Avaluació

El procés d’avaluació es realitza al llarg de tot el projecte,  és la comprovació i el coneixement del progrés de cada alumne.

Només en iniciar el procés , i a través de les converses en grup, de les hipòtesis que es generen, de les investigacions i aportacions de casa … tenim informació dels seus coneixements previs i de com va interactuant amb les fonts d’informació.

Durant el transcurs del projecte, a través del treball col·lectiu, del de petit grup, de  l’individual… estem atents i observem com l’alumne va relacionant, assimilant i construint el propi procés d’aprenentatge.

Dins l’avaluació també és important com l’alumne comunica els coneixements adquirits i és amb l’exposició del producte final on observem aquest apartat.

El mapa conceptual ens serveix per anar relacionant els aprenentatges, descobriments i ajuda a l’assimilació. L’exposició oral que fan als companys d’altres aules i a les famílies, amb l’exposició:  Tour artístic, implica saber transmetre els aprenentatges, els coneixements adquirits i que ha interioritzat.

L’apartat que haurem de millorar i concretar l’equip impulsor el curs vinent, és la creació d’eines d’avaluació que permetin fer una co-avaluació i una autoavaluació amb alumnes de parvulari:  treball d’equip, de l’exposició oral, del projecte realitzat… així com rúbriques pel mestre, ens cal aconseguir una avaluació més objectiva.

 

Planificació

Com es desenvoluparà?

L’engeguem mostrant a cada sessió un objecte, a través d’un joc de pistes que anem trobant dins d’una maleta.

Resultat d'imatges de maleta dibujo

 • Per saber el seu ofici fem arribar una paleta, uns tubs de pintura a l’oli, un drap brut.
 • Per saber el seu país una imatge o objecte típic: una matrioixca…
 • Pintava amb música de Wagner: els fem arribar un cd amb el tema de les Walkíries.

Al llarg d’aquest procés construïm el mapa conceptual  amb les propostes que van dient els nens, per tal d’anar establint el perfil de l’artista a descobrir. Les famílies participen amb els seus fills buscant la resposta als enigmes plantejats.

A tenir en compte!

 • Per si proposen més d’un autor tenim preparada una imatge amb un quadre de Kandinsky. Cercarem d’entre les obres dels artistes a internet fins a trobar la que tenim nosaltres, descobrint així el veritable pintor.
 • El context serà real. És la vida d’un autor que va viure la seva etapa artística a principis del segle XX.
 • En gran grup, mitjançant una conversa oberta i per torns i on el mestre va generant preguntes obertes per tal d’esbrinar que coneixen o que els hi suggereix l’objecte.
 • Prendrem nota de les seves hipòtesis per fer un comput de les idees proposades i treballar els conceptes matemàtics (estadística i comptatge) per comprovar l’encert.
 • Els alumnes proposen possibles llocs o agents que ens ajudin a descobrir el misteri.
 • El elements de l’actualitat: Internet i coses emergents del moment: exposicions, autors, visites museu…

 

Durant la recerca de la trajectòria personal i professional, de l’artista VASSILI KANDINSKY els anirem reconduint cap a l’objectiu real del projecte:

”Gaudir de les expressions artístiques i ser capaços d’emetre una opinió basada en les seves sensacions, emocions i experiències sobre obres d’art”.

 

Resultat d'imatges de niño mirando cuadro

 

Producte final

MAPA CONCEPTUAL:

Construirem en llarg del procés de descoberta un mapa conceptual, instal·lat a l’aula. Farem fotografies, vídeos, àudios… durant la construcció per compartir amb les famílies amb articles al bloc.

ÀLBUM PERSONAL:

Treball sobre paper que sorgeix durant el projecte, sigui individual o col·lectiu se’n farà un dossier a entregar un cop finalitzat el treball d’investigació.

EXPOSICIÓ:
Una exposició, oberta a tothom, amb totes les obres plàstiques dels alumnes durant el treball de recerca.

El producte final girarà entorn a descobrir i relacionar els estats reals emocionals que van acompanyar a l’autor i que, sense cap mena de dubte, van condicionar el seu estil i les seves obres.

Els infants, posaran de manifest els aprenentatges, explicaran a través d’un “tour” pel museu-exposició organitzat al nostra centre, amb obres pròpies i de l’autor.

 

Metodologia

Al llarg de tot el projecte emprarem LA RECERCA de diferents maneres:

– Recerca digital: Tauletes digitals i ordinadors.

IMG_20161103_152002 petit

– Recerca a la Biblioteca (escolar i del poble): Consulta de material sobre paper: llibres il·lustrats i autobiografies, contes, enciclopèdies…

– Recerca des de casa (enigmes): Petites recerques familiars des de casa de la vida i obra de l’autor.

Activitats artístiques: converses sobre les obres, comparativa entre pintures i èpoques, fer reproduccions-còpia, analitzar el color, les formes geomètriques, línies, figures, abstracció, realisme, creacions pròpies…

Exemples
reproducció:

les formes geomètriques:

Introduirem vocabulari i ajudarem a l’alumnat a aprofundir sobre aquells aspectes, purament personals i sensorials, que proporciona l’art sobre l’individu.

Les aportacions dels infants es portaran a terme en una posada en comú, en gran grup, a fi i efecte d’aconseguir una conversa fluida i espontània.

El nou saber s’afegirà per escrit o en imatge al mapa conceptual que construïm entre tots a l’aula. Si s’escau, s’enregistrarà en vídeo o àudio, per tal de difondre la informació a la resta de la comunitat educativa, mitjançant el bloc escolar. També oferirem petites exposicions orals a d’altres nivells.

Les aportacions voluntàries de les famílies s’exposaran en una cartellera fora de l’aula.

Es promou el treball cooperatiu i la implicació de les famílies al llarg de tot el projecte.

Implementació

Resultat d'imatges de kandinsky

És a partir de donar resposta a Kandinsky, qui és?  que el nostre projecte començarà a tenir vida pròpia. Els infants conduiran el projecte tot mostrant interès per qüestions com per exemple: Qui era? On vivia? De què treballava? Es va casar? Fills? Com era físicament? Aficions?…. i un llarg etcètera de preguntes que ells mateixos proposaran i intentaran donar resposta amb les seves descobertes, amb ajuda de l’adult (família – escola).

 

Escola El Dofí

Imatge relacionada

L’escola El Dofí de Premià de Mar, va néixer el curs 1970-71, al llarg de 18 anys va ser cooperativa de mestres i a partir del 1988 va integrar-se a la xarxa d’escoles públiques.

Som una escola d’una sola línia, petita, familiar i acollidora, amb un claustre força estable i cohesionat.

En els darrers anys la societat ha canviat molt i cal donar resposta a aquesta nova realitat, volem formar persones competents, preparades per viure i conviure en una societat que canvia constantment i molt de pressa.

L’escola ha decidit formar part de la xarxacb i som una gran majoria del claustre els que formem part de l’equip impulsor. Ens hem organitzat per tal de revisar i reformular processos, metodologies i esforços per esdevenir més competents.

El claustre s’ha dividit en dos equips de treball paral·lel.

 • El grup d’educació infantil format per 6 mestres, centrat en l’elaboració d’un projecte artístic anual, per P5 i basat en la vida i obra de Vassili Kandinsky.

 • El grup de primària format per 7 mestres, centrat en la reelaboració d’un projecte ja existent a l’escola, basat en el llibre “La vuelta al mundo en 80 días”, a sisè.

Podreu seguir en el nostre bloc el procés de creixement de treball d’equip.

IMG_0634

Equip docent Escola El Dofí