Villa Primilia

 imperioromano.com

 

Primilius est dominus Romanus, qui in magna villa inter vineas habitat. Cuis vir est? Vir Iuliae est. Iulia matrona est. Quid matrona est? Matrona est uxor quae liberos habet. Primilius Iuliaque duos liberos habent, Marcum  filium et Valeriam filiam, et multos servos et multas ancillas. Primilius magnam pecuniam habet. In magna et pulchra villa cum familia sua habitat. Servi et ancillae cum Primilii familia vivunt. Villa Primilii ruri est, haud procul a Barcinone. In Hispania multae familiae villas rusticas habebant. Primilius frater habet: Talianus quoque villam habet cum cella vinaria.

In media villa atrium est. Atrium praecipuus domi locus, magna quadratae formae aula est, cuius medium tectum perforatum est: compluvium appellabant. Pluviae aquae de caelo cadunt in impluvium quod aquam recipit et in cisternam ducit. In atrium lararium est. Primilius pius est et deos deasque colit. Iulia et liberi quoque deos colunt. Barcinone templum est.

Circum atrium multa cubicula sunt, et magna et parva. Apud cubicula sunt alae, duo vacua spatia in extremis atrii locis. In Primilii villa  culina, balnea et latrina sunt. Balnea magna et pulchra est. In domibus balnea rara sunt.  Primilius cum familia sua in triclinium prandet et cenat.

Post atrium tablinum et peristylum apparent. In tablino documenta privata sua et multos libros servat.

Primilius antiquos novosque libros amat. Boni et pulchri libri eum delectant. Etiam Marcus et Valeria libros amant. Pueri in peristylo ludunt. Peristylum esse solet magna aula, hortus pulcher atque amoenus, columnis circumdatus, cuius medius locus, marmoreis statuis ornatus. Primilius multas statuas habet.  In villis rusticis saepe magnifici horti erant, qui magnis arboribus et pulchris floribus abundabant. In Primilii villae horto multae rosae et pini et cyparissi sunt. Dominus multos equos et magnas greges caprarum et ovium habet.

Marcum et Valeriam Iulia domi educabat; fabulas de praeclaris romanis narrabat et ita mores conformabat. Primilius quoque filium saepe secum in agros ducebat et natare, equitare et feras captare docebat. Ita Marcum audacem et robustum faciebat. 

 

Què prové de villa romana Primiliani? i de villa Taliani? Què en sabem de les vil·les romanes? Quina altra vil·la romana hi havia al Maresme?

23 thoughts on “Villa Primilia

 1. Camila

  Gali he trobat informació que penso que és molt interessat de les vil·les romanes:
  Les vil·les eren mansions rurals, equivalents a les actuals masies. Normalment estaven dividides en tres parts: una de caire més luxós en la que hi vivien els propietaris, un altre destinada als treballadors lliures, els esclaus i el bestiar, i una tercera amb el graner, cellers i sitges i magatzems.

  Dins el terme històric de Tiana s’han localitzat nombroses restes que demostren la existència d’aquestes vil·les, algunes probables i d’altres documentades amb tota seguretat:

  “La Pedrera”, situada a la carretera de Badalona a Tiana, a l’alçada del Mas Ram.

  “Can Sentromà”, la més important per les restes trobades, gràcies a les nombroses prospeccions efectuades pel seu propietari, Epifani de Fortuny.

  “Can Moncerdà”. Al extrem nord de Tiana, a l’esquerra de la Riera d’en Font.

  “Can Fàbregues”, a prop de l’Ermita de l’Alegria.

  “Can Fàbregas de Baix”.

  “Can Cosme”, al tocant de la Riera d’En Font a Tiana. Possible necròpolis.

  “Can Gaietà”, al nord de la Ciutadella. Possible necròpolis

  “Can Guinard” al encreuament de la Riera de Tiana amb el Camí dels Francesos.

  “La Ciutadella”.

  “Les Pinyaseres”, situada entre la Carretera de Tiana i la Riera, dins el terme de Tiana, a prop del de Montgat.

  “Can Moreu”, situada al inici del Torrent dels Grills.

  “Coll de Vedrans” i “El Rocar”, situada entre Tiana, Montgat i Alella.

  A Montgat podem destacar les següents:
  “Pont de Tiana”. En el lloc on hi ha el Pont, s’hi van trobar restes d’una canalització, que podria ser romana i, passat el pont a l’esquerra de la carretera , restes d’una paret i d’un paviment d’”opus signinum”.

  “Can Cutxet”, situada a l’encreuament de la Riera de Sant Jordi amb l’Autopista (finca coneguda també com Can Mingarro) . El 1967 es va fer una prospecció que deixà al descobert part d’un hipocaust, que demostra, amb tota seguretat, que hi havia una vil·la. Part d’aquesta vil·la ha estat destruïda amb la construcció al seu damunt de la autopista.

  “Turó de Montgat” S’hi han trobat nombroses restes, tan del assentament ibèric com del romà, parets, sitjes, tègules, monedes i abundant ceràmica. Dissortadament, les destrosses per la construcció de la Carretera N-II, el ferrocarril i l’explotació de la pedrera, que han destruït la major part del Turó, fan impossible un estudi que permetria aprofundir en l’història del nostre Poble.

  “Ca n’Alsina”. Al peu del Turó de Montgat, al costat del Barri Antic. A més d’un paviment d’”opus signinum”, i d’altres restes, a l’efectuar els fonaments per la construcció de l’actual casa, s’hi trobà un vas campanià barrejat amb restes de ceràmica ibèrica.

  “Sant Martí”. Entre el material utilitzat per la seva construcció, hi havia una pedra de molí i un fust de columna, possiblement d’una vil·la rural desapareguda.

  “Can Ventura”. Situada al marge dret del Torrent de l’Huguera, que separa els termes de Montgat i El Masnou. S’hi ha trobat fragments d’uns banys i de sepulcres, entre ells una sepultura de “tegulae”, amb restes d’enterrament, mosaics, ceràmiques, el que fa pensar en una vil·la amb la seva pròpia necròpolis.

  “Can Estela”. Situat entre els termes de Tiana i Montgat, al pla d’Alella. S’hi han trobat molts fragments de ceràmica romana.

 2. Anna Salas Tarré

  La Vil·la romana, originalment era una masia rural, les edificacions formàven el centre d’una propietat agrícola a la Roma Antiga.

  La vil·la suburbanae (urbanes): Residència de la aristocràcia romana, té el seu origen en el palau helenístic.

  Las vil·les imperials: Són edificacions on residia l’emperador, per aquest motiu estàn ben protegides i la seva grandesa i esquisita decoració donen mostres del poder imperial.

 3. Irena

  Ave lidaa:)
  que interessant aquest artícle.
  es curiòs que la villa romana Primiliani prové on nosaltres visquem actualment, a Premià.
  La Vil.la romana era una ciutat petita rural que amb les seves edificacions formaven el centre d’una propietat agrícola en la Roma Antigua.
  Hi han un munt de vil.les al Maresme com ara:
  -Vil·la romana de Can Llauder(Mataró)
  -La vil-la romana del Sant Crist (Cabrils)
  -Can Farrerons (Premià de Mar)
  etc.
  vale:)

 4. Anna Salas Tarré

  Traducció:

  Primilià és un senyor romà, el qual vivia en una gran vil·la entre vinyes. De qui és marit? És el marit de Júlia. Júlia és matrona. Què és una matrona? Matrona és una esposa que té fills. Primilià i Júlia tenien dos fills, un fill, Marc, i una filla, Valèria, i molts esclaus i moltes criades. Primilià tenia una gran riquesa. Vivia en una vil·la bonica amb la seva família.
  Els esclaus i les criades vivien amb a família de Primilià.

 5. Anna Salas Tarré

  La vil·la primilia és rural, no massa lluny de Bàrcino. A Hispània hi havia moltes vil·les rústiques de famílies.

 6. Marta Gijón

  Aue Lida!!
  Es curios que visquem on van viure fa segles els romans, la villa romana era una masia com si fos una mini ciutat, hi habian petites edificacions.
  Vale.

 7. erica

  aveeeeeee:)!
  La Villa romana, originalment era un poble rural qe les seves edificacions formaven el centre d’una propietat agrícola en Roma Antiga, constitueixen no obstant un dels exemples més notables de l’edificiació romana.
  Hi havieen dos:
  La villa suburbanae (urbanes):
  Residència de la aristocràcia romana, té el seu origen el el palau helenístic. A partir del segle I a. C. el peristil es l’espaci dominant, desplaçant l’atri. La millor conservada es La villa dels misteris en Pompeya del segle II a. C.
  Las villes imperials: Son edificacions on residía l’emperador, estavenn ben protegides y la seva grandiositat y exquisita decoració donen mostres del poder imperial. Començen a construirse a partir del segle I d. C. amb l’arribada del nou régim.
  La més antiga de les conegudes es la de l’emperador Tiberi en Capri, construida en una illa. La villa de Adriano en Tívoli es una de les mes impresionants y en ella es donen els monuments més representatius del imperi.

  :D:D VALEE!!

 8. Alba!!

  Es molt curios que nosaltres estem vivin en un lloc on abans n’hi havia una vila.
  i a sobre tenim una terme octogonal que només n’hi han tres en tota Espanya.

  valee!

 9. laiia

  ave!! 🙂
  Premià de Dalt, és un municipi de la comarca del Maresme, s’enfila per la serralada litoral fins al cim de Sant Mateu. El poble té una altitud de 142 metres. L’origen del nom actual de Premià prové possiblement de la vil·la romana Primiliani. La localitat va nèixer al voltant del sigle V a.C, i layetans, íbers i després romans es van instal.lar en aquestes terres.
  La Vil.la romana, originalment era un estatge rural les edificacions del qual formaven el centre d’una propietat agrícola a Roma Antiga, contituyen un dels exemples més notables de edificiació romana. Hi havia dos tipus de vil.les:
  -La vil.la suburbanae (urbanes): Residència de l’aristocràcia romana, té el seu origen al palau hel·lenístic. A partir del segle I a. C. el peristil és l’espai dominant, desplaçant a l’atri. S’han trobat en la Campania i el Laci. La millor conservada és la vil.la dels misteris en Pompeya del segle II a. C. La vil.les suburbanae poden ser de diverses classes: amb atri, amb atri i peristil, amb peristil, amb pavellons i en forma d’hemicicle o de “O”.
  -Les vil.les imperials: Són edificacions on residia l’emperador, per això estan bé protegides i la seva grandiositat i la decoració donen mostres del poder imperial. Comencen a construir-se a partir del segle I d. C. amb l’arribada del nou règim.La més antiga de les conegudes és la de l’emperador Tiberio en Capri, construïda en una illa. La vila de Adriano en Tívoli és una de les més impressionants i en ella es donen cabuda els monuments més representatius de l’imperi.
  A Espanya es coneixen més de 500 villae.
  Al Maresme hi ha moltes vil.les: la de Can Ferrerons, a Premià de Mar, la de Can Llauder A Mataró, etc.

  vaale!! 🙂

 10. Marta Peña

  ave lida…

  es alucinant que estiguem vivint on avanç era una vila, i que a sobre tenim una terme octagonal….es increible

  vale lida…

 11. Marc

  Bueno Margalida ara et deixaré la meva traducció de la Vila, no està completa però es que els examenes em menjen, jeje bueno, començo:

  Primilius és un senyor romà el qual viu dintre de la vila de les vinyes. De quí és espós? és l’espós de Julia. De quí és esposa Julia? La dòna que és casada poseeix llibertats. Primilius i Julia tenen llibertats, els dos tenen un fill, Marcus, i una filla, Valeria, molts esclaus i moltes esclaves. Primilius té grans riqueses. Viu a la bella i gran vila amb la seva familía. Esclau i esclava viuen amb la familía de Primilius. La vila de Primilius és al camp, no gaire lluny de Barcelona. A Espanya moltes families poseeixen Vilas rustiques. El pare de Primilius, Talianus, té una Vila i un magatzem de vi.

  En mig de la casa és l’atri. L’atri és el lloc principal de la casa, és al pati quadrat. En el qual el sostre està perforat pel mig. Això s’anomena campluvium. Les aigües de les plujes del cel cauen a l’impluvium, per la qual cosa l’aigua es recolleixi la condueix a la cisterna.
  Al pati és l’ar. Primilius és virtuós i culturitza. Barcinone és un temple.

  Al voltan del pati hi ha habitacions grans i petites. A les ales dels extrems de l’habitació, hi han dos buits espaiosos al lloc del pati. A la vila de Primilius hi ha cuina, bany i clavaguera. El bany és gran i bell. A la casa hi ha un sol bany. Primilius amb la seva familía dina i sopa al menjador. Darrera el pati apareix la galeria i el peristil.

  A la galeria s’observaben molts llibres i la seva lliçó privada.

  Primilius estima els llibres antics i nous. El llibre bo i bonic el deleita. Marcus i Valeria també estiman els llibres. El nen aprèn al peristil. El peristil té un sol pati, amb una bonic i agradable hort, rodejat de columnes, les quals en mig tenen una estatua de marbre ornamentada.

  Això és tot, no està malament, per cert Lida que puc fer per pujar nota de Grec desde el teu bloc? Fins demà! Adéééú!

 12. Camila i Carla

  La Carla i jo anem fent:
  Primilià és un senyor romà, viu en una gran vil·la entre vinyes. De qui és el marit? és el marit de la Júlia. Júlia és la matrona. Què és una matrona? una matrona és una esposa que té fills. Júlia i Primilià tenen dos fills, un fill, Marc i una filla, Valèria, i molts esclaus i moltes esclaves. Primilià té molts diners. Vivia en una vil·la bonica amb la seva familia. Els criats i les criades també vivien amb la familia de Primilià. Vil·la Primilia està al camp però no lluny de Bacelona. A Espanya moltes families tenien vil·les al camp. Primilià tenia un germà: Talianus també té una vil·la amb magatzems de vi.

 13. Camila i Carla

  Al mig de la vil·la hi ha el vestíbul. El vestíbul , el lloc peculiar de la casa es una sala gran de forma quadrada, del qual mig sostre esta perforat : l’anomenàven “compluvium”. L’aigua de la pluja cau del cèl al impluvium, el qual rep l’aigua i la condueix fins la cisterna. Al vestíbul es el ” lararium”. Primilià es just i els dèus i també les deeses el dirigeixen pel bon camí. A Júlia i als seus fills els dèus també els dirigeixen. A Barcelona hi ha un temple.

 14. Camila i Carla

  *L’aigua de la pluja cau del cèl al impluvium, el qual rep l’aigua i passa per la cisterna…

 15. Camila i Carla

  Continuem…
  Al voltant del vestíbul hi han moltes habitacions, grans i petites. Al costat de les habitacions hi han passadisos, dos espais buits localitzats a l’extrem del vestíbul. A la vil·la de Primilià hi ha cuina, lavabo i excusat. El bany és gran i bonic. A la casa únicament hi ha un bany. Primilià amb la seva familia dinen i sopen al triclini.

 16. Camila i Carla

  Darrere del vestíbul es veuen la galeria i el peristil. A la galeria vigila els seus documents privats i els seus llibres.

 17. Camila i Carla

  aula=pati
  tots els llocs on diu sala equival a pati (petita errada)

 18. Camila i Carla

  Primilià estimava els llibres antics i també els nous. Els llibres bons i bonics el deleiten.
  Marc i Valèria també estimen els llibres. Els nens juguen al peristil. El peristil és només un gran pati amb un bonic i agradable jardí, columnes circulars de les quals mig lloc està ornamentat d’estàtues de marbre. Primilià té moltes estàtues. A les vil·les dels camps sovint i havien molts jardins, als quals hi abundaven grans arbustos i flors boniques. Al jardí de la vil·la de Primilià hi ha moltes roses, pins, i xiprés. Hi havien molts homes a les grans reunions i eren molts feliços. Júlia educava a casa a Marc i a Valèria. Els narrava fàbules de romans il·lustrats i així doncs, bons costums de forma adient. El fill de Primilià també sovint anava fins al camp i nadava, montava a cavall i capturava i ensinistrava feres. Així Marc es va fer audaç i robust.

  Gali traducció feta, demà veurem els resultats de l’exàmen!!!!!!

 19. Fatima el Hanini

  Salve !

  Es molt curios que estiguem vivin en un lloc on posiblament abans hi havia una vila .Fa goig saber que el nostre poble Premia de Mar tingui una de les restes romanes més grans .

  Vale !

 20. Andrea i Irina

  Salve!

  Era un centre d’explotació agrària que en alguns casos esdevingué segona residència de patricis que vivien a la ciutat, construïda durant la república romana i l’Imperi Romà. La vil·la tenia una part urbana on habitava el propietari , una part rústica reservada als treballadors (esclaus), les eines i els animals, i una part on s’elaboraven i es conservaven els productes. La vil·la era originalment una casa de camp romana construïda per a la classe alta. Hi ha dos tipus de viles: la vil·la urbana, que era la residència de la aristocràcia romana, les vil·les rústiques i les vil·les imperials on residia l’emperador.

  Al marsme hi ha moltes vil3les com per exemple la Vil·la romana de Can Llauder(Mataró), la vil-la romana del Sant Crist (Cabrils) o Can Farrerons (Premià de Mar).

 21. Zícora

  Salve

  En l’Antiga Roma, una vil·la era entesa com un centre d’explotació de tipus agrari i que fins i tot podia arribar a ser com una segona residència. Els seus orígens es remunten a partir de les vil·les gregues del segle V a.C i apareixen a la zona del Laci un segle més tard. Aquestes propietats podien consistir en petites hisendes dependents de treball familiar o pel contrari en grans propietats, amb treballadors esclaus o servents. En aquella època existien dos tipus de vil·les: les urbanes i les imperials. La primera era on vivia l’aristocràcia, i la segona on residia l’emperador.

  Vale

 22. Hady Camara

  Salve!
  Una vil·la, a l’Antiga Roma, era un lloc on es desenvolupava el sector agrari, i en alguns casos era la segona residència de gent que vivien a la ciutat, construides durant la república romana i l’Imperi Romà.

  La vil·la tenia una part urbana on habitava el propietari de l’explotació i una part rústica reservada als treballadors (esclaus), les eines i els animals.
  Al Mareme podem trobar “Can Ventura” amb restes d’enterrament, mosaics, ceràmiques, per això es creu que era una vil·la amb la seva pròpia necròpolis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *