Ona de canvi en el món àrab

  1. Europa y la revolución democrática árabe
  2. La juventud árabe
  3. Tres décadas perdidas para reducir las desigualdades
  4. De Túnez a Egipto
  5. El Faraón se queda en momia
  6. Luchando por el cambio

  

Revoltes en el món àrab

                                                                                                                                                                          

 

imagescazkshf6

Revolta al món àrab

Egipte [cultura i art]

imagescaokprde

Cultura i art

imagescakg4o4k

 

 

 

 

 

 

 

L’aparició de ciutats entre el 4000 i el 3000 aC es va convertir en un esdeveniment extraordinari. Fins aleshores, les persones havien viscut en petits poblats i es dedicaven exclusivament a l’agricultura i a la ramaderia. L’increment de la producció agrícola i una diversificació dels tipus de productes cultivats , va fer possible la conformació d’una civilització urbana que, en el cas d’Egipte, està molt lligada a l’existència delriu Nil.