Mostres de pervivència 19-20 II

Aquí teniu la segona part de l’article que van començar les nostres companyes. Seguint el fil del que van explicar, ara us deixem més mostres de pervivència. Analitzeu les tres R de cada mostra.

La següent mostra de pervivència que vam trobar va ser Optimus. És una cadena de ferreteries que es troba a Carrer Prim de Badalona. Sabeu quin és el contrari d’optimus en llatí?

[Foto: Judith López]

També vam trobar la marca de cotxes Volvo. Aquesta paraula prové del llatí i vol dir “jo rodo”. A part, la marca i el logo també tenen una referència mitològica, sabríeu dir quina és?

Logo de la marca. Font: marcas.net. Referència compartida per: Lucía Cabrera

L’última mostra de pervivència que vam trobar va ser la marca de roba esportiva Kappa. Kappa és la desena lletra de l’alfabet grec. Veieu l’atribut d’algun déu o alguna frase en llatí en els orígens de la marca? A qui es refereix i quin és el significat de la frase? Quines lletres van abans i després de la K en l’alfabet grec?

Logo de la marca. Font: Pinterest . Referència compartida per: Nerea Aguilera

Aquí ho teniu, doncs. A veure si feu més troballes i podem continuar aquesta sèrie d’articles.

Lucia Cabrera i Nerea Aguilera 4t ESO

18 thoughts on “Mostres de pervivència 19-20 II

 1. Sergi Peña Burgos

  Em semblen interessants les mostres que hem vist en aquest article per exemple volvo que ve del llatí que vol dir jo volo

  Reply
 2. Martí i Raul

  Salve!
  “Optimus”
  Referent: La botiga “Optimus”
  Referència: Optimus, que vol dir millor
  Relació: Pot estar relacionat amb que volen donar a entendre que la botiga es la òptima o la millor per a comprar el que necessites.

  “Volvo”
  Referent: La marca de cotxes Volvo
  Referència: Volvo, que vol dir “jo volo”
  Relació: Potser volen fer veure que amb els cotxes d’aquesta marca fagin que sentis que estas “volant”.

  “Kappa”
  Referent: La marca de roba “Kappa”
  Referencia: Es la desena lletra del alfabet grec.
  Relació: No hem trobat cap tipus de relació entre la marca i el significat.

  Reply
 3. Damian & Manuel

  VOLVO
  A part, la marca i el logo també tenen una referència mitològica
  El símbolo del círculo y la flecha se asoció a la masculinidad, en si es el símbolo del género masculino, y al Dios de la Guerra, Marte
  KAPPA
  A quién se refiere y cuál es el significado de la frase?
  se refiere al niño de rio tambien conocido como kawatarō
  ¿Qué letras van antes y después de la K en el alfabeto griego?
  van estas letras Ι>K<Λ

  Reply
 4. Judith Lópe i Laia Pére

  – Sabeu quin és el contrari d’optimus en llatí?
  “Optimus” vol dir el millor, el seu contari és “pessimus”
  – A part, la marca i el logo també tenen una referència mitològica, sabríeu dir quina és?
  Te una referencia mitologica, i aquesta es que la flecha de volvo indica la masculinitat.

  Reply
 5. Marc Escolar i María Martín

  -Optimus:
  Referent: Cadena de ferreteries ¨optimus¨.
  Referència: El significat de ¨optimus¨ és immillorable, insuperable.
  Relació: És una ferreteria on venen el millor material.
  El contrari de ¨optimus¨ és ¨pessimus¨.

  -Volvo:
  Referent: Marca de cotxes ¨Volvo¨.
  Referència: Paraula que prove del llatí i significa ¨jo rodo¨.
  Relació: La marca pot tenir aquest nom perquè el cotxe roda i quan puges al cotxe també rodes. Al seu logotip apareix l´escut i la llança de Mart, que pot significar que si condueixes el cotxe seràs un déu.

  -Kappa:
  Referent: Marca esportiva ¨kappa¨.
  Referència: Lletra grega.
  Relació: La lletra ¨kappa¨ és la dècima lletra a l´alfabet grec i si utilitzes aquesta marca seràs un deu.

  No es pot entrar a la pàgina però el logotip pot recordar al Déu Janus que tenia dues cares. Les dues, una que mira endavant i l´altre enrere, representen cada cara del Déu.
  La lletra que va abans de ¨kappa¨ és ¨iota¨ i la que va després és ¨lambda¨.

  Reply
 6. Dayanna i Clara

  Salve!
  -Sabeu quin és el contrari d’optimus en llatí?
  El contrari “d’optimus” és “pessimus”.
  -A part, la marca i el logo també tenen una referència mitològica, sabríeu dir quina és?
  L’emblema de la marca, el cercle i la fletxa, és el símbol de l’acer dels antics alquimistes i no representa el símbol de l’home. També simbolitza el Déu Romà de la guerra
  -Veieu l’atribut d’algun déu o alguna frase en llatí en els orígens de la marca? A qui es refereix i quin és el significat de la frase? Quines lletres van abans i després de la K en l’alfabet grec?
  Kappa és una criatura de la mitologia japonesa i també dóna significat a la lletra K de l’alfabet grec.
  La lletra que va abans de la K és la “iota” i la que va després es la “lambda”.

  Reply
 7. Hèctor Fernàndez

  OPTIMUS
  Referència: cadena de ferreteries
  Referent: Optimo
  Relació: Penso que vol donar a entendre que els seus béns són bons i de bona qualitat.
  No sé quin és el contrari de optimus en llatí, l’he buscat però no he trobat res.
  VOLVO
  Referència: marca de cotxes
  Referent: Volvo que vol dir rodar
  Relació: Com que volvo en llatí vol dir rodar, penso que pot estar relacionat amb la constància que
  té aquest cotxe en rodar per la carretera.
  L’origen de el logo d’aquesta marca de cotxes prové per el Deu romà de la Guerra Marte.
  KAPPA
  Referència: marca de roba esportiva
  Referent: Kappa que és la lletra k de l’alfabet grec
  Relació:Doncs no troba la relació que pot haver-hi en una lletra de l’alfabet grec i una marca de roba esportiva.
  L’enllaç de la pàgina web de Kappa no funciona i per tant no he pogut fer la primera pregunta que demanàveu
  La lletra que can abans i després de la lletra Kappa són iota i lambda.

  Reply
 8. Iker Rueda

  “Optimus”
  El contrari “d’optimus” és “pessimus”.

  Referent: Una botiga, (ferreteria) “Optimus”
  Referència: Optimus, vol dir inmillorable.
  Relació: Jo crec que pot estar relacionada com dient que es la millor ferreteria per comprar els millors materials, llavors per aixo li van possar “Optimus”.

  “Volvo”
  Simbolitza el Déu Romà de la guerra i és el símbol de l’acer dels antics alquimistes.

  Referent: La marca de cotxes ” Volvo”
  Referència:” Volvo”, paraula llatina que vol dir “jo rodo”.
  Relació: Jo crec que potser perquè el cotxe roda i quan puges al cotxe també rodes.

  “Kappa”
  Es una criatura de la mitologia japonesa, ell Déu Janus que tenia dues cares, una que mira endavant i l´altre enrere i també dóna significat a la lletra K de l’alfabet grec. La lletra que va abans de la K és la “iota” i la que va després es la “lambda”.

  Referent: Marca de roba esportiva “Kappa”
  Referencia: Es la lletra numero 10 del alfabet grec.
  Relació: és la lletra numero 10 a l´alfabet grec i si utilitzes aquesta marca seràs un deu.

  Reply
 9. Arnau López Bilbeny

  OPTIMUS
  Referent: La botiga, es una cadena de ferreteria
  Referència: Optimus, que vol dir millor
  Relació: la relación amb el nom es per que botiga es la millor, o volen donar-ho a entendre

  VOLVO
  Referent: La marca de cotxes Volvo
  Referència: vol dir “jo volo”
  Relació: l´objectiu de la marca es fer sentir al conductor lliure, cómoda o que esta volant

  KAPPA
  Referent: La marca de roba “Kappa”
  Referencia: lletra del alfabet grec.
  Relació: (?)

  Reply
 10. Sergi Peña

  Optimus:
  Referent:Una cadena de ferreteries
  Refèrencies:Optimus que vol dir millor
  Relació:Està relacionad com que es la millor en els productes i es la millor on podes comprar

  Volvo:
  Referent:Marca de cotxe
  Refèrencia:Vol dir jo volo
  Relació:Pot ser la constancia amb la que roda el cotxe com que vas volant

  Kappa
  Referent:La marca de roba
  Refèrencia:Lletra del alfabet grec
  Relació: No tinc idea del que pot arribar a ser la relació entre això

  Reply
 11. Judit Font Gonzalez

  Sabeu quin és el contrari d’optimus en llatí?El contrari es Pesimus
  A part, la marca i el logo també tenen una referència mitològica, sabríeu dir quina és? El seu nom prové del llatí i significa “yo ruedo”.

  Reply
 12. Cristina

  Optimus “el millor”: El contrari d’optimus és el pitjor ” pessimus”.

  Volvo “rodo”: Es el simbol del gènere masculí

  Kappa: Es la desena lletra del abecedari.

  Reply
 13. Lucía Pérez Martínez

  OPTIMUS: El millor.
  El contrari d’optimus es el pitjor, en llatí “pessimus”.

  VOLVO: rodo.
  El dubuix del logo símbolitza el símbol del genere masculí.

  KAPPA: Es la decena lletra del abecedari grec.

  Reply
 14. Leah López Acosta

  – Sabeu quin és el contrari d’optimus en llatí?
  optimus —- pessimus · REFERENT: Ferreteria “Optimus”. · REFERÈNCIA: (traducció) El millor. · RELACIÓ: Fan publicitat de la qualitat dels productes que venen, donant suport a la paraula “Optimus”.

  – A part, la marca i el logo també tenen una referència mitològica, sabríeu dir quina és?
  Sí, el símbol també fa referència al gènere de sexe masculí. A més a més, està relacionat amb Marte; el Déu de la Guerra, la fletxa col·locada en diagonal assenyala al cel. Un signe de força i resistència, alhora que és el símbol deL ferro (mineral clàssic de les activitats de Volvo). · REFERENT: Marca de cotxes “Volvo”. · REFERÈNCIA: (traducció) Jo rodo. · RELACIÓ: Donen a entendre que si te’n puges a un dels seus cotxes, “rodaràs” com si fossis lliure, sense precaucions.

  – Veieu l’atribut d’algun déu o alguna frase en llatí en els orígens de la marca?
  Sí, el déu és Etón (Àguila del Caucas o de Prometeu). La frase en els orígens és: “Flectar non frangar”.
  – A qui es refereix i quin és el significat de la frase? (REFERENT + REFERÈNCIA + RELACIÓ)*
  Es refereix cap tots nosaltres, així donant suport a l’emblema “omini” que estava compost per la representació d’igualtat entre els homes i les dones. Hem d’ajudar-nos en tot moment i mai separar-nos (No ens hem de trencar).
  – Quines lletres van abans i després de la K en l’alfabet grec?
  Abans de la K (Kappa) va la I (Iota) i després la /\ (Lambda).

  El que em sembla més interessant és el de la marca Kappa, ja que té tota una història rere ella i que sincerament, m’ha semblat molt interessant alguna informació. També hi podem trobar com aquests tipus de relació en la marca Nike (“nikis”, deessa de la Victòria) o Asics (Ànime sana in corpore sano).

  Reply
 15. Aitana Expósito Cruz

  – Sabeu quin és el contrari d’optimus en llatí?
  El contrari d’optimus és pesimus. Optimus fa referent al nom d’una ferreteria. L seva traducció vol dir “el millor”, i pesimus “el pitxo”. El fet de que li haguis posat aquest nom a la ferreteria fa referència al producte que venen donant a veure que es el millor del mercat o que es bó.
  – A part, la marca i el logo també tenen una referència mitològica, sabríeu dir quina és?
  Sí, el simbol fa referència al símbol de sexe masculí. Peró també simbolitza al deu romà de la guerra, Marte. La traducció de “volvo” en llatí vol dir “jo rodo”.
  Fa de referent de la marca de cotxe “volvo”.
  – Veieu l’atribut d’algun déu o alguna frase en llatí en els orígens de la marca? A qui es refereix i quin és el significat de la frase? Quines lletres van abans i després de la K en l’alfabet grec?
  Sí, del deu Etón, no he trobat cap frase. També fa referencia a la dècima lletra de l’alfabet grec K.
  Abans de la K “kappa” es troba la I “iota” i després la Λ “lambda”.

  Reply
 16. Helen

  OPTIMUS

  Referent: Del llatí, que significa “el millor”
  Referència: Títol d’un supermercat.
  Relació: Que es un supermercat de ferreteria.

  VOLVO

  Referent: Del llatí, que significa “rodo/jo rodo”
  Referència: La marca de cotxes Volvo
  Relació: crec que per transmitir que amb aquest cotxe sentiras que volaras

  KAPPA

  Referent: La marca de roba “Kappa”
  Referencia: Es la desena lletra de l’alfabet grec.
  Relació: crec que com està en l´alfabet grec, i utilitzes aquesta marca seràs un deu.

  Reply
 17. Helen Batzin

  OPTIMUS

  Referent: Títol d’un supermercat.
  Referència: Del llatí, que significa “el millor”
  Relació: Que es un supermercat de ferreteria.

  VOLVO

  Referent: La marca de cotxes Volvo
  Referència: Del llatí, que significa “rodo/jo rodo”
  Relació: crec que per transmitir que amb aquest cotxe sentiras que volaras

  KAPPA

  Referent: La marca de roba “Kappa”
  Referencia: Es la desena lletra de l’alfabet grec.
  Relació: crec que com està en l´alfabet grec, i si utilitzes aquesta marca seràs com un déu.

  Reply

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *