Tag Archives: Vox

Tenim tots els diccionaris de Grec-Català!

Cap alumn@ de grec sense diccionari! Gràcies a la dotació econòmica d’algun premi, finalment tenim més diccionaris de Grec-Català i, fins i tot, el Diccionari Grec-Català. D’Homer al s.II dC!