Sessió 1. 13-14

1. Presentació del curs

  • Participants
  • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3. Qui som?


4. Per consultar

5.XTEC i secretaria

Sessió 1. Curs 2012-2013

1. Presentació del curs

  • Participants
  • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3.Informacions

4.XTEC i secretaria

5.El portal de centre

 

Calendari d’aplicació de la LOE

Curs

S’implanta

2007-2008

Cursos 1r i 2n de l’educació primària (LOE)
Cursos 1r i 3r de l’educació secundària obligatòria (LOE)

2008-2009

Primer i segon cicle de l’educació infantil (LOE).
El primer cicle es podrà avançar a l’any acadèmic 2007-2008
Cursos 3r i 4t de l’educació primària (LOE)
Cursos 2n i 4t de l’educació secundària obligatòria (LOE)

2009-2010

Cursos 5è i 6è de l’educació primària (LOE)

Normativa

(EXTRET de www.gencat.cat)