PROJECTE APS 3r ES I-E DANIEL MANGRANÉ

1ª sessió
Vam començar comentant amb l’alumnat allò què esperàvem del projecte i fent una explicació del què era l’APS (aprenentatge i servei) a través de documents de la web de l’APS, del CRP del Baix Ebre i de vídeos que tractaven el tema. Després es va fer una dinàmica per saber organitzar-se en grups.
Tot seguit es va fer una pluja d’idees, sobre què entenien per un treball per projectes, i una exposició d’una hora aproximadament explicant en què consistia (què ens aporta, com es treballa, com ens hem d’organitzar, com s’avaluarà, quina actitud hem de tenir, què podem necessitar, com es pot dur a la pràctica,…)
Es van presentar les diferents associacions i entitats de Jesús i a continuació es va fer una recerca d’informació per investigar i valorar què es podria treballar de cadascuna de les entitats. Es van crear grups a l’atzar de 4-5 alumnes per realitzar la recerca. Cada grup va nombrar un secretari i un portaveu per anotar les decisions que anaven prenent.
Quan ja ho van tenir enllestit, es va encetar un debat amb els avantatges i inconvenients, viabilitat del tema, interessos…
La jornada va acabar explicant-los que a la pròxima sessió haurien de defensar el tema triat, presentant les idees i fent una petita exposició.

2ª sessió

La segona sessió va començar amb una reflexió de la sessió anterior.
Cada grup va presentar la seva proposta d’entitat i tot seguit s’obria un debat sobre els avantatges i inconvenients de la proposta. Hi havia torn obert de paraules.
Una vegada van presentar tots els grups, es van comentar les diferents opcions de votació (mà alçada, vot secret amb paperet,…)

3ª sessió
La tercera sessió va començar amb el recordatori de les diferents propostes presentades (projectant fotos amb els pros i contres de cada proposta).
Tot seguit, els mateixos alumnes van fer una coavaluació i autoavaluacio de les exposicions.
Van sortir escollides tres associacions: Jesús Catalònia, l’AMPA de l’I-E Daniel Mangrané i l’Escola d’Educació Especial Sant Jordi.
Després es va treballar l’assertivitat i l”empatia mitjançant power points i dinàmiques de grup per a millorar el treball en equip i les decisions d”equip. Tambe, cada alumne va realitzar un test on-line per saber quin era el seu grau d”assertivitat.
El que ens queda és veure com podem lligar les tres associacions escollides pels alumnes per portar endavant el projecte comunitari.

PROJECTE APS 3r ESO

PROJECTE APS 3r ESO

CARACTERÍSTIQUES

El nostre centre, des de fa un parell d’anys, destina el projecte de 3r d’ESO a treballar l’APS (Aprenentatge i servei). És una acció o proposta educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania.

L’APS comprèn una part d’aprenentatge vinculada al currículum que es realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la comunitat, que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre. La dedicació horària al desenvolupament del servei comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

L’APS, a efecte d’avaluació, té la consideració de projecte transversal amb incidència amb la qualificació global de la matèria o matèries, a la qual estigui vindulada.

REPTES

Ens plantegem que l’alumnat s’impliqui en el seu entorn més proper, que es fomentin les actituds cíviques i que es consolidi una actitud crítica, constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics del nostre alumnat.

DIFICULTATS

Algunes dificultats que pensem que ens trobarem, segurament, seran la poca motivació d’alguns alumnes, la poca implicació i la manca d’iniciatives.