Zodiacae constellationes

Les constel·lacions (co– “conjunt” + stella “estel”) són agrupacions d’estels que foren imaginats en l’antiguitat per tal d’aconseguir una orientació dins el conjunt d’estels del firmament. Cadascuna va rebre un nom, se’n feren dibuixos i hic et nunc ens centrarem amb les dotze constel·lacions zodiacals que ens permetran constatar que amaguen unes interessants narracions mitològiques. Sabeu quines?

També podeu localitzar els mots de la tercera declinació i enunciar-los (en nominatiu i en genitiu singular); a continuació, triar-ne un i escriure’n tota la declinació.

Per acabar d’arrodonir l’apunt, podeu agafar els numerals cardinals del text llatí Zodiacae constellationes i escriure’n mots en català; per exemple de duodecim: duodecimal…

92 thoughts on “Zodiacae constellationes

 1. Laura G

  Traducció:
  Les contel·lacions zodiacals
  Hi ha dotze constel·lacions zodiacals en el cel.
  Aries és la primera constel·lació, perquè els antics la descrivien un moltó.
  Taure és la segona constel·lació, perquè els antics descrivien un brau.
  Geminis és la tercera constel·lació, perquè els antics descrivien bessons.
  Càncer és la quarta constel·lació, perquè els antics descrivien un cranc.
  Leo és la cinquena constel·lació, perquè els antics descrivien un lleó.
  Verge és la sisena constel·lació, perquè els antics descrivien una verge.
  Libra és la sèptima constel·lació, perquè els antics descrivien una balança.
  Escorpi és la vuitena constel·lació, perquè els antics descrivien un escorpi.
  Sagitari és la novena constel·lació, perquè els antics descrivien un home amb fletxes.
  Capricorni és la desena constel·lació, perquè els antics descrivien una cabra amb banyes.
  Aquari és la onzena constel·lació, perquè els antics descrivien un aiguader.
  Piscis és la dotzena constel·lació, perquè els antics descrivien peixos.

 2. Irena

  Ave Lida!!:)
  Hic et nunc et posaré la TRADUCCIÓ. jaja
  Les constel•lacions Zodiacals

  Les constel•lacions Zodiacals són dotze signes en el cel. La primera constel•lació és “Àries”, ja que els antics el descrivien com un moltó. La segona constel•lació és “Tauró”, perquè els antics el dibuixaven com un brau,. La tercera constel•lació és “Gèminis”, perquè els antics la descrivien com bessons. La quarta constel•lació és “Càncer”, ja que els antics el descrivien com un cranc. La cinquena constel•lació és “Leo”,, perquè els antics el dibuixaven con un lleó. La sisena constel•lació és “Virgo”, perquè els antics el descrivien amb una verge. La setena constel•lació és “Libra”, ja que els antics el representaven com una balança. La octava constel•lació és “Escorpió”, perquè els antics el dibuixaven com un escorpí. La novena constel•lació és “Sagitari”, ja que els antics el descrivien com un home amb fletxes. La desena constel•lació és “Capricorn”, perquè els antics el representaven amb una cabra amb banyes. La onzena constel•lació és “ Aquari”, ja que els antics el dibuixaven amb un aiguader. La dotzena constel•lació és “Pisis”, perquè els antics el representaven amb peixos.

  vale:D

 3. Coty

  Ave Lida! Justament dissabte escoltant el CD “Dangerously in love” de la Beyoncé vaig sentir la cançó de “Signs” [ http://www.youtube.com/watch?v=gKlY9IG8Y4k ] no era el primer cop que la sentia però ara en entrar al bloc m’ha fet gràcia que haguéssim de traduir sobre els signes del Zodiac. A la cançó [la lletra http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Signs-lyrics-Beyonce-Knowles/C23331FFE8BD788B48256D48002FB1A4 ]ella parla d’un noi ideal, a veure si enteneu el que diu de cada un.
  Bueno i ara la traducció.

  LES CONSTEL·LACIONS DEL ZODÍAC
  “Les constel·lacions zodiacals són dotze signes al cel. Aries és la primera constel·lació perquè els antics dibuixaven un moltó. La segona constel·lació és Taure perquè els antic descrivien un brau. La tercera constel·lació és Geminis, perquè els antics descrivien bessons. Càncer és la quarta constel·lació, perquè els antics dibuixaven un cranc. Leo és la cinquena constel·lació perquè els antics descrivien un lleó. Virgo és la sisena constel·lació perquè els antics descrivien una verge. La setena constel·lació és Libra perquè els antics dibuixaven una balança. Escorpí és la vuitena constel·lació perquè els antics descrivien un escorpí. Sagitari és la novena constel·lació perquè els antics descrivien un sagitari. La desena constel·lació és Capricorni perquè els antics dibuixaven un capricorni. Aquari és la onzena constel·lació perquè els antics dibuixaven un aiguader. Piscis és la dotzena constel·lació perquè els antics descrivien peixos.”

 4. lina

  Ave Lida! “Les constel·lacions zodiacals”
  – Les constel·lacions zodiacals són dotze signes en el cel.
  – Àries és la primera constel·lació, perquè els antics ho descrivien un moltó.
  – Taurus és la segona constel·lació, perquè els antics ho descrivien un brau.
  – Geminis és la tercera constel·lació, perquè els antics ho descrivien uns bessons.
  – Càncer és la quarta constel·lació, perquè els antics descrivien un cranc.
  – Leo és la cinquena constel·lació, perquè els antics descrivien un lleó.
  – Virgo és la sisena constel·lació, perquè els antics descrivien una verge.
  – Libra és la sèptima constel·lació, perquè els antics descrivien una balança.
  – Escorpí és la octava constel·lació, perquè els antics descrivien un escorpí.
  – Sagitari és la novena constel·lació, perquè els antics descrivien fletxes.
  – Capricorn és la dècima constel·lació, perquè els antics descrivien un capricorn.
  – Aquari és la onzena constel·lació, perquè els antics dibuixaven un home i aigua.
  – Pisis és la dotzena constel·lació, perquè els antics descrivien uns peixos.

 5. Margalida Capellà Soler Post author

  Laura, Ire, Coty i Lina ja han deixat en comentari la seva traducció, que no publicaré fins que no deixeu les vostres. Apa, espavileu i no feu faltes d’ortografia i d’expressió!

 6. Anna Salas Tarré

  Traducció

  Les constel•lacions del zodíac són dotze signes al cel.

  Àries és la primera constel•lació, ja que els antics traçaven el moltó.
  Taure és la segona constel•lació, ja que els antics traçaven el toro.
  Gèminis és la tercera constel•lació, ja que els antics traçaven els bessons.
  Càncer és la quarta constel•lació, ja que els antics traçaven el cranc.
  Leo és la cinquena constel•lació, ja que els antics traçaven el lleó.
  Verge és la sisena constel•lació, ja que els antics traçaven la verge.
  Lliura és la setena constel•lació, ja que els antics traçaven la balança.
  Escorpí o Escorpió és la vuitena constel•lació, ja que els antics traçaven l’escorpí.
  Sagitari és la novena constel•lació, ja que els antics traçaven l’arquer.
  Capricorn és la desena constel•lació, ja que els antics traçaven la cabra.
  Aquari és la onzena constel•lació, ja que els antics traçaven l’aigua.
  Peixos és la dotzena constel•lació, ja que els antics traçaven els peixos.

 7. Margalida Capellà Soler Post author

  Molt bé, Anna! Quan els companys acabin també publicaré la teva entrada.

 8. Marc

  Els dotze signes de les constel·lacions del Zodíac són al cel.

  Aries és la primera constel·lació, per què els antics traçaven el moltó.

  Tauro és la segona constel·lació, per què els antics traçaven el toro.

  Geminis és la tercera constel·lació, per què els antics traçaven bessons.

  Cancer és la quarta constel·lació, per què els antics traçaven el cranc.

  Leo ñes la cinquena constel·lació, per què els antics traçaven el lleó.

  Virgo és la sisèna constel·lació, per què els antics traçaven la verge.

  Libra ñes la septima constel·lació, per què els antics traçaven la balança.

  Escorpio és l’ocatava constel·lació, per què els antics escorpions traçaven l’escorpí.

  Sagitari és la novena constel·lació, per què els antics traçaven el sagitari.

  Capricorni ñes la novena constel·lació, per què els antics traçaven la cabra.

  Aquari és l’onzèna constel·lació, per què els antics traçaven l’aigua.

  Piscis és la dotzena constel·lació, per què els antics traçaven el peix.

 9. Margalida Capellà Soler Post author

  Marc, fixa’t bé amb la primera frase. Et recordo que el nexe causal perquè en català s’escriu junt i accentuat. Has de tenir més cura de les faltes d’ortografia, tipogràfiques i d’expressió. Quan el publiqui, rectifica’l.

 10. Margalida Capellà Soler Post author

  A l’apunt Mehal i la mitologia de El Fil de les Clàssiques de l’alumna Mehal hi trobareu un vídeo que explica breument l’origen mitològic dels dotze signes del zodíac.

 11. Carla A.

  Ave!

  venia disposada a fer la traducció i la senyoreta s’oblida el llibre de llatí a casa. De totes maneres, l’he intentar fer de memòria:

  Zodiacae constellationes
  (constelacions del zodiac)
  Zodiacae constellationes duodecim signa in caelo sunt.
  (les constelacions del zodiac són dotze signes al cel)
  Aries prima constellatio est, quia antiqui arietem describebant.
  (Aries és la primera constel•lació, perquè describia el moltó dels antics )
  Taurus secunda constellatio est, quia antiqui taurum describebant.
  (Taure és la segona constel•lació, perquè describia el toro dels antics )
  Gemini tertia constellatio est, quia antiqui geminos describebant.
  (Bessons és la tercera constel•lació, perquè describia els bessons dels antics )
  Cancer quarta constellatio est, quia antiqui cancrum describebat.
  (Càncer és la quarta constel•lació, perquè describia el cranc dels antics )
  Leo quinta constellatio est, quia antiqui leonem describebant.
  (Lleó és la cinquena constel•lació, perquè describia el lleó dels antics )
  Virgo sexta constellatio est, quia antiqui virginem describebant.
  (Verge és la primera constel•lació, perquè describia el moltó dels antics )
  Libra septima constellatio est, quia antiqui libram describebant.
  (Balança és la setena constel•lació, perquè describia la balança dels antics )
  Scorpius aut Scorpio octava constellatio est, quia antiqui scorpium aut scorpionem describebant.
  (Escorpí és la vuitena constel•lació, perquè describia l’escorpí dels antics )
  Sagittarius nona constellation est, quia antiqui sagittarium describebant.
  (Sagitari és la novena constel•lació, perquè describia l’arquer dels antics )
  Capricornus decima constellatio est, quia antiqui capricornum describebant.
  (Capricorn és la desena constel•lació, perquè describia ….. dels antics )
  Aquarius undecima constellation est, quia antiqui hominem et aquam describebant.
  (Aquari és la onzena constel•lació, perquè describia l’home i l’aigua dels antics )

  Pisces duodecima constellation est, quia antiqui pisces describebant.
  (Peixos és la dotzena constel•lació, perquè describia el peix dels antics )

 12. Margalida Capellà Soler Post author

  Carla, antiqui és nominatiu plural; no és genitiu plural. Pisces pot ser nominatiu, vocatiu o acusatiu PLURAL! Aquí és en primer lloc nominatiu, però el que surt després és…?

 13. Dani Costa

  Salve!

  Les constelacions zoodiacals son 12 signes en el cel.

  Aries es la primera constelacio zoodiacal, perqué els antics describien com un moltor.
  Taurus es la segona constelacio zoodiacal, perqué els antics describien un toro.
  Geminis es la tercera constelacio zoodiacal, perqué els antics decsribien dos bessons.
  Cancer es la quarta constelacio zoodiacal,perqué els antics describien un cranc.
  Leo es la quinta constelacio zoodiacal,perqué els antics describien un lleo.
  Virgo es la sisena constelacio zoodiacal, perqué els antics describien una verge.
  Libra es la setena constelacio zoodiacal,perqué els antics decribien un balança.
  Scorpio es la octava constelacio zoodiacal, perqué els antics describien un escorpí.
  Sagitari es la novena constelacio zoodiacal, perqué els antics desribien un sagitari.
  Capricorn es la deçena constelacio zoodiacal, prqué els antics describien un capricorn.
  Aquari es la undecima constelacio zoodiacal,perqué els antics describien describien aigua.
  Piscis es la dotzena constelacio zoodiacal, perqué els antics describien peixos.

 14. Rebeca Sánchez

  Aquí tens la meva traducció:
  Hi ha dotze signes del zodíac en les constel•lacions del cel.
  Àries és la primera constel•lació, a la que se la va assignar un carner.
  Taurus, la segona constel•lació, els antics la descrivien com un toro.
  La tercera constel•lació és Geminis, i van assignar-hi uns bessons.
  Càncer és la quarta constel•lació i van assignar-hi una cranc.
  Leo és la cinquena constel•lació, i els antics la descrivien com un lleó.
  Virgo es la sisena constel•lació i van assignar-hi una verge.
  Libra es la sèptima constel•lació, i els antics ho descrivien amb una balança.
  El signe escorpió es la octava constel•lació i els antics la descrivien com a un escorpió.
  Sagitari, la novena constel•lació, els antics van assignar-hi un arquer.
  Capricorn és la desena constel•lació, i els antics la descrivien com un capricorn.
  La onzena constel•lació, Aquari, els antics la descrivien com un home d’aigua.
  Pisces és la dotzena constel•lació, la descrivien com un peix.

  He intentat no repetir-me molt per això potser la traducció no es literal, si no com en català queda millor.
  Espero que estigui bé!
  Vale:)

 15. Alissa Komarova

  -En el cel hi ha 12 constel·lacions del Zodíac.
  -Aries és la primera costel·lació,perquè els antics ho descrivien com un moltó.
  -Tauro és la segona constel·lació, perquè els antics ho descrivien com un toro.
  -Geminis és la tercera constel·lació, perquè els antics descrivien els bessons.
  -Cancer és la quarta constel·lació, perquè els antics descrivien un cranc.
  -Leo és la quinta constel·lació, perquè els antinc descrivien un lleó.
  -Virgo és la sexta constel·lació, perquè els antics descrivien una virgen.
  -Libra és la septima constel·lació, perquè els antics descrivien una balanÇa.
  -Ecorpios o Escorpió és la octava constel·lació, perqué els antincs descrivien un escorpió.
  -Sagitari és la novena constel·lació,perquè els antics descrivien un sagitari.
  -Capricorn és la décima constel·lació, perquè els antics descrivien un capricorn.
  -Aquario és la onzena constel·lació, perquè els antic descrivien l’home i l’aigua.
  -Picis és la dotzena constel·lació, perquè els antics descrivien els peixos.

  mot tercera declinació: Homo, -inis

  Nom Sing.=homo Nom Pl.=homines
  Voc Sing.=homo Voc Pl.=homines
  Acu Sing.=hominem Ac. Pl.=homines
  Gen Sing.=hominis Gen Pl.=hominum
  Dat Sing.=homini Dat Pl.=hominibus
  Ab Sing.=homine Ab Pl.=hominibus

 16. Toni Moreno Baza

  1) Les constelacions del zodíac són dotze signes al cel.
  2) Aries és la primera constelació, perquè els antics la descrivien com un moltó.
  3) Taure és la segona constelació, perquè els antics la descrivien com un brau.
  4) Geminis és la tercera constelació, perquè els antics la descrivien com uns bessons.
  5) Càncer és la quarta constelació, perquè els antics la descrivien com un cranc.
  6) Leo és la cinquena constelació, perquè els antics la descrivien com un lleó.
  7) Virgo és la sisena constelació, perquè els antics la descrivien com una verge.
  8) Libra és la setena constelació, perquè els antics la descrivien com una lliure (unitat de mesura).
  9) Escorpí o escorpio és la vuitena constelació, perquè els antics la descrivien com un escorpí.
  10) Sagitari és la novena constelació, perquè els antics la descrivien com un sagitari (home que llença sagetes amb un arc)
  11) Capricorni és la desena constelació, perquè els antics la descrivien com una cabra.
  12) Aquari és onzena constelació, perquè els antics la descrivien com un aigüer.
  13) Piscis és la dotzena constelació, perquè els antics la descrivien com un peix.

  TERCERA DECLINACIÓ

  Aries, arietis

  Singular:
  aries
  aries
  arietem
  arietis
  arieti
  ariete

  Plural:
  arietes
  arietes
  arietes
  arietum
  arietibus
  arietibus

 17. Erik Oliveras Sanchez

  Ave Lida!

  Les constelacions zoodiacals son 12 signes en el cel

  Aries es la primera constelacio zoodiacal, perqué els antics describien com un moltor
  Taurus es la segona constelacio zoodiacal, perqué els antics describien un toro
  Geminis es la tercera constelacio zoodiacal, perqué els antics decsribien com dos bessons
  Cancer es la quarta constelacio zoodiacal,perqué els antics describien un cranc.
  Leo es la quinta constelacio zoodiacal,perqué els antics describien un lleo
  Virgo es la sisena constelacio zoodiacal, perqué els antics describien una verge
  Libra es la setena constelacio zoodiacal,perqué els antics decribien un balança
  Scorpio es la octava constelacio zoodiacal, perqué els antics describien un escorpi
  Sagitari es la novena constelacio zoodiacal, perqué els antics desribien un sagitari(home que dispara sagetes amb un arc)
  Capricorn es la deçena constelacio zoodiacal, prqué els antics describien un capricorn
  Aquari es la undecima constelacio zoodiacal,perqué els antics describien describien aigua
  Piscis es la dotzena constelacio zoodiacal, perqué els antics describien peixos

  Salve!

 18. Margalida Capellà Soler Post author

  Erik, no et descuidis de triar un mot de la tercera i declinar-lo.
  Recorda: Perquè! Descrivien!

 19. Laura G

  Un mot de la tercera declinació és: constellatio,-ionis
  SINGULAR:
  N-constellatio
  V-constellatio
  AC-constellationem
  G-constellationis
  D-constellationi
  AB-constellatione

  PLURAL:
  N-constellationes
  V-constellationes
  AC-constellationes
  G-constellationum
  D-constellationibus
  AB-constellationibus

 20. Margalida Capellà Soler Post author

  Laura, val més tard que mai. Finalment, m’has fet cas i has triat un mot de la tercera del text (constellatio,
  -onis
  ) com els companys Alissa (homo, -inis) i Toni (Aries, -etis). Encara queden més mots de la tercera per declinar. Qui més s’hi anima? A més falta la pervivència lèxica dels numerals ordinals. Qui comença?

  Acabo de publicar tots els comentaris que tenien traducció; ara cal fixar-se bé en el contingut i en la forma (massa faltes d’ortografia!). En el vostre Fil Moodle hi trobareu la qualificació i la retroacció corresponent. Rectifiqueu en comentari el que calgui.

  Carla i Rebeca, cal que torneu a fer la traducció.

  Què us sembla la proposta de la Coty amb la cançó de Beyoncé?
  Què comenteu de l’origen mitològic dels dotze signes del zodíac? Què us ha semblat el vídeo que hi ha al final del text llatí? Ho podem superar tot plegat? Doncs, Aracne us espera!

 21. Carla Domingo Luengo

  Les constel·lacions del zodíac són dotze signes al cel.

  Àries és la primera constel·lació, ja que els antics traçaven el moltó.Taure és la segona constel·lació, ja que els antics traçaven el toro.Gèminis és la tercera constel·lació, ja que els antics traçaven els bessons.Càncer és la quarta constel·lació, ja que els antics traçaven el cranc.Leo és la cinquena constel·lació, ja que els antics traçaven el lleó.Verge és la sisena constel·lació, ja que els antics traçaven la verge.Lliura és la setena constel·lació, ja que els antics traçaven la balança.Escorpí o Escorpió és la vuitena constel·lació, ja que els antics traçaven l’escorpí.Sagitari és la novena constel·lació, ja que els antics traçaven l’arquer.Capricorn és la desena constel·lació, ja que els antics traçaven la cabra. ( aquest és el meu signe, un cabra hehehehe)Aquari és la onzena constel·lació, ja que els antics traçaven l’aigua. Els Peixos és la dotzena constel·lació, ja que els antics traçaven els peixos.

  Aquesta és la meva traducció l’havia començat aclasse i l’havia guardat a hotmail, em faltaven els tres últims signes.

 22. Marc Pelegrín García

  Les constel·lacions del Zodíac són dotze signes al cel.

  Aries és la primera constel·lació, perquè els antics traçaven el moltó.

  Tauro és la segona constel·lació, perquè els antics traçaven el toro.

  Geminis és la tercera constel·lació, perquè els antics traçaven bessons.

  Cancer és la quarta constel·lació, perquè els antics traçaven el cranc.

  Leo és la cinquena constel·lació, perquè els antics traçaven el lleó.

  Virgo és la sisèna constel·lació, perquè els antics traçaven la verge.

  Libra és la septima constel·lació, perquè els antics traçaven la balança.

  Escorpio és l’ocatava constel·lació, perquè els antics escorpions traçaven l’escorpí.

  Sagitari és la novena constel·lació, perquè els antics traçaven el sagitari.

  Capricorni ñes la novena constel·lació, perquè els antics traçaven la cabra.

  Aquari és l’onzèna constel·lació, perquè els antics traçaven l’aigua.

  Piscis és la dotzena constel·lació, perquè els antics traçaven el peix.

 23. Coty

  Ave!
  L’explicació mitològica del signe de càncer ve de la mà dels dotze treball d’Hèracles. Quan estava lluitant contra l’Hidra de Lerna, Hera envià un enorme cranc que Hèracles xafà amb el peu. Hera en agraïment al cranc el col·locà entre els dotze signes del zodíac.
  Un mot de la tercera:
  (Leo, -onis)
  Nominatiu: Leonis, leone
  Vocatiu: Leonis, leone
  Acusatiu: Leonem, leones
  Genitiu: Leonis, leonum
  Datiu: Leoni, leonibus
  Ablatiu: Leone, leonibus

 24. Margalida Capellà Soler Post author

  Coty, hauries de revisar el nominatiu i vocatiu singular i plural de leo, -onis.

 25. Irena

  Ave Lida,
  aquí et deixo la segona part del comentari:

  L’Explicaió mitològica sobre el meu signe que és Leo.
  El signe de leo, es tracta del lleó de Nemea, aquell que va tenir que matar Hèracles, ja que disposava de dotze treballs de fet aquest va ser concretament el primer. El lleó, es podia dir que era “immortal”, ja que no era fàcil de matar, i menys amb armes. Aquest vivia dins d’una cova que disposava de dues entrades, llavors Hèracles per aconseguir el seu objectiu, va tapar una d’elles i per l’altra es per on va entrar. Com que el lleó era invulnerable a les llances i a les fletxes, el que va fer Hèracles va ser lo següent: el va abraçar tant fort que el va ofegar, i més tard el va espellar amb les garres de la pròpia fera quedant-se amb la seva pell que des de llavors li servia d’atribut i protecció. D’altra banda, Zeus, va col•locar al lleó entre les constel•lacions amb la finalitat de perpetuar les proeses del seu fill.

  *Un mot de les tercera declinació podri ser virgo – virginis.

  #NOMINATIU:virge,virgnia
  #VOCATIU:virgnia,virgnia
  #ACUSATIU:virgem,virgnia
  #GETITIU:virgis, virgnium
  #DATIU:virgi, virgnibus
  #ABLATIU:virge,virgnibus

  vale:)

 26. Laura G

  Explicació mitològica de TAURE:
  És la forma de toro que Zeus adoptà per seduir a Europa, una mítica princesa fenicia.
  Aquí trobareu el mite explicat:
  http://blocs.xtec.cat/aracnefilaifila/2009/10/25/parc-del-laberint-vi-mes-mites/

  Amb números cardinals:
  -prima: primogènit, primitiu, primícia
  -secunda: secundari
  -tertia: terç, tercet
  -quarta: quadriennal, quadrat, quadrangular
  -quinta: quinquenni, quíntuple, quinzena
  -sexta: sextant, sexagenari
  -septima: septuagèsim
  -octava: octosíl·lab, octògon, octogonal
  -nona: nonagèsim, nonagenari
  -decima: decímetre, dècima
  -undecima:(?)
  -duodecima: duodecimal

 27. Margalida Capellà Soler Post author

  Ire, hauries de buscar i enllaçar algun article que als nostres blocs tractin aquest mite.

  Fixa’t bé amb el tema de virgo, -inis! Recordes com acaba el genitiu de la tercera? D’on agafem el tema? Quines són les desinències? Després declina’l de bell nou i sortirà sol. Ànims!

 28. Margalida Capellà Soler Post author

  Molt bé, Laura, per fer cas i esmentar mots catalans que provinguin dels numerals cardinals del text! Com ho veieu la resta? Ho ha fet bé? N’hi falta un. Li podeu donar un cop de mà i entre tots anar acabant i ampliant l’exercici etimològic?

 29. Coty

  (Leo, -onis)
  Nominatiu: Leo, leones
  Vocatiu: Leo, leones
  Acusatiu: Leonem, leones
  Genitiu: Leonis, leonum
  Datiu: Leoni, leonibus
  Ablatiu: Leone, leonibus

  Crec que ara sí 🙂

 30. Carla Domingo Luengo

  Piscis,-is

  Singular Plural
  N Piscis Pisces
  V Piscis Pisces
  Ac Piscem Pisces
  G Piscis Piscium
  D Pisci Piscibus
  Ab Pisci(e) Piscibus

 31. Camila

  El zodíac és la part de l’esfera celeste per on passa l’eclíptica (L’eclíptica és la intersecció del pla de l’eclíptica amb l’esfera celeste.)i on es troben els planetes. Trobem l’orígen de la paraula zodíac en el mot grec zoos, ja que corresponíen a animal i éssrs mitològics.

  Els dotze símbols del zodíac són:

  -Àries
  -Taure
  -Bessons (o gèminis)
  -Càncer (o cranc)
  -Lleó (o leo)
  -Verge (o virgo)
  -Balança (o lliura)
  -Escorpió (o escorpí)
  -Sagitari
  -Capricorn
  -Aquari
  -Peixos (o piscis)

 32. Teresa Devesa i Monclús

  Carla A., fixa’t bé en la correcció de la traducció que et fa la Margalida i fixa’t que “antiqui” és el subjecte de les frases. Falten els altres exercicis de gramàtica proposats a l’article.

 33. Oriol Garcia

  Aquí la traducció:

  -Els dotze signes de les constel·lacions del Zodíac són al cel.

  -Aries és la primera constel·lació, ja que els antics traçaven el moltó.

  -Tauro és la segona constel·lació, ja que els antics traçaven el toro.

  -Geminis és la tercera constel·lació, perquè els antics traçaven bessons.

  -Càncer és la quarta constel·lació, perquè els antics descrivien un cranc.

  -Leo és la cinquena constel·lació, perquè els antics descrivien un lleó.

  -Virgo és la sisena constel·lació, perquè els antics descrivien una verge.

  -Libra és la sèptima constel·lació, perquè els antics descrivien una balança.

  -Escorpio és l’ocatava constel·lació, perquè els antics escorpions traçaven l’escorpí.

  -Sagitari és la novena constel·lació, perquè els antics traçaven el sagitari.

  -Capricorni ñes la novena constel·lació, perquè els antics traçaven la cabra.

  -La onzena constel•lació, Aquari, els antics la descrivien com un home d’aigua.

  -Pisces és la dotzena constel•lació, la descrivien com un peix.

 34. Carlos Rocamora

  Ave Lida, la meva traducció

  – Les constel·lacions zodiacals són dotze signes al cel.
  – Àries és la primera constel·lació, els antics hi descrivien un moltó.
  – Tauro és la segona constel·lació, els antics el descrivien com un brau.
  – Geminis és la tercera constel·lació, els antics hi descrivien uns bessons.
  – Càncer és la quarta constel·lació, els antics hi descrivien un cranc.
  – Leo és la cinquena constel·lació, els antics hi descrivien un lleó.
  – Virgo és la sisena constel·lació, els antics hi descrivien una verge.
  – Libra és la sèptima constel·lació, els antics hi descrivien una balança.
  – Escorpio és la octava constel·lació, els antics hi descrivien un escorpí.
  – Sagitari és la novena constel·lació, els antics hi descrivien unes fletxes.
  – Capricorn és la dècima constel·lació, els antics hi descrivien una cabra.
  – Aquari és la onzena constel·lació, els antics la descrivien com un home amb aigua.
  – Piscis és la dotzena constel·lació, els antics hi descrivien uns peixos.

 35. Cristina Álvarez Barraca

  Salvete, aquí dexo la meva traducció:

  1- Hi ha dotze constel·lacions zodiacals al cel.
  2- Àries es la primera constel·lació ja que els antics describien un moltó.
  3- Tauro és la segona constel·lació ja que els antics describien un brau.
  4- Geminis és la tercera constel·lació ja que els antics describien bessons.
  5- Càncer és la quarta constel·lació ja que els antics describien un cranc.
  6- Leo és la cinquena constel·lació ja que els antics describien un lleo.
  7- Virgo és la sisena constel·lació ja que els antics describien una verge.
  8- Libra és la sèptima constel·lació ja que els antics describien una balança.
  9- Escorpí és la vuitena constel·lació ja que els antics describien un escorpí.
  10- Sagitari és la novena constel·lació ja que els antics describien un arquer.
  11- Capricorn era la desena constel·lació ja que els antics describien un capricorn.
  12- Acuari es la onzena constel·lació ja que els antics describien un aiguader.
  13- Piscis és la dotzena constel·lació ja que els antics describien peixos.

 36. Chaima Anza

  Salve a tothom aqui ús deixo la meva traducció del power point del Zodicae Constellations.
  1.Les constel.lacions del zòdiac són 12 signes en el cel.
  2.Aries és la primera constel.lació, ja què els àntics dibuixaven un moltó.
  3.Taurus és la segona constel.lació, ja què eles àntics dibuixaven un toru.
  4.Gerrmini és la tercera constel.lació , jà que els àntics dibuixaven bessons.
  5.Càncer és la quarta constel-lació,jà que els àntics dibuixaven un cranc.
  6.El lleó és la cinquena constel.lació ,jà que els àntics dibuixaven lleons.
  7.Virgo és la sisèna constel.lació, jà que els àntics dibuixaven una donà verge.
  8.Libra és la setena constel.lació, jà que els àntics dibuixaven una libra.
  9.Scoorpius és la vuitena constel.lació, jà que els àntics dibuixavgen un escorpí.
  10.Sagitarius és la novena constel.lació,jà que els àntics dibuixaven un arc.
  11.Capricornus és la desena constel.lació, ja que els àntics dibuixaven un capricorn.
  12.Aquarius és la dozena constal.lació, jà que els àntics dibuixaven unhome i aigua.
  13Piscis és la dotzena constel.lació ,jà que els àntics dibuixaven peixos.
  Espero que estigui molt bé la meva traducció!
  Vale! 🙂

 37. Chaima Anza

  Salve a tothom perdoneu per equivocar-me a l’hora d’escriure onzena.
  12.Aquarius és la onzena constel.lació, jà que els àntics dibuixaven un home i aigua.

 38. stefanny

  Les constel·lacions del zodiac són 12 signes en el cel.

  Aries:és la primera constel·lació,ja què els antics dibuixaven un moltó.

  Taurus:és la segona,ja que dibuixaven un crac.

  Gemeni: és la tercera constel·lació,ja que els àntics dibuixaven bessons.

  Càncer: és la quarta constel·lació,jà que els antics dibuixaven lleons.

  Virgo:és la sisèna constel·lació,jà que els àntics dibuixaven una donà verge.

  Libra:és la setena constel·lació,jà que els àntics dibuixaven una libra.

  Scoorpius:és la vuitena constel·lació,jà que els àntics dibuixaven un escorpí.

  Sagitari:és la novena ,jà que els antics dibuixaven un arc.

  Capricornius:és la decena constel·lació,jà que els àntics dibuixaven un capricorn.

  Aquarius:és la oncena,jà que els àntics dibuixaven unhome i aigua.

  Piscis: és la dotzena constel·lació, els antics dibuixaven uns peixos.

  Vale Lida ! 😀

 39. Fatima El Azouan

  AVE Lida!

  les constel•lacions zodiacals son dotze signes en el cel.
  àries es la primera constel•lació els antics dibuixaven un moltó.
  tauró es la segona constel•lació els antics dibuixaven un brau.
  germanis es la tercera constel•lació dibuixaven uns bessons.
  càncer es la quarta constel•lació ja que la antiscis dibuixaven un cranc.
  leo es la cinquena constel•lació ja que els antics dibuixaven un leo.
  verge es la sisena constel•lació ja que els antics dibuixaven una noia verge.
  libra es la sèptima constel•lació ja que dibuixaven una balança.
  escorpió era la octava constel•lació ja que els antics dibuixar-ne un escorpí .
  sagitari es la novena constel•lació ja que els antics dibuixaven un Arqué.
  capricorn es la dècima constel•lació ja que els antics dibuixaven una cabra .
  aquaris es la onzena constel•lació ja que els antics dibuixaven un Home i aigua.

 40. Sílvia Espinach Garcia

  La traducció és la següent:

  · Les constel·lacions del zodiac són dotze signes al cel.
  · Àries és la primera constel·laciól ja que els antics dibuixaven un moltó.
  · Taure és la segona constel·lació, ja que els antics dibuixaven un brau.
  · Bessons és la tercera constel·lació, ja que els antics dibuixaven uns bessons.
  · Cranc és la quarta constel·lació, ja que els antics dibuixaven un cranc.
  · Leo és la cinquena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un lleó.
  · Verge és la sisena constel·lació, ja que els antics dibuixaven una verge.
  · Balança és la setena constel·lació, ja que els antics dibuixaven una balança.
  · Escorpí és la vuitena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un escorpí.
  · Sagitari és la novena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un arquer.
  · Capricorn és la desenaa constel·lació, ja que els antics dibuixaven una cabra.
  · Aquari és l’onzena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un home i aigua.
  · Peixos és la dotzena constel·lació, ja que els antics dibuixaven peixos.

 41. Francesc Martinez Sanchez

  La meva traducció:

  Les constel·lacions del Zodíac són dotze signes al cel.
  – Àries és la primera constel·lació, perquè els antics descrivien un moltó.
  – Tauro és la segona constel·lació, perquè els antics descrivien un brau.
  – Geminis és la tercera constel·lació, perquè els antics descrivien uns bessons.
  – Càncer és la quarta constel·lació, perquè els antics descrivien un cranc.
  – Leo és la cinquena constel·lació, perquè els antics descrivien un lleó.
  – Virgo és la sisena constel·lació, perquè els antics descrivien una verge.
  – Libra és la sèptima constel·lació, perquè els antics descrivien una balança.
  – Escorpio és l’ocatava constel·lació, perquè els antics descrivien un escorpí.
  – Sagitari és la novena constel·lació, perquè els antics descrivien un sagitari.
  – Capricorni és la novena constel·lació, perquè els antics descrivien una cabra.
  – La onzena constel•lació és Aquari,perquè els antics descrivien un home i d’aigua.
  – Pisces és la dotzena constel•lació,perqué els antics descrivien un peix.

 42. Rubén Florencio

  Ave Lida!

  .Les constel·lacions són dotze signes al cel.
  .Aries és la primera consetl·lació, ja que els antics dibuixaven un moltó.
  .Tauro és la segona constel·lació, ja que els antics dibuixaven un brau.
  .Geminis és la tercera constel·lació, ja que els antics dibuixaven bessons.
  .Càncer és la quarta constel·lació, ja que els antics dibuixaven un cranc.
  .Leo és la cinquena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un lleó.
  .Virgo és la sisena constel·lació, ja que els antics dibuixaven una verge.
  .Libra és al setena constel·lació, ja que els antics dibuixaven una balança.
  .Escorpio és la vuitena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un escorpí.
  .Sagitari és la novena constel·lació, ja que els antics dibuixaven
  .Capricorn és la desena constel·lació, ja que els antics dibuixaven una cabra.
  .Aquari és l’onzena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un home i aigua.
  .Peixos és la dotzena constel·lació, ja que els antics dibuixaven peixos.

 43. yousra

  Salve!
  -Les constel•lacions del zodíac
  -Les constel•lacions del zodíac son dotze en el cel.

  -Àries es la primera constel•lació, per que`els antics la dibuixaven un moltó ( per cert aquest te abeura amb el velló d’or que surt en el llibre del viatge dels argonautes, que estava fet de pell de multo).

  -Tauró es la segona constel•lació,per què els antics dibuixaven un toro.

  -Geminis es la tercera constel•lació, per què els antics dibuixaven bessons.

  -càncer es la quarta constel•lació, per què els antics dibuixaven un cranc.

  -leo es la cinquena constel•lació , per què els antics dibuixaven un lleó.

  -Virgo es la sisena constel•lació, per què els antics dibuixaven una verge.

  -Libra es la setena constel•lació per què els antics dibuixaven una balança.

  -Escorpí es la vuitena constel•lació, per què els antics dibuixaven un escorpí.

  -Sagitari es la novena constel•lació, per què els antics dibuixaven un arquer.

  -Capricorn es la desena constel•lació, per què els antics dibuixaven capricorn.

  -Aquarius es la onzena constel•lació, per què els antics dibuixaven un home i aigua.

  -Pisis es la dotzena constel•lació , per què els antics dibuixaven peixos.

  VALE!

 44. Oriol López

  Ave Lida! aquí et deixo la meva traducció:
  1- Hi ha dotze constel·lacions zodiacals que estan al cel.
  2- Àries és la primera constel·lació ja que els antics descrivien un moltó.
  3- Tauro és la segona constel·lació ja que els antics descrivien un brau.
  4- Geminis és la tercera constel·lació ja que els antics descrivien uns bessons.
  5- Càncer és la quarta constel·lació ja que els antics descrivien un cranc.
  6- Leo és la cinquena constel·lació ja que els antics descrivien un lleó.
  7- Virgo és la sisena constel·lació ja que els antics descrivien una verge.
  8- Libra és la setena constel·lació ja que els antics descrivien una balança.
  9- Scorpius és la vuitena constel·lació ja que els antics descrivien un escorpí.
  10- Sagitari és la novena constel·lació ja que els antics descrivien un arquer.
  11- Capricornius era la desena constel·lació ja que els antics descrivien un capricorn.
  12- Aquarius es la onzena constel·lació ja que els antics descrivien un home a l’aigua.
  13- Piscis és la dotzena constel·lació ja que els antics descrivien peixos.

 45. Zícora

  Salve Lida, aquí et deixo la meva traducció:

  – Hi ha 12 contel·lacions cel·lestials del Zodíac.

  – La primera constel·lació és Àries, perque els antics describien un moltó.

  – La segona constel·lació és Tauro, perque els antics describien un brau.

  – La tercera constel·lació és Gèminis, perque els antics describien uns bessons.

  – La quarta constel·lació és Càncer, perque els antics describien un cranc.

  – La cinquena constel·lació és Leo, perque els antics describien un lleó.

  – La sisena constel·lació és Virgo, perque els antics describien una verge.

  – La setena constel·lació és Libra, perque els antics describien una balança.

  – La vuitena constel·lació és Escorpión, perque els antics describien un escorpí.

  – La novena constel·lació és Sagitari, perque els antics describien un arquer.

  – La desena constel·lació és Capricorn, perque els antics describien un capricorn.

  – La onzena constel·lació és Aquari, perque els antics describien un home recollint aigua.

  – La dotzena constel·lació és Piscis, perque els antics describien uns peixos.

  Vale!

 46. Uxue Avilés

  Salve!!

  – Les constel·lacions són dotze signes al cel.
  – Aries és la primera consetl·lació, ja que els antics dibuixaven un moltó.
  – Tauro és la segona constel·lació, ja que els antics dibuixaven un brau.
  – Geminis és la tercera constel·lació, ja que els antics dibuixaven bessons.
  – Càncer és la quarta constel·lació, ja que els antics dibuixaven un cranc.
  – Leo és la cinquena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un lleó.
  – Virgo és la sisena constel·lació, ja que els antics dibuixaven una verge.
  – Libra és al setena constel·lació, ja que els antics dibuixaven una balança.
  – Escorpio és la vuitena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un escorpí.
  – Sagitari és la novena constel·lació, ja que els antics dibuixaven
  – Capricorn és la desena constel·lació, ja que els antics dibuixaven una cabra.
  – Aquari és l’onzena constel·lació, ja que els antics dibuixaven un home i aigua.
  – Peixos és la dotzena constel·lació, ja que els antics dibuixaven peixos.

  Vale!!

 47. Cristina Berjano

  M’ha semblat una traducció fàcil, ja que totes les frases s’asemblen entre elles. M’agrada fer classes de traducció per que s’apren molt, escoltes als demes i després utilitzes el que has aprés en les traduccions.
  El meu signe és Cancer!

  Vale!

 48. Laia Bagà

  Aries és la primera consetl·lació,perquè els antics describien un moltó.
  Tauro és la segona constel·lació,perquè els antics describien un toro.
  Geminis és la tercera constel·lació,perquè els antics describien bessons.
  Càncer és la quarta constel·lació,perquè els antics describien un cranc.
  Leo és la cinquena constel·lació,perquè els antics describienun lleó.
  Virgo és la sisena constel·lació, perquè els antics describien una verge.
  Libra és al setena constel·lació,perquè els antics describienn una balança.
  Escorpio és la vuitena constel·lació,perquè els antics describien un escorpí.
  Sagitari és la novena constel·lació, perquè els antics describien un arc.
  Capricorn és la desena constel·lació,perquè els antics describien una cabra.
  Aquari és l’onzena constel·lació,perquè els antics describien un aiguader.
  Peixos és la dotzena constel·lació, perquè els antics describien peixos.

  Traduïr va bé per coneixer més paraules, i aprofitar per repassar les declinacions llatines.

 49. baga.laia2012

  Carla Arcos Moya:

  M’agrada molt traduir textos i serà per això peró,m\’ha semblat fácil.
  El tema del text m\’atrau molt, ja que considero que és un tema molt interesant el tema dels signes, ja que representa la teva manera de ser.
  Vale!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *