Planificació

Justificació

El Grup Impulsor INS Premià de Mar aprova dissenyar un Treball per Projectes a 3r d’ESO després de debatre sobre l’estat de cada nivell. Precisament es detecta la necessitat de redissenyar el Treball de Síntesi de 3r d’ESO per un motiu principal: es considera desfassat i caldria refer-lo. Per aquest motiu, s’aprofita l’avinentesa per crear un nou Treball de Síntesi a partir de la metodologia Treball per Projectes.

Posteriorment, es proposen diferents Projectes i la més votada és la seguënt: elaborar un vídeo a partir d’un impacte que hagin experimentat els alumnes durant aquest curs acadèmic 2016-2017. Aquest impacte pot ser de caire acadèmic, personal, social o internacional, per exemple. És per això que es recullen possibles temes del Treball de Projectes, i s’aprova el leit motiv Vídeo Top com a proposta més votada.

Desenvolupament

Els alumnes treballen a Tutoria i a diverses sessions de totes les Matèries coneixements relacionats amb l’elaboració d’un vídeo (guió, tècnica, gèneres, anàlisi de llenguatge cinematogràfic, etc.). Es realitza sense que sàpiguen que el Top que escullen individualment serà reagrupat, posteriorment, amb els Tops escollits per altres companys que coincideixen temàticament. D’aquesta manera podran treballar junts per eleborar aquest Treball per Projecte ja que comparteixen aquest interès comú en tots ells. Un cop coneguin què se’ls demana durant la setmana d’elaboració de projectes (Treball de Síntesi a través de Treball per Projectes), ells decidiran quin vídeo crearan en relació a aquest tema. Aquest coneixement previ el necessitaran per tal d’elaborar el Treball de Projectes perquè el Grup Impulsor vol sorprendre’ls amb aquest canvi metodològic. No obstant, el continuem anomenant Treball de Síntesi perquè es durà a terme, com a prova pilot durant la setmana de Treballs de Síntesi de tota l’ESO, precisament.

Transversalitat

Per integrar les diferents àrees i matèries en el desenvolupament del Projecte, els membres del Grup Impulsor fraccionem tota la feina en 13 tasques que queden repartides en diferents grups. Alhora, a cada grup hi ha professors de diferents Seminaris que traballen en diverses tasques integrant i relacionant les competències i matèries de les seves especialitats a cada activitat programada a cada Tasca. Com a il·lustració, a les Tasques de Guió i Storyboard, professors de Llengües i de Visual i Plàstica treballen junts per dissenyar l’activitat. A banda d’aquest procés metodològic, i tal i com hem explicat anteriorment, els alumnes treballaran unes matèries i competències determinades a partir del Top escollit. Això significa que els grups desenvoluparan competències i coneixements en diferents graus d’intensitat arrel del tema del seu producte final (vídeo). Per exemple, si volen elaborar un vídeo sobre la situació del front litoral de Premià de Mar, desenvoluparan competències comunicatives lingüístiques i científiques a través de diferents àmbits com la Biologia, la Tecnologia, l’expressió Visual o LLengües Catalana, Castellana i Anglesa, per exemple.