Deucalió i Pirra

Qui ens explica el mite grec de Deucalió i Pirra? Si no el recordeu, abans de traduir el text grec d’Apol·lodor (compte amb els participis!), aquest muntatge de ben segur us el refrescarà:

Ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου Προμηθέως, Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη. Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος ἐφ᾽ ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας τὰς ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ.

Gustave Doré, El diluvi

Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι βούλεται: ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες. ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος.

Apol·lodor, Biblioteca de relats mitològics I 7, 2

22 thoughts on “Deucalió i Pirra

 1. Estefania

  Ave
  Liida !! 😀
  aquet video mes o menys ha explicat el mite aquet 🙂 pero Lida jo no ho se grec aixi que no lo traudire , les imatges estan be 🙂

 2. Alis Komarova

  Hola Margalida aqui et deixo la traducció que vaig començar l’altre dia i adjunto la de avui.
  Molt bunic el muntatge que has fet, m’agrada.

  -Quan Zeus va voler destruir la raça de bronze, aconsellant-li a Prometeu, Deucalió després de construir una arca i de posar les coses que necessita,embarcà amb Pirra.
  -Zeus, va fer caure molta pluja des del cel, la major part de la Hèlade, per fer desaparèixer tots els homes, excepte uns pocs que refugiaren en muntanyes elevades al voltant.
  -Llavors,les muntanyes de Tessàlia es van separar, i tot el que quedava fora de l’Istme i del Peloponnès va quedar borrat.
  -Deucalió, per l’altra banda, portat dins de arca a través del mar al durant nou dies i les mateixes nits abordà al Parnàs, i allà, acabades les pluges torrencials va desembarcar i va oferir un sacrifici a Zeus el déu de la fugida.

 3. El-Mekki Hali Al-Kassir

  Ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος,
  Quan zeus va fer desapareixer la raça de bronze,
  ὑποθεμένου Προμηθέως, Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα,
  aconsellat per Prometeu, Deucalió construir una arca i posar les coses que necessaries,

 4. Coty

  Ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, Προμηθέως, Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη.
  Després que Zeus va decidir fer desaparèixer la raça de Bronze, Prometeu, Deucalió després d’haver construir l’arca, posà dintre seu, a continuació, a Pirra.

 5. Irena

  Hola us et deixo la primera part.
  Quan Zeus va suprimir la raça de bronze, aconsellat per Prometeu, Decaulió després d’haver construir una arca i de posar-hi les coses més necessaries embarca amb Pirra.
  adéu!

 6. lina

  Hola Lida! he fet la traducció del primer tros:
  Ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου Προμηθέως, Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη.
  Zeus volia eliminar la raça de bronze, li va dir a Prometeu, Deucalió, llavors va fer un arca i va posar totes les coses necessàries, després embarcà amb Pirra.

 7. lina

  Hola Lida!! aquí et deixo la meva traducció completa:
  Ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου Προμηθέως, Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη. Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος ἐφ᾽ ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας τὰς ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ.
  Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι βούλεται: ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες. ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος.

  Català:
  Zeus volia eliminar la raça de bronze, li va dir a Prometeu, Deucalió, llavors va fer un arca i va posar totes les coses necessàries, després embarcà amb Pirra.
  Zeus va fer caure molta pluja del cel, gran part de Hèlade, amb l’objectiu de eliminar els homes, menys uns quants homes en una muntanya.
  Per altra banda, a més, les muntanyes en Tessàlia van dividir-se, i l’Istme del Peloponnès es va eliminar.
  Deucalió, a més, va ser portat pel mar a través de l’arca durant nou dies i va abordar Parnàs, quan va parar de ploure, va desembarcar i oferí un sacrifici a Zeus, déu de l’evasió.
  Zeus va enviar a Hermes perquè selecciones el que volia: el va escollir homes . I Zeus agafant pedres les va llançar a Deucalió, que van ser homes, també les que Pirra va llençar eren dones. Després el poble tenia el nom metafòricament de la pedra.

  Per cert, el mite és molt curiós i també té un cert paral·leslisme amb el diluvi universal, en que Noè va fer un arca per posar una parella de cada espècie.

 8. Irena

  Hola Lida aquí et deixo la traducció censera:
  [Quan Zeus va suprimir la raça del bronze, aconsellant per Prometeu, Deucalió, després d’haver construït una arca i de posar-hi les coses més necessàries, va embarcar amb Pirra.Zeus, va fer caure molta pluja del cel, majoritàriament va inundar la Hèlade, amb el fi de eliminar a tots els homes, llevat alguns que estaven refugiats en unes muntanyes altes al entorn. Aleshores, també les muntanyes de Tessàlia estaven separades, i tot el que no era de l’Istme i del Peloponnès es suprimeix. Deucalió, per la part, porta l’arca al mar al en nou dies i per les nits va desembarcar al Parnàs, i allà, van acabar les pluges torrencials, va oferir un sacrifici a Zeus el déu de la fuga.
  Zeus va enviar a ell a Hermes i li deixà triar a qui vulgui. Ell va escollir dos homes. I Zeus, va llençar unes pedres a través del seu cap, i les queva llençar Deucalió es convertien en homes, mentrestant les que va llençar Pirra, es convertiren en dones. En aquell moment, també el poble es va dir simbòlicament des del nom de la pedra.]
  adéu!

 9. Laura Galán

  Una mica tard la traducció, però era llarguíssima!!!!

  Quan Zeus va fer desaparèixer la raça de bronze, tal com li suggerí Prometeu, Deucalió va construir una arca , va posar les coses que necessitava i embarcà amb Pirra. Zeus va fer caure molta pluja des del cel, gran part de la Hélade es deixà caure, per tal de fer desaparèixer tots els homes, —————————– Aleshores, les muntanyes de Tessàlia es van dividir i tot el que quedava fora de l’Istme i del Peloponnès s’esborrà. Deucalió, per altra banda, portat dins l’arca a través del mar, durant nou dies i nits, rodejà el Parnàs , i un cop acabades les pluges, desembarcà i oferí un sacrifici a Zeus. Zeus va enviar-li a Hermes i li concedí triar el que volgués: Ell va triar disposar d’homes. Zeus llençà unes pedres per sobre del seu cap, les que llençà Deucalió esdevingueren homes, i les que llençà Pirra esdevingueren dones. A partir d’aquí, el poble també va ser anomenat metafòricament amb el nom de la pedra.

 10. Margalida Capellà Soler Post author

  Alguns heu fet un esforç titànic per acabar la traducció. Ho valoro molt. Ara hauríeu d’intentar polir-la tenint en compte la gramàtica ja que sabeu molt bé el mite. Teniu molta cura de l’ortografia i de l’expressió.
  Laura, ja em preguntaràs a classe quina dificultat has tingut en fer la traducció on has posat guionets!

 11. lina

  Correcció:
  Zeus volia eliminar la raça de bronze, li va dir a Prometeu, Deucalió, llavors va fer un arca i va posar totes les coses necessàries, després embarcà amb Pirra.
  Zeus va fer caure molta pluja del cel, gran part de Hèlade, amb l’objectiu de eliminar els homes, menys uns quants homes en una muntanya.
  Per altra banda, a més, les muntanyes en Tessàlia van dividir-se, i l’Istme del Peloponnès es va eliminar.
  Deucalió, a més, va ser portat pel mar a través de l’arca durant nou dies i va abordar Parnàs, quan va parar de ploure, va desembarcar i oferí un sacrifici a Zeus, déu de l’evasió.
  Zeus va enviar a Hermes perquè selecciones el que volia: el va escollir homes . I Zeus agafant pedres les va llançar a Deucalió, que van ser homes, també les que Pirra va llençar eren dones. Després el poble tenia el nom metafòricament de la pedra.

 12. Laura Galán

  […],ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη.
  tret d’uns pocs que fugíen a prop de la muntanya més alta.

 13. El-Mekki Hali Al-Kassir

  Ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος,
  Quan Zeus va fer desaparèixer la raça de bronze,
  ὑποθεμένου Προμηθέως, Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα,
  aconsellat per Prometeu, Deucalió construir una arca
  καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη. i posar les coses més necessàries, després embarcà amb Pirra.
  Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς
  Zeus fa caure molta pluja del cel gran part de
  Ἑλλάδος κατέκλυσεν,ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους,
  Hèlade, amb objectiu d’eliminar els homes,
  ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη.
  Trets d’uns pocs que van fugir a una muntanya alta.

 14. Coty

  Ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, Προμηθέως, Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη.
  Després que Zeus va decidir fer desaparèixer la raça de Bronze, Prometeu, Deucalió després d’haver construït l’arca, posà dintre seu totes les coses necessàries, i a continuació, a Pirra.

  Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη.
  Zeus va enviar un diluvi des del cel, va inundar l’Hèl·lade, de manera que va destruir tots els homes en poc temps, menys aquells companys que van romandre junts en les muntanyes elevades a prop.

  τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα.
  Llavors, tot el que hi havia en front de Tessàlia i a fora de l’Istme i del Peloponnès, s’esborrà.

  Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος ἐφ᾽ ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας τὰς ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ.
  Deucalió va navegar a travès del mar per nou nits, i va atracar al Parnàs per a descansar…

 15. Oriol Garcia

  Zeus va fer desaparèixer la raça de bronze, tal com diu Prometeu, Deucalió fa una arca i ho necessitava i embarca a Pirra. Zeus fa que plogui el cel, Hèlade cau per desapareixer homes.
  Montanyes en Tessàlia es separen i l’Isteme de Peloponès s’elimina.
  Deucalió va anar amb l’arca en nou dies i desembarca al Pernàs. Cuan no va ploure, desembarca i ofereix un sacrifici a Zeus, l’evasió.
  Zeus comunicà a Hermes que elegeixi el que vol, els homes. I Zeus llença pedres a Deucalió i Pirra a dones. El poble te el nom de pedra.

 16. Rebeca Sánchez

  Aquí deixo la traducció:

  Zeus va eliminar la raça de coure, com li digué a Prometeu, Deucalió fa una arca amb la seva habilitat, i _______ desprès embarcà amb Pirra.
  Però Zeus va fer caure una gran pluja, del cel de les parts nombroses de Grècia, per fer que tots els homes fossin eliminessin(que fossin pocs.)
  Llavors , prop de les muntanyes de Tessàlia és separen l’istme del Peloponnès per sempre.
  Però ______ Decaulió fa un santuari a través del mar, durant nou dies i nits, i quan va parar de ploure _______________________.
  Però Zeus va enviar a Hermes que li va permetre escollir el que va voler: va escollir un fill.
  Però els homes escollí/conquistà cap endavant. I Zeus va llençar pedres al cap a Decaulió , foren homes i a Pirra, foren dones,
  En sentit figurat, el poble s’anomenà com les pedres.

  He intentat traduir sense deixar-me guiar pel que sabia de la història, tot i que la he utilitzat per acabar-la de quadrar… Tot i així m’ha quedat estranya i amb forats…
  En fi, veure un vídeo tan bonic com el d’aquest article em va pensar que ho podré fer millor!

 17. Margalida Capellà Soler Post author

  Estic contenta que us hagi agradat i servit el muntatge! Segur, Rebeca, que ho podreu fer millor si ens hi esforcem i no ens desanimem. Són molts de fronts a combatre! Però PODREM!

  Amb encert heu trobat un paral·lelisme del mite de Deucalió i Pirra amb el diluvi universal i l’arca de Noë, ben trobat. N’ hi ha d’altres. Mekki, t’animes a trobar-los i a fer-ne un article a Aracne fila i fila?

  Després del vostre viatge a Madrid, rebreu la retroacció d’aquesta activitat en el Moodle de Grec de segon de batxillerat si és que Zeus no s’enfada, sobretot amb l’Uri i els que s’han limitat a explicar el mite, i ens torna a enviar el diluvi per traduir així o copiar i enganxar sense fer gens de cas al grec. Compte amb les pedres, no som foners! Cal repassar bastant la gramàtica i mantenir el nombre (no singular per plural…), cal estudiar de nou els diferents tipus de PARTICIPI (unitat 8 de 1r), l’augment…
  Dilluns en parlem a classe.

 18. Margalida Capellà Soler Post author

  El text grec el teniu també a GREC 2 ed. Teide, pàg. 145.

 19. dekatr2010

  Quan Zeus va voler destruir la raça de bronze, Deucalió, aconsellat per Prometeu, després d’haver construït una arca i d’haver-hi posat tot el necessari, s’hi va embarcar amb Pirra. Zeus, havent vessat una gran pluja des del cel, va inundar la major part de l’Hèl·lade, de manera que moriren tots els homes, tret d’uns pocs que van fugir a les muntanyes més altes dels voltants. Aleshores, es van separar les muntanyes de Tessàlia, i tot el que quedava fora de l’Istme i de Tessàlia es va enfonsar. Deucalió, anant en l’arca durant nou dies i les corresponents nits, va arribar al Parnàs, i allí, havent deixat de ploure, va desembarcar i va sacrificar a Zeus protector dels qui fugen. Zeus, havent-li enviat Hermes, li va concedir triar el que vulgués. Va decidir disposar d’homes. Havent parlat Zeus, va agafar pedres i les va llançar per damunt del seu cap i les que va llançar Deucalió, van esdevenir homes, i les de Pirra, dones.

 20. Zicora

  Χαιρετε.

  No sabia que i existis aquest mite, desconeixia la historia, pero em sonaba el personatge mitológic de Deucalió. Gracies per fer-m’ho saber.

  Χαιρετε!!! 🙂

 21. Pingback: L’EMPREMTA D’ORFEU » Deukalion’s Big Floods, de Saint Seiya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *