L’hidra de Lerna

Hercules de John Singer Sargent, 1921

Hèrcules de John Singer Sargent, 1921

δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι· αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης ἕλει ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν. εἶχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα͵ κεφαλὰς ἔχον ἐννέα͵ τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς͵ τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον.

ἐπιβὰς οὖν ἅρματος͵ ἡνιοχοῦντος Ἰολάου͵ παρεγένετο εἰς τὴν Λέρνην͵ καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἔστησε͵ τὴν δὲ ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ παρὰ τὰς πηγὰς τῆς Ἀμυμώνης͵ ὅπου ὁ φωλεὸς αὐτῆς ὑπῆρχε͵ βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν ἐξελθεῖν͵ ἐκβαίνουσαν δὲ αὐτὴν κρατήσας κατεῖχεν. ἡ δὲ θατέρῳ τῶν ποδῶν ἐνείχετο περιπλακεῖσα.

τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο· μιᾶς γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς δύο ἀνεφύοντο. ἐπεβοήθει δὲ καρκίνος τῇ ὕδρᾳ ὑπερμεγέθης͵ δάκνων τὸν πόδα. διὸ τοῦτον ἀποκτείνας ἐπεκαλέσατο καὶ αὐτὸς βοηθὸν τὸν Ἰόλαον͵ ὃς μέρος τι καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ὕλης τοῖς δαλοῖς ἐπικαίων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι.

Es correspon la descripció de l’hidra de Lerna del text de la Biblioteca II, 5, 2 d’Apol·lodor amb l’Hèrcules de John Singer Sargent? o més amb el quadre de Zurbarán? Què feia l’hidra? Qui acaba amb ella? En quin dels dotze treballs?  Amb l’ajut de qui? Quants caps tenia? Quants eren mortals? Quin era immortal? Quina relació té aquest treball amb el zodíac?  …

Quina altra pervivència d’aquest monstre coneixes en la literatura, l’art, la música, el cinema …

24 thoughts on “L’hidra de Lerna

 1. Irena

  Hola:)
  La Hidra de Lerna era conegut en la mitologia grega com un monstre aquàtic i bastant similar a una serp, que posseïa set caps i un alè verinós que la feia més perillosa. Aquesta va ser matada per Hèracles en el segon dels seus dotze treballs que havia de complir. La principal característica que tenia és que tenia una reacció biològica: cada cop que es tallava un dels seus caps, sorgien dos més en el seu lloc. Hèracles veia que la criatura era immortal, va demanar ajuda al seu nebot, Yolao. Aquest li va proposar la idea inspirada per Palas Atenea, d’utilitzar draps ardents per cremar els colls decapitats després d’haver-les decapitades. Aleshores Hèracles es va dedicar a tallar cada un dels caps de la Hidra mentre el seu nebot cremava els colls degollats i sagnants. Així, Hèrcules es va enfrontar a l’últim cap, el principal i “immortal”, aixafant-lo sota una gran roca que hi havia en el camí sagrat situat entre Lerna i Elea. Finalment submergint les seves fletxes en la sang verinosa de la Hidra, va completar la seva segona tasca.
  En una altra versió s’explica que Hera enviava a un cranc perquè mossegués els peus d’Hèracles per provocar-li la mort. Hera després de la mort de la Hidra el posà al Zodíac per seguir al lleó, creant la constel•lació de Càncer, ja que quan el sol està en el signe de Càncer, la constel•lació de la Hidra té el seu cap a prop.
  Podem trobar aquesta figura en la pel•lícula de Disney de Hèracles, en una edició de llibres que s’anomena “La Hidra de Lerna”, en un anunci del champú Thermalsik: “Mujer y dragón en el bosque” : http://griegoantiguo.wordpress.com/2008/11/22/bruno-aveillan-y-la-mitologia-en-la-publicidad/ i altres.
  adéu!!

 2. Irena

  Hola,
  Aquí deixo els dos primer pàrragafs,encara que hi han alguens confusions, no sé si estarà bé, he d’acabar l’últim:

  Tot i així el segon treball va ser matar a la Hidra de Lerna. Va ser alimentada en els pantans de Lerna on sortiria cap a la llanura dominant ramats i arruïnant el lloc. La Hidra tenia un cos enorme, amb vuit caps mortals, i una novena al mig immortal.

  Yolao com auriga va dirigir-se amb carro a prop d’on va néixer la Lerna, on col·locà els cavalls, va descobrir la Hidra damunt d’una colina al costat d’Amimone. En aquell lloc en el que havia una guàrdia d’animals. Llançant armes ardents, així va aparèixer, i podria agafar. No obstant va agafar-li un dels peus, i ell no podia teure-la i li pegava amb una maça.

  adéu!

 3. El-Mekki Hali Al-Kassir

  Traducció Hidra de Lerna:

  I com a segon treball li va manar matar l’hidra de lerna.
  Aquesta, havent-se criat en el pantà de Lerna, sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. L’hidra tenia un cos molt gran amb nou caps, vuit mortals i el del mig immortal.

 4. Alissa Komarova

  I com a segon treball li va manar matar l’Hidra de Lerna.
  Aquesta criada en el pantà de Lerna sortia a la plana i destruia el ramat i la regió.L’Hidra tenia un cos enorma amb nou caps: vuit mortals i el del mig inmortal.

  Aixi doncs Havent baixat del carro es presenta a Lerna, aparta els cavalls i despés de localitzar L’Hidra en un pujol on tenia el seu cau.

 5. Lina Velasco

  Hola Lida! Aquí et deixo la traducció que hem fet en comú a clase:
  I com a segon treball a ell li va manar matar l’Hidra de Lerna. Aquesta criada en el pantà de Lerna sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. Tenia un cos enorme amb nou caps, vuit mortals i el del mig immortal.
  Així doncs després d’haver baixat del carro, sent Iolau el conductor , es presenta a Lerna, aparca els caballs i després de localitzar-la en un pujol al costat de les fonts de Amímone, on tenia el cau. La obliga a sortir llençant-li inflamats dards.

 6. Coty

  Hola! Aquesta traducció ja l’havíem treballat, més que res el primer fragment. Els altres han estat més difícils de traduir…
  Per cert, la lluita entre un heroi i un monstre ha estat molt utilitzada en la literatura i els contes populars. Traduïnt aquest text m’ha vingut al cap la imatge de Harry Potter lluitant contra el troll i el gos Cerber en la primera pel·lícula, contra el drac a la quarta… J.K.Rowlling, tota una experta en referents clàssics!!

  Aquí deixo l’inici corregit d ela traducció:
  Com a segon treball li va manar matar l’hidra de Lerna. Havent crescut en el pantà de Lerna, sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. Tenia un cos gigantí amb nou caps: vuit de mortals i el del mig immortal.
  Havent baixat del carro, del qual Iolau era el conductor, es presenta a Lerna, col·loca els cavalls i, després d’haver-la localitzat des d’un turó al costat de les fonts d’Amímone on tenia el seu cau, l’obliga a sortir llençant-li dards en foc.

 7. Laura Galán

  TRADUCCIÓ:
  I com a segon treball li va manar matar l’hidra de Lerna. Aquesta, havent-se alimentat/crescut en el pantà de Lerna, sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. La hidra tenia un cos molt gran amb nou caps: vuit mortals i el del mig immortal.
  Així doncs, després d’haver baixat del carro, essent Iolao l’auriga, es presenta a Lerna, col·loca els caballs, i després de trobar l’hidra en un pujol vora les fonts d’Amímone, on tenia el seu cau, i la obliga a sortir llençant-li dards inflamats, i després de fer-la sortir a la força, la va retenir…

 8. stefanny

  Què feia la hidra? Era un monstre aquàtic mab forma de serp policèfala i amb alè verinós,el seu cau era el llac de Lerna.
  Qui acaba amb ella? Heracles ,amb els seus dotze treballs
  En quin dels dotze treballs? En el segon treball.
  Amb l’ajut de qui? -Iolau escuder
  Quants caps tenia? Quants eren mortals?5 fins a 100 i fins i tot més.
  Quin era immortal? tots els caps crexìen tenía que cremar-los,per evitar-ho
  Quina relació té aquest treball amb el zodíac? amb la de càncer.

 9. Irena

  Traducció sencera:

  I com a segon treball li va manar matar l’ Hidra de Lerna. Aquesta havent-se alimentada en els pantans de Lerna on sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. L’ Hidra tenia un cos enorme, amb nou caps, vuit mortals, i el del mig immortal.

  Així doncs havent baixat del carro, essent Iolau auriga es presenta a Lerna, col·loca els cavalls i després de localitzat a l’Hidra en un pujol al costat de les fonts de Amimone on havia la guàrdia d’animals. L’auriga va sortir Llançant dards ardents va obligar a sortiraixí va aparèixer, i podria agafar.
  No obstant va agafar-li un dels peus, i ell no podia teure-la i li pegava amb una maça. Perquè tan aviat d’ un cap en surtien dos en el seu lloc. Un cranc enorme va anar a auxiliar a l’Hidra, i li va mossegar el peu. Per tant va matar al cranc, i cridà el mateix defensor Iolaos,aquest va realitzar antortxes a prop del bosc per cremar els caps perqué no tornessin a sortir.

  adéu!

 10. Laura Galán

  ÚLTIM PARÀGRAF DE LA TRADUCCIÓ:
  Tallant els caps amb la maça, no va ser capaç de fer res, doncs una vegada li tallà un cap, li creixien dos més. Un cranc enorme va socòrrer a l’hidra mossegant-li el peu(a Hèracles). Per això el matà, i cridà el mateix defensor Iolao, el qual va cremar una part d’aprop del bosc,… [la última oració sé que vol dir, però sóc incapaç de traduir-la, segurament sigui un petit detall que jo faig molt gran]

 11. Irena

  Traducció sencera:
  I com a segon treball li va manar matar l’ Hidra de Lerna. Aquesta havent-se alimentada en els pantans de Lerna on sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. L’ Hidra tenia un cos enorme, amb nou caps, vuit mortals, i el del mig immortal.
  Així doncs havent baixat del carro, essent Iolau auriga es presentà a Lerna, i col·locà els cavalls i després de localitzat a l’Hidra en un pujol al costat de les fonts de Amimone on tenia el seu cau d’animals. L’obligà a sortir Llançant-li dards ardents i després de fer-la sortir a la força la va retenir. I aquesta intentant escapar es lligada pels peus ràpidament.

  Tallant-li els caps amb la maça, no era capaç de fer res. Perquè tan aviat que li tallava un cap en surtien dos en el seu lloc. Un cranc enorme va anar a ajudar a l’Hidra, i li va mossegar el peu a Hèracles. Per tant després d’ esclafar al cranc, cridà al defensor Iolaos,el qual després de calar foc a una part de’un bosc proper, va socorrimar els colls dels caps i impedí que sortissin.

 12. Coty

  Aquí la correcció i el final de la traucció.

  Com a segon treball li va manar matar l’hidra de Lerna. Havent crescut en el pantà de Lerna, sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. Tenia un cos gegantí amb nou caps: vuit de mortals i el del mig immortal.

  Havent baixat del carro, del qual Iolau era el conductor, es presentà a Lerna, col·locà els cavalls i, després d’haver-la localitzat des d’un turó al costat de les fonts d’Amímone on tenia el seu cau, l’obligà a sortir llençant-li dards en flames, i després de fer-la sortir a la força, la va retenir. I aquesta, intentant escapar-se, es lligada pels peus ràpidament.

  Tallant-li els caps amb la maça no podia fer res, perquè cada vegada que li tallava un, li sortien dos. Un cranc enorme va anar a auxiliar l’Hidra, i li va pessigar el peu/el taló. Per això, un cop el va haver esclafat, cridà Iolau, qui sucarrimà els colls dels caps després de calar foc a una part d’un bosc proper.

 13. Laura Galán

  TRADUCCIÓ SENCERA:
  I com a segon treball li va manar matar l’hidra de Lerna. Aquesta, havent-se alimentat/crescut en el pantà de Lerna, sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. La hidra tenia un cos molt gran amb nou caps: vuit mortals i el del mig immortal.
  Així doncs, després d’haver baixat del carro, essent Iolao l’auriga, es presentà a Lerna, col·locà els caballs, i després de trobar l’hidra en un pujol vora les fonts d’Amímone, on tenia el seu cau, la obliga a sortir llençant-li dards inflamats. Després de fer-la sortir a la força, la va retenir. I aquesta, intentant escapar, és lligada ràpidament pels peus.
  Tallant-li els caps amb la maça, no era capaç de fer res, doncs una vegada li tallava un cap, li creixien dos més. Un cranc enorme va ajudar a l’hidra i li va mossegar el peu (a Hèrcules). Per això, un cop el va esclafar, demanà ajut al mateix defensor Iolao, el qual després de calar foc a una part d’un bosc proper, va socarrimà els colls dels caps i impedí que sortissin.

 14. Alissa Komarova

  Hola MArgalida,
  aqui et deixo la traducció sensera:

  I com a segon treball li va manar matar l’Hidra de Lerna.
  Aquesta criada en el pantà de Lerna sortia a la plana i destruia el ramat i la regió.L’Hidra tenia un cos enorme amb nou caps: vuit mortals i el del mig inmortal.
  Aixi doncs Havent baixat del carro es presentà a Lerna, aparta els cavalls i despés de localitzar L’Hidra en un pujol on tenia el seu cau.
  L’obligà a sortir llançant-li amb foc i després de fer-la sortir a la força la va retenir. I aquesta intentant escapar-se es lligada rapidament pels peus.
  Tallant-li els caps amb la maça no podia fer res perque una vegada li tallava un cap li sortien dos.
  Un cran enorme va sortir a ajudar a l’hidra i li va pessigar el peu.

  Per això desprès d’esclafar-la, demanà ajut a Iolau, el qual després de cala foc a una part d’un bosc proper, va sucarrimar els colls del cap e impedí que surtissi.

 15. Lina

  Hola Lida! Aquí et deixo la traducció:
  I com a segon treball a ell li va manar matar l’Hidra de Lerna. Aquesta criada en el pantà de Lerna sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. Tenia un cos enorme amb nou caps, vuit mortals i el del mig immortal.
  Així doncs després d’haver baixat del carro, sent Iolau el conductor , es presentà a Lerna, aparca els cavalls i després de localitzar-la en un pujol al costat de les fonts de Amímone, on tenia el cau. La obliga a sortir llençant-li inflamats dards.I després de fer- la sortir a la força la va retenir.I Aquesta intentant escapar-se, es lligada pels peus.

  Tallant-li els caps amb la massa, no podia fer res, doncs un cop li tallava un cap li sortien dues més. Un cranc enorme va anar ajudar l’Hidra i li va mossegar el peu. Per tant,l’esclafà, i demana com a defensor Iolau, el qual després calar foc a un bosc proper, socarrimà els colls dels caps i impedí que sortissin.

 16. Rebeca Sánchez

  TRADUCCIÓ:
  I com el segon treball va manar matar l’hidra de Lerna. Criada (alimentada) en el pantà de Lerna, sortia a la plana i destruia els remats i la regió. L’hidra tenia un cos enorme amb nou caps, vuit mortals i d’altres inmortals.
  Així doncs, havent baixat del carro es presentà a Lerna, col·locà els caballs i després de localitzar l’hidra en un pujol al costat de les fonts de Mimone on tenia el seu cau, la va obligar a sortir llençant-li dards de flames i fent-la sortir a la força, la va retenir, i aquesta intentant-se escapar va intentar fugir ràpidament.
  Tallant-li els caps amb la massa, no podia fer res, per que cada vegada que tallava un sortien dos. Un enrome cranc va anar a socorrer a l’hidra i li va mossegar el taló. Per això, desprès desclafar-la, demanà ajut a Iolau, el qual, després de calar foc a un part d’un bosc proper, socarrimà els colls dels caps.

 17. Carlos Rocamora

  I com a segon treball va manar matar l’hidra de Lerna. Criada en el pantà de Lerna que sortia a la plana i devoraba els ramats i arrasava la regió. L’hidra tenia un cos enorme amb nou caps, vuit mortals i un d’imortal inmortals.

  Així doncs, havent baixat del carro es presentà a Lerna, col·loca els caballs i despres de localitzar l’hidra en un turó al costat de les fonts de Amimone on tenia el seu cau, la va obligar a sortir llençant-li dards de flames i fent-la sortir a la força, la va retenir, i aquesta va intentar fugir rapidament.

  Tallant-li el caps amb la maça, no podia fer res una una vegada li tallaba un cap li sortien dos mes. Un enorme cranc va anar a socorrer l’Hidra i li va pessigar el peu. Per aixó l’esclafá i cridad a Iolau, el qual despres de calar foc a una part d’un bosc proper, va socarrimar el colls dels caps, perque no es reproduissin mes.

  Recordo un fragment d’aquesta traducció a un examen de grec de fa un temps, crec que la relació que té amb el zodíac es l’aparició del cranc gegant amb la consel·lació de Càncer

 18. Lina

  I com a segon treball a ell li va manar matar l’Hidra de Lerna. Aquesta criada en el pantà de Lerna sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. Tenia un cos enorme amb nou caps, vuit mortals i el del mig immortal.
  Així doncs després d’haver baixat del carro, sent Iolau el conductor , es presentà a Lerna, aparca els cavalls i després de localitzar-la en un pujol al costat de les fonts de Amímone, on tenia el cau. La obliga a sortir llençant-li inflamats dards.I després de fer- la sortir a la força la va retenir.I Aquesta intentant escapar-se, es lligada pels peus.
  Tallant-li els caps amb la massa, no podia fer res, doncs un cop li tallava un cap li sortien dues més. Un cranc enorme va anar ajudar l’Hidra i li va mossegar el peu. Per tant,l’esclafà, i demana com a defensor Iolau, el qual després calar foc a un bosc proper, socarrimà els colls dels caps i impedí que sortissin.
  Què feia la hidra?
  Destruïa el ramat i la regió d’Argòlia.
  Qui acaba amb ella?
  Hèracles
  En quin dels dotze treballs?
  En el segon.
  Amb l’ajut de qui?
  Iolau
  Quants caps tenia?
  Nou caps
  Quants eren mortals?
  Vuit.
  Quin era immortal?
  El del mig.

 19. Alissa Komarova

  Hola Margalida,
  aqui et deixo les meves respostes!

  Què feia la hidra?

  -Cada cop que Hercules li tallava el cap a l’Hidra li sortíen dos més.

  Qui acaba amb ella?

  -Hèrcules acaba amb ella amb l’ajut del seu nebot Iolau.

  En quin dels dotze treballs?

  -En el segon treball.

  Amb l’ajut de qui?

  -Com ja he dit abans amb l’ajut del seu nebot Iolau.

  Quants caps tenia?

  -Tenia 9 caps,(el número dels seus caps va des de 5 fins a 100 i fins i tot 10.000 segons la font).

  Quants eren mortals?

  -Vuit dels nou eren mortals.

  Quin era immortal?

  -El del centre.

  Quina relació té aquest treball amb el zodíac?

  -Quan el sol és al signe de Càncer, el cranc, la constel·lació Hidra té el seu cap a prop. Els mitògrafs expliquen que l’Hidra de Lerna i el cranc van ser pujats al cel després de que Hèracles els matés

 20. Oriol Garcia

  Traducció:

  Com a segon treball va manar matar l’hidra de Lerna. Aquesta criada en el pantà de Lerna sortia a la plana i destruïa el ramat i la regió. L’hidra tenia un cos enorme amb nou caps, vuit mortals i d’altres inmortals.
  Així doncs, després d’haver baixat del carro es presenta a Lerna, col·loca els caballs, i es troba l’hidra en un pujol al costat de les fonts d’Amímone, on tenia el seu cau i es obligada a sortir llençant dards inflamats, i després surt a la força i la va retenir. I aquesta intentant escapar es lligada pels peus.
  Tallant-li els caps amb la maça, no va ser capaç de fer gaire cosa, i una vegada li talla un cap, li creixien dos més. Un cranc gran ajudà a l’hidra i li mossega el peu. Així, un cop el va esclafar, demanà ajut al mateix defensor Iolao, on després de calar foc a una part d’un bosc proper, va socarrimà els colls dels caps i impedí que sortissin.

 21. Laura Galán

  Es correspon la descripció de l’hidra de Lerna del text de la Biblioteca II, 5, 2 d’Apol·lodor amb l’Hèrcules de John Singer Sargent? o més amb el quadre de Zurbarán?
  -La descripció de l’Hidra de Lerna no és correspon amb la pintura de John Singer Sargent, ja que l’hidra no treia foc per la boca, ni tenia 12 caps, sinó 9. També apareixen com serps gegantines, però en la seva descripció només s’esmenta el nombre de caps. La de Zurbarán és més mimètica, ja que apareix Iolao ajudant Hèrcules, com l’història real. La representació de l’hidra també és més fidel a la realitat.
  Què feia la hidra?
  -Destruia els ramats i la regió.
  Qui acaba amb ella?
  -Hèrcules.
  En quin dels dotze treballs?
  -El segon.
  Amb l’ajut de qui?
  -De Iolao.
  Quants caps tenia? Quants eren mortals?Quin era immortal?
  -Tenia nou caps, vuit eren mortals i el del mig immortal.
  Quina relació té aquest treball amb el zodíac?
  -Hèrcules, després de matar el cranc gegant que li mossegà el peu, el matà, i aquest, es convertí en una constel·lació que donà lloc al signe del zodíac “Cranc”.

 22. Zicora

  Hola:)

  L’hidra del llac Lerna era un monstre mitologic que va ser matat per Heràcles. Es deia que cuan se li tallaba en neixia una altre de nova. També s’en deia que la del centre era imortal i no es podia tallar. I rara vegade hi havia alguna que era d’or.

 23. Xènia Serra

  Χαιρε!
  El segon treball que se li va ordenar a Hèrcales va ser matar a l’Hidra de Lerna. L’hidra de Lerna era un monstre mitològic de nou caps, un dels quals és immortal. Hèracles, amb la ajuda del seu nebot Iolau, van matar a l’Hidra de Lerna seguint el procediment de que Hèracles tallava el caps de l’Hidra mentre Iolau cremava els colls oberts per a que es cicatritzessin i així l’Hidra no pogués regenerar els seus caps. Finalment Hèracles va tallar el cap immortal de l’Hidra i el va enterrar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *