Avaluació

El procés d’avaluació es realitza al llarg de tot el projecte,  és la comprovació i el coneixement del progrés de cada alumne.

Només en iniciar el procés , i a través de les converses en grup, de les hipòtesis que es generen, de les investigacions i aportacions de casa … tenim informació dels seus coneixements previs i de com va interactuant amb les fonts d’informació.

Durant el transcurs del projecte, a través del treball col·lectiu, del de petit grup, de  l’individual… estem atents i observem com l’alumne va relacionant, assimilant i construint el propi procés d’aprenentatge.

Dins l’avaluació també és important com l’alumne comunica els coneixements adquirits i és amb l’exposició del producte final on observem aquest apartat.

El mapa conceptual ens serveix per anar relacionant els aprenentatges, descobriments i ajuda a l’assimilació. L’exposició oral que fan als companys d’altres aules i a les famílies, amb l’exposició:  Tour artístic, implica saber transmetre els aprenentatges, els coneixements adquirits i que ha interioritzat.

L’apartat que haurem de millorar i concretar l’equip impulsor el curs vinent, és la creació d’eines d’avaluació que permetin fer una co-avaluació i una autoavaluació amb alumnes de parvulari:  treball d’equip, de l’exposició oral, del projecte realitzat… així com rúbriques pel mestre, ens cal aconseguir una avaluació més objectiva.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *