Tria dels objectius competencials per al projecte

A l’Institut de Deltebre, com que més de la meitat del claustre estem participant en aquest curs de la Xarxa, vam decidir pactar i consensuar els objectius didàctics, indicadors i nivells d’assoliment de cada indicador per a l’avaluació, entre totes i tots.

Un dels principals interessos compartits va ser que volíem evitar fer un sumatori d’activitats de cadascuna de les matèries lligades a un tema. Això és el que hem estat fent aquests anys als treballs de síntesi. Per tant, els objectius i indicadors es van centrar en treballar, sobretot, les competències en l’àmbit personal: millorar l’ambient i clima de treball a l’aula, incentivar l’interès de l’alumnat i que siguen actius i protagonistes en el seu procés d’aprenentatge.

Amb aquest punt de partida, ja ens hem posat mans a l’obra per refer els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO en projectes.