L’Escola Joan Baptista Serra d’Alcanar us saludem

Som l’Escola Joan Baptista Serra, d’Alcanar.

Situats al nucli urbà d’Alcanar-poble, l’única escola donem servei a 650 alumnes del cicle de Parvulari (10 grups-classe ordinaris) i de l’etapa d’Educació Primària (19 grups-classe ordinaris).

L’Escola té unes característiques de projecte educatiu que li donen una certa singularitat:

S’ofereix la llengua francesa com a voluntària a l’alumnat de cicle superior.
Visual i plàstica de tota la Primària te l’anglès com a llengua vehicular, igual que l’educació física a partir de cicle mitjà.
Mitjançant un lloc de perfil lingüístic, tenim una especialista d’educació infantil i d’anglès per tal de fer activitats pròpies del parvulari en anglès.

La progressiva instauració del treball cooperatiu també és una característica que parteix del projecte de direcció actual i que es materialitza en les activitats ordinàries de les diferents àrees i en activitats com la dels padrins de lectura, que consisteix en l’ajut d’alumnes de cicle superior a alumnes de cicle inicial en la seva etapa de l’adquisició de la lectura. Darrerament s’ha instaurat l’activitat de padrins de pati, en què l’alumnat més gran juga i ensenya jocs tradicionals, amb el suport de mestres, a l’alumnat del cicle inicial.

Tradicionalment és el cicle de Parvulari qui ha anat tenint en els projectes i les competències bàsiques la base de la seva metodologia. Tot i així, les persones professionals dels diferents nivells de Primària van seguint una progressiva conscienciació d’aquesta metodologia de cara a motivar més l’alumnat i de donar-li un sentit més global i significatiu a l’aprenentatge.

Per tal de potenciar aquest aspecte vam decidir de participar en la Xarxa Territorial de Competències bàsiques, de la qual esperem bons fruits per a la nostra tasca docent i per a l’aprenentatge del nostre alumnat.