Presa de possessió de l’alcaldessa, regidors i oposició!

Visita a l’ajuntament. Ens rep l’alcalde, ens fa una visita a les diferents dependències de l’ajuntament i, ja a la sala de plens, els alumnes i les alumnes s’asseuen a les butaques dels regidors i es fa la presentació del partit guanyador i dels partits de l’oposició.

Explicació a l’alcalde de les propostes guanyadores i valoració i justificació  per part de l’alcalde de dites propostes.

Valoració en grup de la visita a l’ajuntament i del projecte en si.

Mítings i votacions!

 

Presentació dels partits polítics en el format que ha decidit cada grup: power point, tríptics, cartolina, etc…

Anem omplint de forma individual la rúbrica que vam elaborar per valorar: propostes, eslògan, presentació, etc…

Votació individual, amb papereta i urna, quin partit m’agrada més?

Recompte de vots i felicitació al partit guanyador.

També va valorar cada alumne el treball dels altres membres del seu grup i l’autoavaluació.

Van resultar molt interessants les aportacions realitzades a l’hora de treure conclusions.

Són prou crítics els nostres alumnes?

Elaboració de la rúbrica: quins aspectes valorarem en el producte final? Què valorarem del treball en equip? Què valorarem del nostre propi treball?

Ho fem entre tots, apuntem a la pissarra els aspectes que valorarem.

Ha sortit molt bé la sessió, tots els alumnes participen, s’impliquen, i surten molt bones idees. També verbalitzen crítiques constructives vers companys del grup.

Ha estat molt encertat elaborar la rúbrica una setmana abans de la presentació del producte final, ja que així els equips han pogut modificar alguna cosa que creien millorable ara que tenien clars els criteris d’avaluació.

Com funciona un ajuntament?

SEGONA SESSIÓ

Com podem saber el funcionament d’un ajuntament: consultem la pàgina web de l’ajuntament, però ens falta informació.

Com podem saber més coses: la persona que millor coneix el funcionament de l’ajuntament deu ser l’alcalde, ens podria visitar a l’escola i explicar-ho?

TERCERA SESSIÓ

Ve l’alcalde i ens explica perquè hi ha aquest número de regidors, pressupostos, etc… Els alumnes li fan preguntes, amb la intenció d’aconseguir informació per al seu treball.

QUARTA, CINQUENA, SISENA I SETENA SESSIÓ

Treball en equip: discutir el nom del partit, logotip, eslògan, propostes… Cada grup té un ordinador però tenim problemes de connexió a internet.

 

Crearem un partit polític!

Se’ls planteja un repte: formar un partit polític amb tots els elements (logotip, eslògan, nom del partit, alcaldable i regidors, programa electoral (amb propostes reals per al poble), i un producte final (presentació del partit davant la classe, a través d’un Power Point o díptic). Votacions i presentació a la Sala de Plens de l’ajuntament i davant l’alcalde del poble del partit guanyador i l’oposició.

Com fer els grups? Els grups, per tal de fer-los més heterogenis i poder treballar de forma cooperativa, van ser proposats per la mestra, van sortir tres grups de quatre persones i un grup de cinc alumnes.

FOTOS