Època recreada: Baix imperi romà (Dominat)

Àmbit de recreació: Vida civil i militar

Ubicació: Barcelona

Aquest grup, dedicat a recrear i divulgar aquesta etapa de la nostra història completament desconeguda per la ciutadania i oblidada pel poder actual, que sembla no valorar-la en la seva justa mesura. Organitzen i participen en esdeveniments de reconstrucció històrica, presentacions i promocions de temàtica històrica (llibres, pel·lícules ). Actualment, estan fent explicacions de l’evolució del legionari des del segle III al V, formacions i tècniques de combat cos a cos. Contemplen la creació d’un campament, l’exhibició de l’equip de combat i de l’utillatge personal del legionari, a més d’explicació de jocs de taula tardorromans.

A més, fan assessorament històric i figuració per a documentals, cinema i audiovisuals de museus i xerrades en centres formatius i culturals. A la seva web remarquen que, llevat d’alguns detalls, seguim sent romans, i diuen, literament que “ens guiem pel calendari romà, circulem per les mateixes carreteres, vivim en el mateix tipus d’edificis, mengem de forma bastant similar i en els mateixos llocs, tenim els mateixos noms, creiem en els mateixos déus, lluitem de la mateixa manera, ens casem de forma similar, ens mantenen entretinguts d’igual manera”. 

A més, manifesten que els agradaria contribuir amb les seves activitats a la revaloració del patrimoni tardorromà de la ciutat de Barcelona, així com de tot el seu territori municipal (ager barcinonensis), que en aquella època comprenia una extensa àrea, ara ocupada per molts altres municipis, principalment en l’eix del Llobregat (des de l’actual Martorell fins a la seva desembocadura).

Cartell de propaganda del grup

Com molts altres grups de reconstrucció històrica, els “Propugnatores” tenen diversos àmbits d’acció: Exèrcit i milícia a Barcino, Tabularium BarcinonensisCristianisme a Barcino, Dones en la Barcino del dominat, Política a Barcino, Economia–Artesania, Medicina i les vil·les de Barcino. A més, tenen diversos projectes de futur, com la creació de diverses seccions: Ascarii SenioresPopulars BarcinonensesBurgarii BarcinonensesBucelarios, Collegia IuvenalisTorre artillada, Família, Sant Jordi, Sant Cucufat, Juliana i Semproniana, Santa Eulàlia, Paciano, CervusBaptisme, Usurpació de Magnenci, Defensa de Tarassona, Comunitat Jueva, la Commemoració 1600 aniversari de la usurpació de Màxim i Geronci, la Commemoració del 1600 aniversari de la capitalitat visigoda i l’acte “476, Heldefred i Vicentius Arvandus, Final de l’imperi Occidental”.