Mitologia ucraïnesa: filla perduda de la Grècia Antiga?

Aquest és el peculiar títol que he atorgat al meu Treball de Recerca; parlo d’aquell exhaustiu procés temut per qualsevol estudiant de batxillerat. Com podeu sospitar pel títol, el meu Treball va consistir en una anàlisi i comparació entre la mitologia grega i la ucraïnesa, amb intenció d’esbrinar si hi va haver cap influència entre totes dues.

El primer pas per elaborar el meu Treball de Recerca era decidir quin tema voldria abastar. Vaig triar el camp mitològic perquè em va fascinar trobar una visió científica i antropològica en els diferents mites (cosa que vaig descobrir en l’assignatura de Grec), la qual reflectís les preocupacions i la visió del món que tenien els antics. A més, tenia clar que m’agradaria introduir-hi algun assumpte relacionat amb el meu país natal, Ucraïna, ja que em va semblar una bona oportunitat per donar a conèixer una mica més aquest petit i interessant racó del món. Amb la fusió d’aquestes dues idees, ja tenia la base sobre la qual erigiria la meva recerca.

L’objectiu del meu Treball -és a dir, la finalitat per la qual faria la meva investigació- seria esbrinar si realment hi havia una influència entre la mitologia grega i la ucraïnesa. La meva hipòtesi (la resposta inicial a la pregunta del meu objectiu) era que sí que hi havia alguna influència entre totes dues mitologies.

Tanmateix, no podia basar un Treball científic en les meves primeres impressions, per la qual cosa hauria de començar fent una investigació general dels temes que tracto, cosa que em va portar a estructurar de manera ordenada el meu Treball de Recerca. Principalment vaig dividir-lo en dos grans blocs: el teòric i el pràctic (com és típic en qualsevol TR), cadascun dividit internament en més apartats i subapartats.

El bloc teòric estava dedicat a una tasca d’investigació, és a dir,  en aquesta meitat del treball em vaig dedicar a recollir tota la informació i les dades necessàries per informar-me dels temes que tractaria. En el meu cas, vaig haver d’investigar, per una banda, en quins moments històrics es van creuar els antics pobles de Grècia i Ucraïna, i, per altra banda, vaig fer una profunda recerca i classificació dels àmbits (o diferents grups) mitològics de cadascuna de les dues cultures.

Una assemblea de divinitats gregues (principalment els dotze olímpics) reben a Psique. Autor: Rafael

En aquest bloc solen tenir molta importància les fonts en què us baseu, és a dir, els llocs dels quals traieu la informació recopilada. Aquestes han de ser fiables i verificades, i, si més no en el cas del departament de clàssiques, com més antigues siguin, millor. (Per exemple, jo he extret fragments d’obres escrites pel grec Demòstenes, o el llatí Plini el Vell).

Un cop conclòs aquest procés, podia passar a analitzar i relacionar tots els conceptes que he recollit, donant peu al bloc pràctic.

El bloc pràctic del meu treball consistia en diverses comparacions entre Grècia Antiga i Ucraïna, pel que fa a diferents aspectes que podien tenir en comú. Primer vaig fer un apartat històric, en el qual analitzava tots els moments en què aquests dos pobles es van creuar, per tal d’esbrinar en quina època exacta es va produir la possible influència. Aquestes dades i anàlisis donarien un pes més científic al meu Treball de Recerca. Després d’analitzar els jaciments arqueològics, la relació social i econòmica entre els dos pobles, etc., vaig descobrir que la influència entre les dues cultures es deu haver donat al voltant del segle VI a.C. Aquesta va ser una època anomenada “la segona etapa de colonitzacions gregues”, quan el poble grec es va aventurar a viatjar per establir moltíssimes colònies al voltant del Mar Mediterrani i el Mar Negre (el qual enllaça les costes ucraïneses amb Grècia).

Seguidament, vaig fer un apartat dedicat a la comparació directa de totes dues mitologies, que vaig estructurar d’una forma esquemàtica. Aquesta part seria la més densa de tot el meu treball, ja que determinaria si la meva hipòtesi es podria mantenir dempeus o no. Els resultats van ser un èxit, ja que vaig trobar-hi moltes semblances entre els diferents àmbits de la mitologia grega i la ucraïnesa.

Afrodita [Ἀφροδίτη] deessa grega de l’amor, la bellesa i la fertilitat, al costat de Lada [Лада], deessa de la mitologia ucraïnesa que també representa l’amor i la fertilitat.

Per últim, per acabar d’arrodonir la meva Recerca, vaig incloure un apartat en el qual analitzaria dos episodis mítics grecs, els quals estan relacionats amb el territori que envolta el Mar Negre, entre ells, Ucraïna. D’aquests, un episodi abastava el viatge de Jàson a la cerca del Velló d’Or, el qual estava amagat a la Còlquida, i el segon relatava l’estada d’Ifigenia a la Tàuride (la península ucraïnesa, que avui dia coneixem com Crimea). L’objectiu d’aquesta part era trobar alguna influència procedent d’Ucraïna cap a Grècia, ja que en les comparacions anteriors, vaig arribar a la conclusió que tot l’influx mitològic prové des de Grècia cap a Ucraïna.

1) Jàson (de peu) guiant els seus companys argonautes a bord del vaixell Argo a través del Pont Euxí per arribar a la Còlquida. 2)El sacrifici d’Ifigenia, mosaic trobat a Empúries. (Autor desconegut).

Com ja és sabut, en els mites, encara que a primer cop d’ull semblin històries fantàstiques i boges, s’hi amaga un rerefons molt profund,que reflecteix els pensaments i les inquietuds de la vida quotidiana dels antics. Així doncs, després d’analitzar aquests dos episodis mítics, vaig poder deduir quina visió tenien els grecs dels territoris i del poble ucraïnès, i la importància que donaven a un recurs que els unia molt: el blat que exportaven els colons grecs.

La part final del meu Treball de Recerca era un conjunt de conclusions extretes de tota la meva investigació. En aquesta última part és molt important determinar si s’han complert les nostres expectatives del Treball. Per una banda, hem d’indicar si hem complert el nostre objectiu; en el meu cas va ser així, ja que, després de tot l’anterior procés d’investigació, vaig poder esbrinar si realment hi havia una influència entre la mitologia grega i la ucraïnesa. Seguidament, s’ha d’establir si la nostra hipòtesi era encertada o no. La meva, per exemple, sí que era correcta, ja que vaig demostrar que l’existència d’un influx cultural entre totes dues civilitzacions. Tanmateix, no us amoïneu si en el vostre cas no es així i la hipòtesi no es compleix, ja que el propòsit del TR és demostrar una teoria, no tenir raó qui investiga. Per últim, vaig recollir i resumir el més important que vaig descobrir durant el procés de la recerca, tot esmentant quina estructura i metodologia he seguit. Aquest apartat havia de reflectir també les dificultats amb què m’hi vaig trobar o els possibles canvis que hagi decidit fer. En el meu cas, aquesta part era molt densa, ja que vaig tenir diversos problemes amb algunes fonts, vaig canviar més d’una vegada l’estructura del treball o, fins i tot, vaig haver d’eliminar alguns apartats que pensava afegir en la part pràctica (per exemple, una enquesta dirigida a gent ucraïnesa), ja que aquesta no aportaria les dades concretes que necessitava per a les meves conclusions.

Per tant, després d’haver passat totes aquestes dificultats, em vaig adonar que l’elaboració del Treball de Recerca és un procés molt volàtil i modelable, que anirà prenent forma només al final d’aquest llarg camí. Tanmateix, considero sincerament que tot l’esforç que hi he posat ha valgut molt la pena.

Marta Verkholyak
2n de Batxillerat, departament de Clàssiques.

13 thoughts on “Mitologia ucraïnesa: filla perduda de la Grècia Antiga?

 1. Aida Gilbert

  Καλημέρα!
  -Tema:
  El tema era la mitologia, en aquest cas la grega i ucraïnesa.
  -Objectiu:
  L’objectiu era esbrinar si realment hi havia una influència entre la mitologia grega i la ucraïnesa.
  -Hipòtesi:
  La seva hipòtesi era que sí que hi havia alguna influència entre totes dues mitologies.
  -Estructuració i metodologia de recerca:
  L’estructura que va seguir va ser dividir el treball en dos blocs: el teòric i el pràctic, i en cadascun d’aquests els seus subapartats. En el teòric va haver de recopilar informació de tots els temes mitològics de cada cultura i a part mirar si el poble grec i el poble d’Ucraïna s’havien creuat en algun moment. I la part pràctica va consistir en comparar més detalladament les deïtats i algunes llegendes si havien passat a prop d’Ucraïna.
  -Conclusions: la hipòtesi inicial era encertada o no?
  Sí, la seva hipòtesi inicial era correcta.

  L’any passat a primer vaig poder assistir a la presentació d’aquest treball de recerca i haig de dir que el vaig trobar molt complet, em va agradar molt i em va resultar molt interessant.

  En el meu cas és el següent:
  -Tema: El cinema turístic com influencia a la indústria turística
  -Objectiu: Elaborar una ruta turística basant-me en les localitzacions de la pel·lícula “Mamma Mia!”
  -Hipòtesi: Seria viable i factible elaborar una ruta turística a través d’internet basada en la pel·lícula?
  -Estructuració i metodologia de recerca: Part teòrica on recullo tota la informació sobre el cinema-turístic les zones de rodatge, pel·lícules de Grècia i sobre la pel·lícula. Part pràctica planificació de la ruta i enquesta al públic
  -Conclusions: la hipòtesi inicial era encertada o no? Jo crec que si és encertada però fins al final del meu treball no estaré segura al 100%

  Reply
  1. Ona Centella

   Καλημέρα!
   El treball de la Marta m’ha semblat un treball molt encertat ja que vol comparar la mitología de la seva terra on viu actualment. Penso que ho ha redactat molt bé i segurament li ha sortit un bon treball.
   En un Treball de Recerca ha d’haver un tema que t’interessi a tú, i que et vegis en cor de treballar-lo durant uns quants mesos.
   L’objectiu del TR és respondre una pregunta inicial que et faràs quan el vagis a començar. I resoldre la pregunta que t’has fet al principi i tens certa inquietud.
   La hipòtesi del TR és la pregunta principal que et fas al principi del treball i vols resoldre-la al llarg del TR.
   L’estructuració i metodologia de recerca és com t’organitzes amb la part pràctica i la teorica per desenvolupar el teu treball. I què faràs en cada part.
   I finalment les conclusions és la resposta a la pregunta inicial i esbrinar si es cert o fals.

   Jo en el meu cas, d’aquests passos he buscat un tema que és la qualitat de vida d’un nen/ refugiat que al final potser variarà o es quedarà igual.
   L’objectiu és saber ben bé de primera mà la qualitat de vida dels nens refugiats i sí el que penso actualment és el mateix que el que realment està passant.
   La hipòtesi del meu treball és que els nens estan molt malament allà on viuen perquè no tenen suficients recursos per estar estables amb la seva edad. Sobretot vaig pensar en aquest tema perquè vaig veure un documental d’un grup de música catalana (txarango) que anaven a tocar música al camp de refugiats a Grècia. El que penso és que els nens no tenen cap culpa d’estar amb les situacions que estan perquè penso que son innocents i ells son els únics que no es mereixen pel que estan passant.
   La meva estructuració, vull fer una part pràctica del treball on consti unes entrevistes a diferents ONG (Stop mare mortum, Ayuda en acción), que estic esperant la resposta. Diferent notícies sobre les vides o el que pasa en els camps de refugiats amb més aglomeracions. Llegir i parlar amb a protagonista de el secret del meu turbant, perquè tinc el contacte. Com a part teorica he buscat i vull buscar diferents fonts sobre ONG’s o informació sobre diferents camps de refugiats.

   Reply
   1. Teresa Devesa i Monclús

    Trobo a faltar el que us demanava en un principi, que són elements basics del treball de l’articl per finalment comparar els dos.

    Reply
  2. Teresa Devesa i Monclús

   Atenció, Aida, la hipòtesi no és una pregunta sinó laresposta de la que parteixes.
   Falta la comparació entre els dos treballs.

   Reply
 2. Paula Torres

  El treball de la Marta va ser molt interesat. Vaig estar a la seva exposició i aquest treball em va ajudar amb el tema del meu.

  Els elements essencias per qualsevol treball de recerca i per els quals s’ha de començar són:

  Tema: és el primer que s’ha de tenir clar per començar. Aqui es diu que vas a treballar, s’especifica sobre que tractarà el teu TR.
  Objectiu: és, com bé va dir la Marta, la final·litat per la qual fas el TR, és a dir, que vols conseguir amb la recerca.
  Hipòtesi: la hipotesi es nostre resposta a l’objectiu.
  Estructuració i metodologia de recerca: arribat aquest punt, hem de tenir bén clar els apartats anteriors per poder continuar. L’estructuració és nostre index, normalment es divideix en part pràctica i teòrica, a la part teòrica, és la metodologia de nostre treball, es fa un recull de tota la informació que podriem necessitar per l’elaboració del nostre Tr. I en la part pràctica, posem en pràctica els coneixements que hem adquirit amb la part teòrica.
  Conclusions: Aquest és el final del Tr, aquí sabem si nostra hipotesi vaig ser encertada o no.

  També hi ha un apartat de bibliografia on es possan les fonts a as que recureixes a l’hora de fer el treball.

  En el meu cas, per tema tinc “els èssers mitologics en Percy Jackson”; el meu objectiu és veure si les interpretacions dels monstres de les fonts classiques a Percy Jackson són correctes; la meva hipotesi es que sí es fa una correcta interpretació als llibres. La meva estructuració és teòrica, on investigo sobre la mitologia clàssica i sobre els llibres i pel·ícues de Percy Jackson i a la pràctica comparo la morfa morfologica i com es tracten els monstres als llibres.

  Reply
 3. Paula Sorribes

  Tot Treball de Recerca ha de tenir una sèrie d’elements indispensables. Abans de començar a escriure i investigar, hem d’aclarir quin serà el tema, ja que tota la nostra recerca girarà en torn a això.
  L’objectiu d’un Treball de Recerca és la finalitat que nosaltres perseguim amb el nostre TR.
  La hipòtesi també és una part important en un Treball de Recerca i és la resposta que nosaltres donem a la pregunta o l’objectiu que ens hem plantejat prèviament. Però el que cal destacar de la hipòtesi és que s’ha de fer abans de començar a fer recerca, ja que és la nostra opinió inicial, que després pot quedar confirmada o no, això és irrelevant perquè l’important és el cos del treball i les conclusions.
  Per fer aquesta recerca ens hem d’organitzar i, per tant, estructurar la investigació de manera que ens sigui fàcil transcriure aquestes dades i plasmar sobre el paper el que volem explicar. En un Treball de Recerca hi ha una divisió important que marca el cos, que són la part pràctica, on reculls dades que et poden ajudar a fer la teva recerca, i la part pràctica, on utilitzes aquest coneixements adquirits de la part teòrica per fer la teva recerca i arribar a una conclusió.
  La conclusió és la part final d’un Treball de Recerca i consta de la nostra reflexió sobre si la hipòtesi inicial era correcta o no. Com he dit abans, no importa si la nostra hipòtesi inicial és encertada o no, l’important és com hem fet la nostra recerca.

  En el meu cas, el tema del Treball de Recerca estaria relacionat amb l’escriptora de novela negra Agatha Christie, que va desaparèixer durant onze dies. L’objectiu és esbrinar si existeix alguna diferència entre la literatura d’Agatha Christie abans i després de desaparèixer, és a dir, si arran de la seva desaparició va canviar algun aspecte de la seva escriptura. La hipòtesi que he formulat és que sí que canvia algun aspecte en la seva literatura, ja que les nostres circumstàncies personals influeixen en el nostre pensament i, per tant, en la nostra escriptura.
  He dividit el treball en part teòrica i pràctica. En la part teòrica m’he dedicat a llegir les dues novel·les anteriors a la desaparició i les dues posteriors. També he buscat informació sobre la vida de l’autora. En la part pràctica m’he dedicat a fer un anàlisis comparatiu entre les novel·les. Com he dit abans, en la part pràctica necessites els coneixements adquirits en la part teòrica.
  Puc trobar algunes semblances entre els nostres treballs, ja que hem fet treballs on comparem dos conceptes, però enlloc de mitologies, jo comparo novel·les. En la part teòrica també he hagut de documentar-me per poder fer la comparació correctament.

  Reply
  1. Teresa Devesa i Monclús

   El teu comentari deixa clar que tens clar elque comporta fer un treball de recerca i l’estructura del teu treball també l’exposes molt clarament. Només hi trobo a faltar més detall en l’exposició de la metodologia d’anàlisi. Tamé us demanava que expliqéssiu lesdades principals del treball de l’article, no només en general.

   Reply
 4. Brenda Morilla Rico

  A dia d’avui, moltes persones no tenen gaire clar que és un Treball de Recerca ni en que consisteix o que s’ha de fer exactament, tot i això, hi han unes idees bàsiques o essencials que tothom sol saber. Un Treball de Recerca consisteix en fer una recerca d’informació sobre una tema, per aquest motiu, el primer pas es trobar aquest tema del qual volem parlar i normalment es sol fer d’alguna cosa que ens cridi l’atenció o tenim curiositat.
  L’objectiu que s’intenta obtenint fent el Treball de Recerca és arribar a informar-se més sobre aquest tema i poder aclarar els teus dubtes al finalitzar el treball.
  La hipòtesi, es troba al principi i al final del treball i té molta importància dintre d’aquest. La primera hipòtesi es la que posem al principi del treball, en aquesta, tu expliques el motiu per el qual tu has triat aquest tema i et fas una pregunta a tu mateixa i dones l que tu creus que serà la resposta, llavors, al final del treball, aquesta última hipòtesi consisteix en veure si la resposta final que has obtingut és la mateixa que tu pensaves al principi.
  L’estructuració es bastant normaleta ja que el treball està dividit en dues parts:
  – La teòrica, on fas aquesta recerca d’informació i la reparteixes en diferents punts amb grups i subgrups.
  – La pràctica: on pots per exemple mostrar les teves idees per fer càlculs o comparar per exemple fent un vídeo, un esquema, una enquesta…
  La conclusió es ja la part final del treball, on tu poses la teva opinió sobre tot el treball i com penses després d’haver fet tota aquesta recerca.

  Ara parlaré sobre el meu tema.
  En el meu Treball de Recerca he triat el tema del Bullying, ja que és un tema molt actual i em crida l’atenció, tot i això aquest tema es un apartat molt extens, així doncs, he explicat una mica per sobre els tipus de bullying que hi ha i què és i després he centrat el meu treball dintre de l’àmbit escolar.
  L’objectiu que vull trobar fent això és veure on es sol patir més bullying, per exemple: ¿a la infantesa, a l’adolescència o a l’adultesa? ¿en una escola pública o privada? i a part d’això com poder prevenir-lo a temps o poder detectar-lo.
  La hipòtesi que tingui a dia d’avui és que hi ha més bullying durant l’adolescència i sobretot a les escoles públiques però no tinc encara la hipòtesi final ja que el treball encara està en procés.
  L’estructura que he seguit és la següent:
  – Primera hipòtesi
  – Índex
  – Part teòrica
  – Part pràctica
  – Hipotesi final
  – Conclusió

  Les conclusions encara no la sé, ja que el treball encara està en procés.

  Sincerament, no puc comparar el meu treball amb aquest ja que cadascuna tracta dos temes completament diferents, però encara això, crec que les dues seguim una estructura semblant a l’hora de fer un Treball de Recerca.

  Reply
  1. Teresa Devesa i Monclús

   Brenda, no tinc clar qeu t’hagis llegit l’article i per descomptat, no hasrespost clarament el que se’t demanava, que era molt concrest. Pel que fa al teu tema, trobo que no acabes de detallar prou la metodologia. Com arribaràs a la conclusió? Només parles de la teoria. Quina és la part pràctica?

   Reply
 5. María Espino Negro

  Καλημέρα!
  Tema: Va triar el camp mitològic, en aquest cas la mitologia grega i va introduir algun assumpte relacionat amb el seu país natal, Ucraïna.
  Objectiu: L’objectiu del treball era esbrinar si realment hi havia una influència entre la mitologia grega i la ucraïnesa.
  Hipòtesi: La seva hipòtesi era que sí que hi havia alguna influència entre totes dues mitologies.
  Estructuració i metodologia de recerca: Va dividir el seu treball en dos grans blocs: el teòric i el pràctic, cadascun dividit internament en més apartats i subapartats. En la part teòrica, es va dedicar a recollir tota la informació i les dades necessàries per informar-se dels temes que tractaria. Va haver d’investigar en quins moments històrics es van creuar els antics pobles de Grècia i Ucraïna, i, per altra banda, va fer una profunda recerca i classificació dels àmbits mitològics de cadascuna de les dues cultures.
  I en la part pràctica, va comparar més detalladament les deïtats i algunes llegendes en cas que haguessin sigut a prop d’Ucraïna.
  Conclusions: la hipòtesi inicial era encertada o no? La seva hipòtesi inicial era correcta.
  En el cas del meu TR seria el següent:
  Tema: Llenguatge racista.
  Objectiu: Saber si realment hem evolucionat en el llenguatge racista respecte els darrers anys.
  Hipòtesi: La meva resposta a dia d’ara de la pregunta: Hem evolucionat realment en el llenguatge racista respecte els darrers anys?, és un no. Penso que òbviament hem evolucionat respecte a aquest tema i respecte als darrers anys, gràcies a ONG s, campanyes publicitàries, ensenyament escolar… per exemple, però no del tot com hauria de ser, ja que encara hi ha persones amb la mentalitat que tenia la gent racista d’altres èpoques.
  Estructuració i metodologia de recerca: Part teòrica on recullo la informació sobre que és el racisme, com influeix en el llenguatge… i una part pràctica on faig enquestes (persones d’entre 14 i 25 i entre 45 i 60 anys) i entrevistes a determinades persones (persones relacionades amb la temàtica com podria ser un immigrant, un/a professor/a…)
  Conclusions: La hipòtesi inicial era encertada o no? Encara no ho puc saber fins que no hagi finalitzat el treball per complet.

  Reply
  1. Teresa Devesa i Monclús

   Doncs a veure, Maria, si el resultat final de la recerca pot ser més optimista. De moment, sembla que tens un bon plantejament, ara falta masterialitzar-lo, que no queda tant de temps…

   Reply
 6. Claudia

  Καλημέρα!
  En qualsevol TR, es indispensable seguir una sèrie d’instruccions i pautes, avui en dia no gaires persones tenen clar en que consisteix aquest treball.
  El primer pas que hem de fer a l’hora de realitzar aquesta recerca és pensar en un tema que realment ens apasioni, aquesta noia ha triat com a tema el camp mitólogic, en aquest cas la mitologia Grega i la Ucraïnesa.
  L’objectiu d’un treball de recerca és alló que vols aconseguir amb el TR, allò que et proposis. Respecte a l’objectiu de la Marta, el que ella va intentar investigar va ser si realment hi havia influència entre aquestes dos mitologies que abans he esmentat.
  La hipòtesis es la resposta a l’objectiu que tenim, en aquest cas la Marta ha afirmat que si que hi havia una gran influència.
  L’estructura i la metodologia del treball sempre és la mateixa, una part teòrica, seguida d’una part pràctica. Si volem avançar és molt important tenir ben clars els anteriors punts del treball. La part teòrica consisteix en recollir totes les dades que hem pogut trobar fent la recerca del nostre tema, i per altre banda la part pràctica on posem en pràctica aquells coneixements que hem adquirit.
  I per últim, les conclusions: la nostre hipòtesi és encertada? Realment no cal que sigui encertada o no, el que és important és fer una bona recerca i tenir un bon resultat del treball, l’hipòtesi de la Marta ha estat encertada.

  En el meu cas el meu cas de TR:
  Tema: Trastorn obsessiu compulsiu (TOC)
  Objectiu: Saber si realment hem evolucionat, respecte a l’estigmatització d’aquest trastorn. ( Quan parlem de qualsevol transtorn mental, la gent ho assocía ràpidament amb la bogeria)
  Hipòtesi: A dia d’avui, crec que la societat estigmatitza molt i que no hem evolucionat gaire.
  Estructuració i metodologia: Part pràctica on recullo totes les dades sobre que és el TOC, sobre llibres articles que he llegit, sobre asossiacions.. etc) Part pràctica on realitzaré enquestes a gent que pateix aquest trastorn, a la societat, a una psicòlogia i psiquiàtre, i finalment analitzaré dues pel.lícules on representen el TOC amb molta exageraci´i estigmatitzant.
  Conclusió: Encara no és pot saber, ja que no he finalitzat aquest treball.

  Reply
 7. Clàudia Romero

  Καλημέρα!
  Tema: mitologia grega i ucraïnesa.
  -Objectiu: esbrinar si realment hi havia una influència entre aquestes mitologies
  -Hipòtesi: ella creia qeu sí qeu hi havia una influència
  -Estructuració i metodologia de recerca: va dividir el treball en dos blocs i en cadascun en subapartats. Va buscar informació de cada cultura i va comparar detalladament els déus i algunes llegendes.
  -Conclusions: la hipòtesi inicial era encertada o no? si, era encertada

  En el cas del meu TR sería el següent:
  Tema: teràpies naturals aplicades a l’ensenyament
  Objectiu: comprovar si son eficaces algunes de les teràpies naturals a l’hora de realitzar una classe
  Hipòtesi: crec que si que ens poden servir d’ajut ja que aquestes ens aporten moltes coses positives.
  Estructuració: he dividit el treball en dues parts. En la primera he fet un repàs de les teràpies més comunes i les lleis davant la integració d’aquestes en el sistema sanitari i m’he centrr en les que considero que estan més relacionades. En la part pràctica encara no ho tinc molt clar però la meva idea és elaborar una classe basant-me en els metodes que aprendre i fer una entrevista a un profesor per veure la seva opinió.
  No puc saber encara la conclusió ja que encara no he finalitzat el meu treball.

  Reply

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *