MEDINALIA

Del bloc del Mudejarico arribo a Medinalia, un portal que recull més de 5200 emissores de ràdio en línea de 151 països diferents i 1600 canals de TV de 122 països… i en directe!.

Gràcies a aquest recurs que ens dóna a conèixer el Juanmi puc aplicar una eina que pot anar bé per seguir notícies del pais d’origen de bona part del nostre alumnat i que per altra banda són difícils de seguir en els nostres mitjasn de comunciació.

A partir de Medinalia podem seguir notícies de Pakistà, d’Equador, República Dominicana… i d’Espanya és clar (des de Barcelona TV a Canal Sur passant per Tele Madrid).

Tota una obertura al món i dels diferents mitjans de comunicació a través d’internet que pot anar bé per ampliar la visió dels nois i noies, tant els autòctons com els immigrants…. sobretot ens permet treballar la informació.

Model i metodologia "Gavilán"

Aquest estiu m’han passat un article publicat a Eduteka sobre el model i metodologia "Gavilán".

Quan m’ho van passar em van preguntar si ho havia sentit alguna vegada, o si sabia alguna cosa de CMI ("Competencia para manejar información"). La veritat és que de competències bàsiques per al tractament de la informació aquí a Catalunya n’hem sentit a parlar força (dins les competències bàsiques de les TIC), el Xavi Rosell per exemple va estar fent un recull d’aquestes competències en el seu bloc, però com a CMI (o en català CTI) o mètode "Gavilán" no n’havia sentit mai a parlar.

M’he estat mirant l’article i l’he trobat molt interessant, el mètode en qüestió s’explica en el portal EDUTEKA, un Portal
Educatiu gratuït actualizat quinzenalment des de Cali, Colòmbia,
per la Fundació Gabriel Piedrahita Uribe.

Eduteka porta temps presentant materials amb plantejaments, idees pràctiques i recursos per ajudar al professorat perquè puguin desenvolupar en els seus estudiants
les competències per al tractament de la informació (Competencia para Manejar Información (CMI)). Aquest és un exemple de diferents models per a adquirir les Competències per al Tractament de la informació.

El mètode Gavilán planteja passos i subpassos per tal de no perdre’ns com a docents i ens ajuda a sistematitzar la recerca i tractament de la informació. Crec que ens pot ajudar en el plantejament teòric i pedagògic alhora de crear webquest, caceres del tresor, així com qualsevol activitat que plantegem al nen quan aquest s’ha d’enfrontar davant la recerca d’informació.

Aquest és l’esquema general:

He anat buscant més informació, no per millorar l’explicació d’Eduteka -que ja està prou bé- si no per tal de veure si a Catalunya o a l’estat espanyol hi havia plantejaments similars, i no he trobat massa cosa tret de la Biblioteca central de la Universidad de Lomas, Zamora on es planteja un bon esquema que també ens pot anar molt bé.

Ja tinc literatura per començar el curs!, això sí, si algú n’ha sentit a parlar del mètode "Gavilán", o l’ha provat, o desenvolupa alguna cosa similar… ho podem comentar i així anem compartint la informació (és el punt 4.c del mètode "Gavilán" : "Comunicar los resultados").

Les TIC i la lectura

Sovint es parla que les TIC no beneficien a la lectura, o que allunyen al jove i a l’infant dels llibres.

Poso a continuació 4 enllaços que demostren el contrari.

Els 2 primers són projectes telemàtics que tenen l’objectius d’utilitzar les TIC com a suport a la lectura i per crear un club de lectura.

El món dels llibres

Enxicmarxant

El tercer és un blog, com el weblog pot fer-se servir com a eina per a comentar llibres al voltant d’una bilioteca.

El blog de la bilioteca del Ceip Drassanes

I el quart és una webquest: Com podem utilitzar les TIC dins l’àmbit de la bilioteca.

Webquest: El món dels llibres

Tractament de la informació

El Xavi Rosell en el seu blog està fent un recull dels recursos, continguts  i activitats per treballar les competències bàsiques referies a tractament de la informació.

Recollida d’informació

Tractament de la informació

És una bona idea anar recollint aquestes activitats a l’entorn del tractament de la informació ja que a partir d’aquí podem estructurar i sistematitzar activitats per tal d’arribar a assolir les competències bàsiques.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ: Tic i biblioteca escolar

La Glòria Durban ha fet arribar a través del DIM un material força interessant per treballar el que és el tractament de la informació. Ho podem trobar a la seva web personal.
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/

Aqui hi ha l’explicació del
projecte:

Els alumnes de 1r d’ ESO han realitzat un Itinerari formatiu a
la

biblioteca amb
l’objectiu d’arribar a ser "experts en informació" per
poder desenvolupar

amb èxit
els treballs de recerca que hagin de realitzar
al llarg d’aquesta etapa

educativa.

Es tracte de cinc activitats
relacionades amb la cerca i recuperació de la

informació. A continuació
es presenten els diferents continguts treballats.

Unitat 1. La biblioteca
com a recurs informatiu.

Cal descobrir les biblioteques com a centres
d’informació útils valorant

els seus
recursos informatius com a
complementaris a l’ús d’Internet. És important

conèixer
com s’organitza
una biblioteca per poder-la utilitzar. Cal descobrir

l’espai
concret de
la biblioteca de l’escola, els serveis que s’ofereixen i les

seves
normes
d’utilització.

Unitat 2: Les fonts d’informació i els suports
documentals.

Cal conèixer la diversitat de materials que estant disponibles
en una

biblioteca.,
saber diferenciar els diversos formats en que es pot
presentar la

informació
(text, imatge, audio, audiovisual, multimèdia i
hipertext) i saber valorar

en un
document el seu contingut per sobre del
suport. Cal aprendre a utilitzar

els
diferents tipus de fonts
d’informació (obres de referència i monografies)

segons
la necessitat
d’informació que es tingui plantejada.

Unitat 3: El catàleg de la biblioteca
com a eina de cerca.

Cal aprendre a utilitzar el catàleg d’una biblioteca i
saber elaborar

cerques per
autor, títol i matèria. Cal descobrir la seva
utilitat com a eina de cerca

i
recuperació d’informació a una biblioteca
per poder localitzar qualsevol

dels seus
documents.
Unitat 4: Internet
com a recurs informatiu.

Cal conèixer les principals característiques de la
informació disponible a

la www
i aprendre a utilitzar els cercadors com a
eines de cerca i recuperació

d’informació a Internet. Cal aprendre a
dissenyar estratègies de cerca en

funció
de la necessitat d’informació que
es tingui plantejada i saber valorar quin

tipus
de font d’informació és la
més útil en cada cerca.

Unitat 5: La valoració de la informació.
Cal
aprendre a analitzar els resultats d’una cerca a Internet i conèixer

quins
són

els criteris de valoració que cal aplicar per poder seleccionar
la

informació que
es necessita. És important saber valorar la idoneïtat
del document en

funció de la
necessitat d’informació i l’exactitud o
fiabilitat de la informació

identificant
els responsables o autors del
document.

És un bon treball per poder vincular les TIC i la biblioteca escolar. Si més no, et dona idees.