Aurea dicta de les Metamorfosis d’Ovidi

a. Materiam superabat opus.(Met. II 5)

b. Heu, quam difficile est crimen non prodere uultu. (Met. II 447)

c. Carmina iam moriens canit exequialia cycnus. (Met. XIV 430)

d. Ignauis precibus Fortuna repugnat. (Met. VIII 73)

e. Non bene conueniunt nec in una sede morantur maiestas et amor. (Met. II 846)

f. Rudis indigestaque moles. (Met. I 7)

g. Pia fraus. (Met. IX 711)

h. Ferro nocentius aurum. (Met. I 140)

i. Inter utrumque tene. (Met. II 140)

j. Labitur occulte fallitque uolatilis aetas. (Met. X 519)

 

Tot seguit us faig cinc cèntims del context en què apareixen aquestes frases cèlebres de les Metamorfosis d’Ovidi i us demano que, a partir de la seva traducció, n’expliqueu el significat actual i citeu una frase feta en català o en qualsevol llengua que en derivi.

Context:
1. Descripció del palau del Sol, fet d’or, granat, ivori i argent; però ben treballat artísticament.
2. Quan Cal·listo, tot just forçada per Júpiter prenent la figura de Diana, s’uneix al seguici de la dea amb les nimfes.
3. Els últims laments de la nimfa Canent, enfollida per la pèrdua del seu marit Picus, abans d’esdevenir aire es comparen amb el cant que entonen els cignes abans de morir.
4. Pensaments d’Escil·la, filla del rei Nis de Mègara, que enamorada de Minos, vol tallar un cabell de porpra del seu pare, del qual depenia la salvació de la ciutat.
5. Júpiter es transforma en un toro per seduir Europa.
6. Referint-se al Caos.
7. La cretenca Teletusa va criar la seva filla com si fos un fill i li posà el nom ambigu d’Ifis (d’aquí la mentida), quan aquest es va enamorar d’una noia la dea Isis el va convertir en home.
8. En la degradació de les quatre edats, la del ferro és la pitjor ja que hi apareix la guerra i l’afany de posseir.
9. Quan Faetont porta el carro del Sol, aquest li aconsella d’anar entre la constel·lació del Dragó, situada molt al nord, i la de l’Ara, molt al sud.
10. Adonis, nascut de l’arbre de la mirra, ràpidament es va convertir en un jove molt bell, estimat per Venus.

22 thoughts on “Aurea dicta de les Metamorfosis d’Ovidi

 1. Iván Zapico Fernández

  Salve!

  a. Materiam superabat opus.(Met. II 5)

  · Es van superar els objectius de la matèria.

  b. Heu, quam difficile est crimen non prodere uultu. (Met. II 447)

  ·¡Ay, qué difícil és el crim de no fer-ho en la seva cara.

  c. Carmina iam moriens canit exequialia cycnus. (Met. XIV 430)

  · El cigne moribund passa cantant.

  d. Ignauis precibus Fortuna repugnat. (Met. VIII 73)

  ·Rés repugna més a la fortuna que la manca d’acció.

  e. Non bene conueniunt nec in una sede morantur maiestas et amor. (Met. II 846)

  f. Rudis indigestaque moles.
  ·
  g. Pia fraus. (Met. IX 711)
  ·L’amor agermanat.
  h. Ferro nocentius aurum.
  ·El ferro perjudica l’or
  i. Inter utrumque tene.
  ·Mentre espera.
  j. Labitur occulte fallitque uolatilis aetas.

  Vale!

 2. Andrea Balart

  Salve!

  1- La frase llatina Materiam superabat opus, traduït literalment, significa Es van superar els objectius de la matèria. Es diu de totes aquestes obres, sobretot intel · lectual, en la qual el tema es veu compensat per la delicadesa i l’art amb què s’executa el treball. Es pot dir de les moltes obres mestres de la pintura, l’escultura i la literatura dispersos en museus de tot el món. Per això és en el context el 1.

  2- Heu, quam difficile est crimen non prodere uultu. vol dir Ay, qué difícil és el crim de no fer-ho en la seva cara. Per això Cal·listo sent vergonya del que ha fet Diana (Júpiter transfotmat).

  3- Carmina iam moriens canit exequialia cycnus.
  El cigne moribund passa cantant. La tercera frase es refereix a que Canent canta com els cignes abans de morir.

  4- Ignauis precibus Fortuna repugnat. (Met. VIII 73)
  ·Rés repugna més a la fortuna que la manca d’acció Es refereix a que Escil·la cambia la fortuna amb el seu acte.

  5- Non bene conueniunt nec in una sede morantur maiestas et amor. (Met. II) Es refereix que no és convenient l’amor

  6- . Rudis indigestaque moles.
  Es refereix a que el caos és molt gran i està desordenat

  7- Pia fraus. (Met. IX 711)
  ·L’amor agermanat.

  8- Ferro nocentius aurum.
  ·El ferro perjudica l’or

  9- Inter utrumque tene.
  ·Mentre espera.

  10-Labitur occulte fallitque uolatilis aetas. Es refereix a que de l’arbre va nèixer Adonis.

  Vale!

 3. irina

  el primer “Materiam superabat opus.” traduit vol dir l’obra va guanyar l’assumpte i es refereix al context 1.

  El segon “Heu, quam difficile est crimen non prodere uultu”, traduit vol dir ¡Ay, qué difícil és el crim de no fer-ho en la seva cara es refereix al context 2.

  El tercer “Carmina iam moriens canit exequialia cycnus.”
  traduit vol dir el cigne moribund passa cantant es refereix al tercer context.

  el quart “Ignauis precibus Fortuna repugnat.” traduit vol dir rés repugna més a la fortuna que la manca d’acció es refereix al context 4.

  el cinqué ” Non bene conueniunt nec in una sede morantur maiestas et amor” traduit vol dir el ferro perjudica l’or es refereix al context 5.

  el sisé “Rudis indigestaque moles” es refereix al caos, que és gran i desordenat

  el seté “Pia fraus” traduit vol dir l’amor agermanat i es refereix al context 7.

  el vuité “Ferro nocentius aurum.” traduit vol dir el ferro perjudica l’or es refereix al context 8.

  el nové ” Inter utrumque tene” traduit vol dir mentre espera es refereix al context 9.

  el deué “labitur occulte fallitque uolatilis aetas” es refereix a que Adonis neix d’un arbre.

 4. Uxue Avilés

  Salve!!

  1- Es van superar els objectius de la matèria.
  2- Ay, qué difícil és el crim de no fer-ho en la seva cara.
  3- El cigne moribund passa cantant.
  4- Rés repugna més a la fortuna que la manca d’acció.
  5- Parla de que l’amor no és convenient.
  6- Tracta del caos i de que tot està desordenat.
  7- L’amor agermanat.
  8- El ferro perjudica l’or
  9- Mentre espera.
  10- Parla sobre que l’arbre va nèixer Adonis.

  Vale!

 5. Laia Muñoz Osorio

  Salve! Aquí us deixo la meva traducció.

  a) La construcció superava la matèria.

  b) Ai, què difícil és l’acusació de no revelar el rostre.

  c) El cigne ja mort canta fúnebres cants.

  d) La Fortuna s’oposa a inútils pregàries.

  e) No bé convenen ni que s’entretinguin en un seient ni la majestat i l’amor.

  f) Mols allò brut i desordenat.

  g) L’engany honest.

  h) El ferro perjudica l’or.

  i) Agafa-ho entremig.

  j) L’edat alada enganya i és defallida ocultament.

  Vale!

 6. Margalida Capellà Soler Post author

  Iván, Uxue, ho heu intentat, però cal esforçar-s’hi encara més i no canviar sobretot de nombre: si la frase està en singular, en singular s’ha de traduir! Laia, has de traduir sent encara més fidel a la llengua llatina!

  Andrea, Irina, en general heu sabut contextualitzar molt bé aquestes frases ovidianes i sovint heu encertat el mite! Es nota que a primer heu llegit Narracions de mites clàssics! Segurament això podrà ajudar als alumnes de segon a traduir millor les frases!

  Us demanava que, a partir de la traducció, n’expliqueu també el significat actual i citeu una frase feta en català o en qualsevol llengua que en derivi.

 7. Ivan Zapico Fernandez

  Salve!

  ·El treball superava la matèria.

  · Ay!, qué difícil és no revelar no ocultar el crim amb el rostre.

  · El cigne ja morint entona un cant funebre.

  · La Fortuna és desfaborable als precs dels cobards.

  · No compaginen bé ni conviuen la majestat i l’amor.

  · Massa molest.

  · Mentida piatosa.

  · L’or és més perjudicial que el ferro.

  · El camí del mig.

  · Eltemps volàtil passa i desapareix.

  Vale!

 8. Laia Sánchez Puerto

  Salve!

  a. El treball superava la matèria.
  Val més el farciment que el gall.

  b. Ai, que díficil és no revelar el crim amb el rostre.
  La cara és el mirall de l’anima.

  c. El cigne ja a punt de morir entona un cant funebre.
  El cant del cigne com una gran obra abans de morir.

  d. La fortuna és desfavorable els precs dels covards.
  La fortuna ajuda els audaços o els agoserats.

  e. No compaginen bé ni conviuen junts el poder i l’amor.
  Amor i senyoria no fan companyia.

  f. Massa ruda i desordenada.
  És un pal.

  g. Mentira piatosa.

  h. L’or és més perjudicial que el ferro.

  i. Mantén-te entre un i l’altre.
  Tots els extrems són dolents.

  j. El temps volàtil passa desapercebut i desaparèix.
  tempus fugit

  Vale!!

 9. Rocío Molina

  TRADUCCIÓ:

  a. El treball superava la matèria.
  (Val més el farciment que el gall.)
  b. Ai, que difícil és no revelar el crim amb el rostre.
  (La cara és el mirall de l’ànima.)
  c. El cigne ja a punt de morir entona un cant fúnebre.
  (El cant del cigne com una gran obra abans de morir)
  d. La fortuna és desfaborable als precs cobards.
  (La fortuna ajuda als audaços.)
  e. No compaginen bé ni vonvivin junts el poder i l’amor.
  (Amor i ssenyoria no fan companyia.)
  f. Massa informe i desendresada.
  (És un pal.)
  g. Mentida piatosa.
  h. L’or és més perjudicial que el ferro.
  i. Mantèn-te entre un i l’altre.
  (Tots els extrems són dolents.)
  j. Els temps volàtil passa desaparcebut i desaparèix.

 10. Patrícia Ortiz

  A)El treball superava la matèria.
  -Val més el farciment que el gall.

  B)Ai, que difícil és no revelar el crim amb el rostre.
  -La cara és el mirall de l’anima.

  C)El cigne moribund entona un cant fúnebre.
  -El cant del cigne com una gran obra abans de la mort de l’artista.

  D)La fortuna és desfavorable als precs dels covards.
  -La fortuna ajuda als agosarats Alexandre el Gran.

  E)No compaginen bé ni conviuen junts el poder i l’amor.
  – Amor i senyoria no fan companyia.

  F)Massa ruda i desordenada (És una possible definició de caos).
  -És un pal, una cosa pesada.

  G)Mentida pietosa.
  -Dir una mentida pietosa és una mentida petita, inofensiva.

  H)L’or és més perjudicial que el ferro.
  -La riquesa és més perjudicial que la violència.

  I)Mantén-te entre l’un i l’altre
  -Tots els extrems són dolents

  J)El temps fugisser passa desapercebut i desapareix
  Tempus fugit irreparabile

 11. Margalida Capellà Soler Post author

  Iván, tingues més cura de l’ortografia, no posis verbs sinònims (tria un significat o un altre). No has fet la part de la pervivència en el català, ni has contextualitzat les frases en el mite ovidià.
  Laia Sànchez, et falten alguns accents i la contextualització mítica. La resta molt bé!
  Rocío, Patri, molt bé, tret d’algunes faltes d’ortografia i la manca de contextualització.

  He actualitzat la nota d’aquesta tasca al Moodle!

 12. Iván Zapico Fernández

  ·El treball superava la matèria.
  “Val més el farciment que el gall”

  · Ay!, qué difícil és no revelar no ocultar el crim amb el rostre.
  “La cara és el mirall de l’anima”.

  · El cigne ja morint entona un cant funebre.
  “El cant del cigne com una gran obra abans de morir”

  · La Fortuna és desfaborable als precs dels cobards.
  “La fortuna ajuda als agosarats, Alexandre el Gran.”

  · No compaginen bé ni conviuen la majestat i l’amor.
  “Amor i senyoria no fan companyia”.

  · Massa molest.
  “És un pal, una cosa pesada”.

  · Mentida piatosa.
  “Dir una mentida pietosa és una mentida petita, inofensiva”.

  · L’or és més perjudicial que el ferro.

  “La riquesa és més perjudicial que la violència”.

  · El camí del mig.

  “Tots els extrems són dolents”.

  · El temps volàtil passa i desapareix.
  ” Tempus fugit irreparabile”

 13. Laia Muñoz Osorio

  Correcció de la traducció de les frases:
  b) Ai, que difícil és no revelar el crim amb el rostre.
  c) El cigne ja mort canta fúnebres cants.
  d) La fortuna és desfavorable els precs dels covards.
  e) No compaginen bé ni conviuen junts el poder i l’amor.
  f) Massa ruda i desordenada.
  h) L’or és més perjudicial que el ferro.
  i) Mantén-te entre un i l’altre
  j) El temps volàtil passa desapercebut i desapareix.

  Frases fetes en català:
  a) Val més el farciment que el gall.
  b) La cara és el mirall de l’anima.
  c) El cant del cigne com una gran obra abans de morir.
  d) La fortuna ajuda els audaços o els agosarats.
  e) Amor i senyoria no fan companyia.
  f) És un pal.
  g) Mentida pietosa.
  h) La riquesa és més perjudicial que la violència.
  i) Tots els extrems són dolents.
  j) Tempus fugit.

 14. Uxue Avilés

  Salve!!

  Aquí deixo la meva correcció de la traducció:

  a. El treball superava la matèria: Val més el farciment que el gall.

  b. Ai, que difícil és no revelar el crim amb el rostre: La cara és el mirall de l’ànima.

  c. El cigne ja a punt de morir entona un cant fúnebre: El cant del cigne com una gran obra abans de morir

  d. La fortuna és desfaborable als precs cobards: La fortuna ajuda als audaços.

  e. No compaginen bé ni vonvivin junts el poder i l’amor: Amor i senyoria no fan companyia.

  f. Massa informe i desendresada: És un pal.

  g. Mentida piatosa: Mentida amb la qual no es vol fer mal.

  h. L’or és més perjudicial que el ferro: La riquesa és més perjudicial que la violència.

  i. Mantèn-te entre un i l’altre: Tots els extrems són dolents.

  j. Els temps volàtil passa desaparcebut i desaparèix: Tempus fugit

  Vale!!

 15. Clàudia Cazaux

  Salve!

  A)El treball superava la matèria.
  -Val més el farciment que el gall.
  B)Ai, que difícil és no revelar el crim amb el rostre.
  -La cara és el mirall de l’anima.
  C)El cigne moribund entona un cant fúnebre.
  -El cant del cigne com una gran obra abans de la mort de l’artista.
  D)La fortuna és desfavorable als precs dels covards.
  -La fortuna ajuda a les persones audaces.
  E)No compaginen bé ni conviuen junts el poder i l’amor.
  – Amor i senyoria no fan companyia.
  F)Massa ruda i desordenada.
  -És un pal, una cosa pesada.
  G)Mentida pietosa.
  -Mentida amb la qual no es vol fer mal
  H)L’or és més perjudicial que el ferro.
  -La riquesa és més perjudicial que la violència.
  I)Mantén-te entre l’un i l’altre
  -Tots els extrems són dolents
  J)El temps fugisser passa desapercebut i desapareix
  -Tempus fugit

 16. imad

  Salve!

  El llibre de Narracions de Mites Clàssics és un llibre una mica díficl d’entendre que parla de com persones es transformen en diferents éssers(aranya,àguila,corb,llop…)
  És un llibre interessant però una mica díficil d’entendre perquè hi surten molts persoantges i moltes transformacions. L’activitat és molt interssant perquè parla d’un mite el de Cal·listo amb Júpiter.

  Vale!

 17. Carla Arévalo

  Salve!
  Traducció:
  A. Materiam superabat opus.(Met. II 5).
  a.És van superar els objectius de l’obra.
  B. Heu, quam difficile est crimen non prodere uultu. (Met. II 447).
  b. Ai, que difícil és no és un crim de trair a la seva cara. (Met. 2447)
  C. Carmina iam moriens canit exequialia cycnus. (Met. XIV 430).
  c.El signe moribund passa cantan.
  D. Ignauis precibus Fortuna repugnat. (Met. VIII 73).
  d. La manca d’acció per la revista Fortune resisteix. (Met. agost 73).
  E. Non bene conueniunt nec in una sede morantur maiestas et amor. (Met. II 846).
  e. No és convenient per a ells ni en l’únic pou respectar la majestat del tron, i d’amor. (Met. 2846).
  F. Rudis indigestaque moles. (Met. I 7).
  f. Mida sense experiència.(Met.17).
  G. Pia fraus. (Met. IX 711).
  g. Frau piadós. (Met. 9711).
  H. Ferro nocentius aurum. (Met. I 140).
  h. Ferro perjudicial per l’or. (Met. 1140).
  I. Inter utrumque tene. (Met. II 140).
  i. Mentre espera. (Met. 2140).
  J. Labitur occulte fallitque uolatilis aetas. (Met. X 519).
  j. Els temps volàtil passa desaparcebut i desaparèix.
  Vale!

 18. balart.andrea0920

  Salve!

  He trobat aquesta frase d’Ovidi pel DENIP:
  — “Militiae species amor est” que vol dir: l’amor és una espècie de guerra.

 19. Pingback: Retrat de l’artista adolescent, de James Joyce | El fil del mite grec

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *