matí descobrint fets locals i informacions sobre el riu, mentre busquen, juguen i es desplacen. Les activitats i informacions estan relacionades amb la batalla de l’Ebre, la pesca, les activitats esportives al riu, la contaminació, el GR…

L’Ebre és només un riu?

El Treball de Síntesi de 2n d’ESO d’aquest curs serà un projecte sobre el riu Ebre. Nosaltres som l’institut que estem al bell mig del Delta, i, per tant, treballem temes relacionats amb el nostre entorn més immediat. A primer d’ESO treballem l’arròs com a fil conductor del projecte, i a segon farem el riu.

Les activitats són destinades a que els alumnes recerquen informacions sobre què ha representat el riu abans i ara, que entenguen que no només és un simple curs d’aigua, i per això es derivaran preguntes de recerca sobre l’origen del seu nom, la batalla de l’Ebre, l’Ebre com a frontera i via de comerç i intercanvis, cançons que ha inspirat, etc…

I, com no, es proposarà que facen campanyes per defensar- lo a ell i el nostre territori en general.

Image result for riu ebre

Tria dels objectius competencials per al projecte

A l’Institut de Deltebre, com que més de la meitat del claustre estem participant en aquest curs de la Xarxa, vam decidir pactar i consensuar els objectius didàctics, indicadors i nivells d’assoliment de cada indicador per a l’avaluació, entre totes i tots.

Un dels principals interessos compartits va ser que volíem evitar fer un sumatori d’activitats de cadascuna de les matèries lligades a un tema. Això és el que hem estat fent aquests anys als treballs de síntesi. Per tant, els objectius i indicadors es van centrar en treballar, sobretot, les competències en l’àmbit personal: millorar l’ambient i clima de treball a l’aula, incentivar l’interès de l’alumnat i que siguen actius i protagonistes en el seu procés d’aprenentatge.

Amb aquest punt de partida, ja ens hem posat mans a l’obra per refer els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO en projectes.