PAU Grec Literatura

Els textos dels autors grecs i la seva interpretació

Lectura en traducció d’obres senceres o en part, d’autors grecs.

Comprensió d’obres senceres, o de parts escollides, de la literatura grega,sobretot referides a l’epopeia homèrica i al drama, i exposició d’alguns aspectes sobre la temàtica, els protagonistes i les característiques del gènere literari al qual pertanyen.

Proposem el següent llistat orientatiu:

Èpica: Ilíada, Odissea

El gènere dramàtic:

Tragèdia: Èsquil, Prometeu Encadenat
Sòfocles: Èdip Rei, Antígona
Eurípides: Medea, Bacants
Comèdia: Aristòfanes, Els Núvols, Lisístrata

Coneixement dels gèneres literaris en prosa, especialment la historiografia d’època clàssica, així com dels fenòmens històrics que s’hi expliquen.