Descobrim el patrimoni de Flix!

Hem decidit fer el Treball de Síntesi de primer d’ESO. Sabem que és molta feina, però considerem que en tractar-se d’un projecte transversal serà força interessant.

L’objectiu del projecte és la descoberta del patrimoni natural i cultural de Flix.

La temporització del treball és d’una setmana.

Durant la setmana del Treball de Síntesi, es programen dues sortides al terme del poble: una  per visitar el Pi de Montbrió i diferents construccions de pedra en sec i l’altra de visita a un pou.

L’alumnat treballarà de manera individual i en petit grup (4-5 persones).

Pi de Montbrió

Anjub de Flix

Forn del Pi de Montbrió

Un cop explicat el projecte a l’alumnat, se’ls explicarà que han d’entregar els productes següents:

  • Un dossier escrit per grup
  • Dues maquetes: una del Pi i l’altra d’una construcció de pedra en sec.
  • Presentació de l’Eduloc i /o PowerPoint