La dona treballadora a Grècia i al segle XXI

gineceu.jpg

Gineceu. Grec 2 (M. Capellà), pàg. 16 ed. Teide 2005

Les dones gregues s’estaven sempre a casa, al gineceu. Tenien la responsabilitat de dirigir totes les activitats domèstiques: manaven les esclaves, preparaven els aliments, pastaven el pa, feien conserves, filaven la llana i teixien la roba, educaven els fills, etc.

El filòsof Plató ja plantejava a les Lleis (805 e) si era millor que les dones tinguessin cura de les tasques domèstiques o era preferible que fessin activitats productives. Què n’opines? (vid. Grec 1, pàg. 127)

N.B.: Plató i les dones en la ciutat ideal.

73 thoughts on “La dona treballadora a Grècia i al segle XXI

 1. Valentina Restrepo Rodríguez

  Xaipe!
  Les dones de l’antiga Grècia no havien de treballar, però si que feien unes activitats molt dures diàries, com per exemple ocupar-se de tots els fills, de fer el menjar per tots a casa, de cuidar les filles, d’ensenyar-lis a com s’havien de comportar etc… penso que eren activitats molt dures per una sola dona i en canvi ara la parella s’ho reparteix millor i la societat és menys masclista (això no vol dir que no hi ha ningú que pensi que les dones no s’han d’ocupar d’aixó, perque si que hi es veuen en alguns casos).

 2. Clàudia Ordaz

  Χαιρετε!

  Des del meu punt de vista la dona és exactament igual en tots els aspectes que els homes, per mi no existeix cap diferència. Un home és perfectament vàlid per cuidar la llar, educar els fills, cuinar… al igual que una dona ho és per treballar i portar el pa a casa. Tan un com l’altre poden exercir exactament el mateix paper i fins i tot els dos a la vegada! Plató, tot i viure en una època molt llunyana a la nostra i tenir uns ideals diferents, sabia que la dona era útil i productiva per a la societat. Deixant de banda si creia o no en la superioritat masculina, se’n va adonar de què és absurd que la dona prengués un paper menys decisiu en la societat ja que a efectes pràctics era més lògic que tan un com l’altre treballessin junts.

 3. Juls París

  Xaipe!!

  A Grècia les dones no acostumaven a sortir, s’estaven al gineceu. Havien de dirigir les activitats domèstiques (manaven les esclaves, preparaven els aliments, pastaven el pa, feien conserves, filaven la llana i teixien la roba, educaven els fills, etc). Els homes s’encarregaven dels negocis, de sortir al fòrum a fer vida amb els altres ciutadans.

  Considero que aquesta posició desprestigiava molt a les dones fins a tal punt de que les dones eren tractades com a objectes inanimats i sense sentiments. No hi havia un sistema que protegís a la dona en la societat, no rebien una educació, i era comprada i venuda, no tenien dret a heretar i eren considerades de poca importància i sense dret a realitzar cap tipus de transacció comercial.

  La dona estava lligada als desitjos dels homes durant tota la seva vida i el divorci era un dret absolut de l’home. El seu matrimoni ho concertava el seu pare o parent masculí i qualsevol assumpte que tingués a veure amb ella calia tractar-ho amb ell.Devia exercir el paper de ser una bona esposa i reproductora, un paper certament masclista ja que la dona havia de tenir fills i complaure al marit.

  Plató tot i viure en una època molt llunyana a la nostre, ell va veure que la dona tenia que ser valorada tal i com ho eren els homes, ja que tenia les mateixes capacitats que un home a l’hore de treballar, de produir, de comerciar…

 4. Mariona Cava i Ruiz

  Sembla que Plató, malgrat ser atenenc, tenia un pensament més lliberal, un pensament més semblant a l’espartà pel que fa a la visió de la dona. A les “Lleis” expressa la idea de la dona productiva, com algú igual a l’home i que, per tant, pot fer les mateixes tasques que un home i ha de ser tractada com un home. Deia que no era lògic ometre la presència femenina donant-li simples tasques aparentment menys importants, calia ser més realista i adonar-se que homes i dones podem aportar el mateix i que, per tant, les dones tenien el mateix dret que els homes a ser considerades en la societat.

 5. Erola Such Tormo

  XAIPETE!
  En la meva opinió, les dones podien fer algo més productiu que no quedar-se a casa i manar les esclaves. Les dones siguin d’ara siguin de l’Antiga Grècia tenen les mateixes capacitats que els homes i podrien manar les esclaves, preparar els aliments, pastar el pa, fer conserves, filar la llana i teixir la roba, però això podia ser secundari, les dones perfectament poduen fer això quan estaven a casa i sortir cada matí a treballar.
  Plató se’n adona del valor de la dona tot i haver viscut una època diferent a la nostre. La dona ha de ser valorada per igual manera que es valoren els homes.

 6. abril gabutti

  Xaipe!
  Tenim la sort de viure amb una societat que cada cop està més avançada en el tema del masclisme. Les dones estem perfectament capacitades per fer qualsevol treball, podem fer-ho millor o pitjor, però ho podem fer. Tot i que encara hi ha moltes cultures que no han obert els ulls i no s’han adonat de la realitat, si mirem enredera és evident que anem avançant a poc a poc.
  Plató, tot i haver nascut en una societat on el masclisme era una cosa normal, sabia que la dona estava perfectament capacitada per fer qualsevol cosa, igual que l’home.

 7. Carlota Escrivà

  Les dones de l’antiga Grècia no sortien casi mai de casa. Les dones es quedaven a casa i s’han encarregaven de cuidar dels fills i de fer el menjar. També s’han encarregaven de ensenyar a les noies com s’havien de comportar. En aquella època la societat era més masclista, i la dona no tenia casi cap dret, però a la vegada tenia moltes obligacions.
  Les dones sempre des de que neixen fins que morien, estaven sota la protecció de un home (marit, pare, germà o un parent propè). No podien decidir amb qui es volien casar, ho triava el home el qual estava la seva protecció, ni tampoc podien decidir dir si es volien divorciar, ja que això triava el home.

 8. Claudia P. Torrabadella

  Salve!
  En el temps de l’antiga Grècia, les doness’estaven al gineceu.Eran les encarregades de dirigir les activitats domèstiques, mentres que els homes s¡encarregaven de la resta, de portar dines a casa.
  Des del meu punt de vista, potser una mica cruel, les dones no eren “esclaves” per ells però per mi, eran unes més, estaven tencades, no podien sortir…no se crec que no eran ben tractades.

 9. Amaliaa

  XAIPETE!
  Jo crec que sí perquè es dona la mateixa educació als homes que a les dones encara que no poden arribar a càrrecs polítics.

 10. Claudia López Astilleros Godar

  Les dones tenen i tenien les mateixes capacitats que els homes per a fer activitats productives i totes dues parts de la parella haurien de poder exercir tots dos tipus de treball. Els homes tenien molts més privilegis que les dones (fet que continua vigent en la nostra societat) i drets fonamentals com és el dret a treballar. Afortunadament, penso, que la nostra societat ha avançat en molts aspectes, però, tot i això, encara es donen desigualtats entre homes i dones i alguns cops els treballs de la llar segueixen sent delegats a les dones.

 11. MOHA BRAK

  Sincerament crec que si els antics homes donessin més importància a les dones i que els respectessin i les tractessin com objectes en aquella època, en aquell moment i en aquest moment, elles serien igual d’importants que ells o potser inclús que ho siguin més que ells.
  És veritat que hi havia dones feministes que es revelaven i que eren molt intel·ligents, però la societat les solien castigar i inclús les assassinaven.

 12. Gerard Balduzzi

  En l’antiga Grècia la dona no sortia del gineceu i només s’encarregava de tenir cura de la casa i els fills.
  En la República de Plató, que és la polis ideal, segons aquest filòsof, no hi ha diferències entre homes i dones perquè tant uns com les altres poden estar dotats per a unes activitats i potser per a d’altres no. Plató, per tant, considera que també hi podria haver dones dotades per a ser guardianes d’aquesta ciutat.

 13. ema :)

  En l’antiga Grècia, la dona només tenia la funció de encarregar-se de les tasquesdomèstiques, i era com un complement per l’home.
  Jo crec que si els homes grecs haguessin reconegut el gran valor i importància de les dones, tot hagués estat molt diferent.

 14. marta

  En l’Antiga Grècia les dones no acostumaven a sortir del gineceu, ja que s’encarregaven de les feines de la casa i ensenyar als fills, en canvi, els homes podien sortir i, també, s’encarregaven dels negocis. Però les dones haurien de treballar, tenien les mateixes capacitats que els homes per a fer-ho.
  Per a Plató la dona era igual que l’home i que podien fer les mateixes tasques que aquests, ja que aporten el mateix. 

 15. Kathy Ortiz

  En el passat a Grècia les dones no tenien moltes més responsabilitats a més a més de cuidar als nens i estar al gineceu ja que els homes no creien que elles puguessin fer molt més cosa que és falsa. Les dones tenim tanta capacitat de fer les coses com els homes i actualment hem avançat en aquest tema però ens queda molt per aconseguir igualtat.

 16. Jordi

  En el temps de l’antiga Grècia, les doness’estaven al gineceu.Eran les encarregades de dirigir les activitats domèstiques, mentres que els homes s¡encarregaven de la resta, de portar dines a casa.

 17. emma

  Tot i que a l’antiga Grècia l’imatge de la dona era menyspreada i enfocada només a l’àmbit de la casa i els fills, les seves capacitats eran iguals a les dels homes. Per tant crec que les dues parts de la parella, han de poder realitzar tot tipus de treball, sempre que ells mateixos es veguin capacitats.
  No hem de deixar mai que un altre ens diguien que podem o no podem arribar a fer!

 18. pablo

  Les dones a l’Antiga Grècia no tenien una diversitat de trebballs, pero si que s’encarregaven de fer treballs domèsti.
  Pero per Plató, hi havia una igualtat entre home i dona i deia que podien treballar en mateixos ambits.

 19. Núria Serra

  El paper de les dones era molt important encara que majoritariamen feien feines de casa. Al voltant d’aquest tema ha sorgit un debat molt interesant que ja plantevaja Plató i, avui dia encara s’hi parla.

 20. Guillem

  En l’àntiga Grècia, les dones no tenien un treball en si, eren més aviat unes dones de la llar, cuidaven i netejaven la casa, cuidaven als fills/es, sortien a comprar i fer el menjar per tota la familía, tot i això, molta gent pensa que tot això no era casi res, era molta feina per a una sola persona

 21. Guillem

  En l’antiga Grècia les dones no tenien un treball com tots coneixem avui dia, elles cuidaven de la llar i dels fills, anaven a comprar i fer el menjar per a tota la família, la gent les menysoreava, no tenien veu i no podien parlar de política

 22. Jordi Fernàndez

  En l’Antiga Grecia les dones no treballaven i jo crec que si haurien d’haver treballat ja que no estava bé veure a la dona com un complement per l’home i fos una persona amb les mateixes llibertats que els homes d’aquella època.

 23. Moha

  Els mites femenins de la Grècia clàssica estan plens d’estereotips: la dona submisa, la dona que espera, la dona sotmesa a la voluntat del pare o bé del seu marit. Aquesta és perfectament la representació d’una societat altament jerarquitzada que dona a la dona un paper secundari. Els mites estan plens de referències poètiques i simbolisme, però també porten diferents elements patriarcals, que donen molt clar que encara ara, després segles estan presents en l’actualitat.
  És cert que el paper de la dona, a poc a poc eta tenint més protagonisme dins del món laboral, però és cert que encara és present la figura de l’home com “el dominant”.

  Des del meu punt de vista la dona és exactament igual en tots els aspectes que els homes, per mi no existeix cap diferència. Un home és perfectament vàlid per cuidar la llar, educar els fills, cuinar… com també una dona ho és per treballar i portar el pa a casa. Tant un com l’altre poden exercir exactament el mateix paper i fins i tot els dos a la vegada! Plató, tot i viure en una època molt llunyana a la nostra i tenir uns ideals diferents, sabia que la dona era útil i productiva per a la societat. Deixant de banda si creia o no en la superioritat masculina, es va adonar que és absurd que la dona prengués un paper menys decisiu en la societat perquè a efectes pràctics era més lògic que tant un com l’altre elaboressin junts.

  El meu país, el Marroc l’home feia feina i la dona ho feia absolutament tot de la casa, els nens, la llar, la cuina, netejar la roba, etc. En canvi, ara les dones comença’n a tenir un gran paper en els treballs d’avui dia. I els alguns homes fan feina de casa, mentre la seva dona treballa.
  Això mostra que tant els homes com les dones fan el mateix i poden fer el mateix, és hora de deixar de discriminar-nos i fer pinya per tirar endavant, d’aquesta manera evitarem desigualtats i discriminacions, tant de sexes com d’ètnies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *