Sessió 1. 13-14

1. Presentació del curs

 • Participants
 • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3. Qui som?


4. Per consultar

5.XTEC i secretaria

El Portal de centre

 • Què és? És un espai web del Departament d’Ensenyament per facilitar la gestió i administració dels centres docents. Hi ha un espai per als centres del Departament i un altre per a la resta.
 • Quin objectiu té? La idea és que arribi a ser l’únic punt d’entrada de les dades que el Departament sol·licita als centres.
 • Què hi ha?
  • Accés als aplicatius de l’administració
  • Accés als serveis utilitzats normalment als centres
  • Calendari d’actuacions
  • Documents d’organització i funcionament
 • Qui hi pot entrar? Hi té accés el personal docent i administratiu del centre educatiu.
 • Amb quin nom i contrasenya hi entrem?
  • El personal d’ATRI/ÈPOCA.
  • L’identificador és el DNI (amb lletra).
  • La contrasenya no coincidirà amb la de la XTEC, si no és que l’hem canviat.

Sessió 2. 2010-2011

1. Informacions

 • Comptes corrents de La Caixa
 • Altres


2. Calendaris de XTEC-Google

-Gestió de calendaris

-Recordatoris

-Esdeveniments

-Invitacions

-Tasques