COM TREBALLEM LES EMOCIONS? METODOLOGIA

La metodologia emprada en aquest projecte es basa en una metodologia activa i participativa per part de l’alumnat.  Potencia l’exploració, l’experimentació i l’observació directa del dia a dia dins i fora de l’aula.

Cal destacar el gran valor que tenen els contes i altres recursos materials dins el món de les emocions, com a mètode de motivació i vehicle per fer arribar als infants conceptes i impressions, fins el punt de sentir-se identificats i empatitzar-hi.

L’expressió oral és una eina indispensable  per  transmetre estats d’ànim, emocions, coneixements, vivències i impressions. Així com,  la música, la psicomotricitat, l’expressió corporal i l’expressió plàstica que són una part molt important per desenvolupar  l’expressió i la comunicació dels infants.

AGRUPAMENT
Depenent de l’activitat, els alumnes es distribueixen en petit grup (4-5 alumnes), mig grup (11 alumnes) o tot el grup-classe.

Quan es treballa en gran grup cal tenir en compte que depenent de la tasca encomanada per la mestra doncs pot ser de resolució individual, per parelles o en petit grup.

Com que el projecte està adreçat als alumnes de P4, és la mestra qui defineix els grups per tal d’evitar que alguns alumnes quedin exclosos.

DISSENY DE TASQUES. COM ES RELACIONEN ENTRE SI?   
El projecte que hem dissenyat pren com a fil conductor un personatge molt simpàtic i agradable “La Tortuga sàvia”. Aquest personatge articularà tot l’eix vertebrador del projecte que desenvolupem amb els infants.

A més a més, cal tenir en compte que dissenyem activitats de diferents àrees amb la intenció de veure que moltes activitats de les que fem cada dia generen en nosaltres diferents emocions. Per tant, la coordinació entre mestres és una eina clau pel bon desenvolupament de cada una de les activitats.

 

COM INTRODUÏM LA RECERCA ALS NOSTRES ALUMNES?
Introduïm la recerca a partir d’activitats de motivació que despertin l’interès dels alumnes:

  • Arribada a l’aula de l’amiga de la “Tortuga sàvia”.
  • Aparició inesperada d’una carta escrita per la “Tortuga sàvia”.
  • Visualització d’un vídeo “Las emociones en situaciones”.
  • Explicació del conte: “El Monstre de Colors”, “Cua de Drac”, “Quina rebequeria!”, “Go away, big green Monster!”.

Aquestes activitats en ajudaran a desenvolupar la resta d’activitats però sempre estarem oberts a derivacions no previstes, depenent de les aportacions i dels interessos que expressin els alumnes. Per tant, les activitats plantejades per l’equip de mestres seran obertes a possibles variacions, si s’escau.

ESPAIS DE REFLEXIÓ
Considerem que és important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, aprenguin a reaccionar davant d’elles i sàpiguen com expressar-les. Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-ho serà un nen autònom, amb un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els demés de forma empàtica.

Per aquest motiu, és molt important crear espais de reflexió on els alumnes expressin com s’han sentit en cada sessió de treball i deixem temps per si algun alumne vol fer alguna aportació.

Aquests espais de debat els creem tant al principi com al final de cada sessió:

  • El principi de cada sessió fem una recopilació del què vam estar treballant a la sessió anterior per tal de no perdre el fil conductor.
  • El final de cada sessió fem una rotllana i posem en comú tot allò que considerem important, prenent com a base la pregunta: Com us heu sentit?.

COM FEM PÚBLIC ALLÒ QUE PASSA A L’AULA? ESPECIALMENT ELS SABERS…
Per tal de donar a conèixer allò que passa a l’aula, es fa ús del bloc de l’escola per penjar tots aquells materials que l’equip de mestres consideri adient compartir amb les famílies i, també en algunes activitats, es demana la col·laboració de les famílies per portar materials que contribueixin en la millora del desenvolupament del projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *