Monthly Archives: juny 2008

Falkirk Wheel

[kml_flashembed movie="http://es.youtube.com/v/n61KUGDWz2A" width="425" height="350" wmode="transparent" /] 

The Falkirk Wheel és el nom amb què es coneix a l’únic sistema rotatori de transbordament de vaixells al món. Es tracta d’una gegantina infraestructura que permet comunicar dos canals fluvials d’Escòcia amb un desnivell entre ells de 35 metres.

Aquests canals s’usaven molt freqüentment en l’època prèvia a l’expansió del ferrocarril. Amb l’arribada dels trens van quedar una mica relegats, però en la dècada dels 90 va començar a ressorgir l’interès pel seu ús per a finalitats recreatives. Els dos canals havien estat dotats d’una comunicació entre si mitjançant preses entorn de l’any 1800, però aquest sistema sol podia ser usat en sentit descendent. Les autoritats locals van pensar que seria una bona idea recuperar els canals, així com dotar-los d’una comunicació més ràpida que l’antic sistema de preses, la qual cosa podria ajudar a fer la zona mes atractiva turísticament. El projecte va costar 120 milions d’euros .

Per comunicar els dos canals es va procedir a construir una desviació des del més alt d’ells, l’Union Canal. L’esmentada desviació, després de baixar 2 preses d’anivellament, passa un túnel de 168 metres i un petit canal de formigó de 104 metres que desemboca directament en una de les gòndoles de transbordament de la Falkirk Wheel.

La sínia consisteix en una estructura d’acer de 35 metres d’altura, que gira a través d’un eix central, impulsada per motors hidràulics situats en un dels suports de l’eix. L’armadura de la sínia allotja 2 recipients semicirculars que són omplerts d’aigua i tenen capacitat per a 2 vaixells cada un.

Cada recipient té un conjunt de preses en cada extrem, permeten que els vaixells entrin per un extrem i surtin per l’oposat en arribar en l’altre nivell. Quan la sínia està girant, els mecanismes de cada recipient mantenen aquests horitzontals, girant a mesura que la sínia ho fa. L’operació de mig gir de la sínia, que permet intercanviar la posició dels recipients, dura entorn de 15 minuts.

El mecanisme de gir i control del moviment de la sínia consta de 8 motors hidràulics muntats al voltant d’un dels extrems de l’eix de la sínia. El mètode per mantenir l’horitzontalitat dels recipients consisteix en un conjunt d’engranatges i corretges muntats de manera que el moviment de gir dels recipients està unit al gir de l’eix central de la sínia, mitjançant la unió física que proporciona l’engranatge.

Falkirk Wheel

[kml_flashembed movie="http://es.youtube.com/v/n61KUGDWz2A" width="425" height="350" wmode="transparent" /] 

The Falkirk Wheel és el nom amb què es coneix a l’únic sistema rotatori de transbordament de vaixells al món. Es tracta d’una gegantina infraestructura que permet comunicar dos canals fluvials d’Escòcia amb un desnivell entre ells de 35 metres. Continue reading

Bonus de carboni

bonoscarbono.jpgEls bonus de carboni són un mecanisme internacional de descontaminació per reduir les emissions contaminants al medi ambient; és un dels tres mecanismes proposats en el Protocol de Kyoto per a la reducció d’emissions causants de l’escalfament global o efecte hivernacle (GEI o gasos d’efecte hivernacle).

El sistema ofereix incentius econòmics que empreses privades contribueixin a la millora de la qualitat ambiental i s’aconsegueixi regular l’emissió generada pels seus processos productius, considerant el dret a emetre CO2 com un bé canviable i amb un preu establert al mercat. La transacció dels bons de carboni -un bo de carboni representa el dret a emetre una tona de diòxid de carboni- permet mitigar la generació de gasos hivernacle, beneficiant a les empreses que no emeten o disminueixen l’emissió i fent pagar les que emeten més del permès.

Mentre que alguns l’anomenen “mecanisme de descontaminació”, el terme és considerat per altres com un error ja que s’han ideat per intentar reduir els nivells de diòxid de carboni, o CO2, però que el diòxid de carboni no és un gas contaminant sinó que, molt lluny d’això, és la base fonamental de la vida vegetal i, per tant, de la vida animal sobre el planeta. Sense CO2, no hi hauria vida a la Terra.

Les reduccions d’emissions de GEI es mesuren en tones de CO2 equivalent, i es tradueixen en Certificats d’Emissions Reduïdes (CER). Un CER equival a una tona de CO2 que es deixa d’emetre a l’atmosfera, i pot ser venut al mercat de carboni a països. Els tipus de projecte que poden aplicar a una certificació són, per exemple, generació d’energia renovable, millora d’eficiència energètica de processos, forestació, netedat|neteja de llacs i rius, etc.

En un esforç per reduir les emissions que provoquen el canvi climàtic al planeta, com a l’escalfament global o efecte hivernacle, els principals països industrialitzats -a excepció dels Estats Units- han establert un acord que estableix metes quantificades de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) per al 2012: el Protocol de Kyoto. Per complir s’estan finançant projectes de captura o abatiment d’aquests gasos en països en vies de desenvolupament, acreditant tals disminucions i considerant-les com si haguessin estat fetes al seu territori.

Tanmateix, els crítics del sistema de venda de bons o permisos d’emissió, argumenten que la implementació d’aquests mecanismes tendents a reduir les emissions de CO2 no tindrà l’efecte desitjat de reduir la concentració de CO2 en l’atmosfera, com tampoc de reduir o retardar la pujada de la temperatura. Segons l’estudi de Wigley, 1999, la implantació del Tractat de Kyoto complert per tots els països del món, inclosos els Estats Units, causarà una reducció de 28 parts per milió (ppm) per a 2050, o reduirà la temperatura predita per a aquell any en 0,06è C, o sinó retardarà la data en la qual s’hauria de complir l’augment dit en 16 anys.

Obesitat i canvi climàtic

obesitat.jpgCientífics britànics asseguren que la gran quantitat d’energia que utilitzen les persones obeses per fer la seva vida empitjora la situació ambiental del planeta. Les persones obeses requereixen més combustible per al seu transport amb vehicles i el dels aliments que consumeixen, i el problema empitjorarà a mida que la població s’engreixi, va indicar un equip d’experts de l’escola d’higiene i Medicina Tropical de Londres.


Almenys 400 milions d’adults a tot el món són obesos. L’Organització Mundial de la Salut (l’OMS) preveu que en el 2015, 2.300 milions d’adults tindran excés de pes i més de 700 milions seran obesos. En el seu model, els investigadors van vincular un 40 per cent de la població global amb l’obesitat, amb un índex de massa corporal (IMC)  proper a 30. L’IMC és un càlcul de l’altura en relació amb el pes i el seu rang normal habitualment oscil·la entre 18 i 25. Més de 25 punts és considerada una indicació d’excés de pes i més de 30, obesitat.

Els investigadors han trobat que les persones obeses requereixen 1.680 calories diàries per mantenir l’energia normalment i unes altres 1.280 calories per realitzar les seves activitats diàries, és a dir un 18 per cent més que els qui tenen un IMC normal. Segons els investigadors, les persones més primes mengen menys i són més propenses a caminar que a dependre d’automòbils, la població més flaca disminuiria la demanda de combustible per a transport i agricultura. Això també és important perquè el 20 per cent dels gasos d’efecte hivernacle provenen de l’agricultura, han afegit.

El pròxim pas és quantificar quant està contribuint la població més pesada al canvi climàtic, els majors preus dels combustibles i l’escassetat d’aliments. “La promoció d’una distribució normal de l’IMC reduiria la demanda i el preu global dels aliments.  

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/la-obesidad-contribuye-al-cambio-climatico

 

Obesitat i canvi climàtic

obesitat.jpgCientífics britànics asseguren que la gran quantitat d’energia que utilitzen les persones obeses per fer la seva vida empitjora la situació ambiental del planeta. Les persones obeses requereixen més combustible per al seu transport amb vehicles i el dels aliments que consumeixen, i el problema empitjorarà a mida que la població s’engreixi, va indicar un equip d’experts de l’escola d’higiene i Medicina Tropical de Londres.

Continue reading

Arquímedes, tens un moment?

palancaarquimedes.jpgEl concurs consistia en tombar un gran bloc de formigó de 5 metres d’altura. El primer dels finalistes, un home molt corpulent, va empènyer amb totes les seves forces des de l’alçada del seu pit. El bloc no es va ni tan sols bellugar una mica. El segon finalista era un home molt escanyolit, però que a les proves anteriors havia mostrat una gran habilitat. Es va mirar el bloc de dalt a baix i, desprès d’estudiar-s’ho una mica, va demanar una escala. L’home escanyolit va pujar fins assolir els cinc metres del bloc. Amb una petita empenta, el bloc va començar a caure davant la sorpresa de tothom

–         Això és impossible, ha fet trampa!- va queixar-se l’home corpulent
–         Vostè ha fet més força que jo,- va contestar l’home escanyolit- però jo he fet més moment…

Qui fa bolcar o girar un objecte no és la força, sinó el moment. Un moment és una magnitud usada en física que s’obté multiplicant la força per la distància que hi ha del lloc on s’aplica aquesta força fins al punt on ha de girar el cos.

Qui primer se’n va adonar d’això va ser Arquímedes. Aquest grec va dir una frase que diu: “doneu-me un punt de suport i mouré la Terra”. Això fa referència a la palanca, on quan més llarg és el punt on es fa força respecte el punt de suport, més oportunitats tens de fer moure el cos que hi ha a l’altra banda de la palanca.

Un altre cas on es té molt en compte el moment és a la Fórmula 1. Els cotxes quasi toquen a terra, i és així per tenir el centre de gravetat el més avall possible. si puguessis concentrar tot el pes d’un cos en un sol punt, aquest seria el centre de gravetat. Segon com estigui distribuït aquest pes, estarà situat més amunt o més avall. Els dels cotxes de Fórmula 1 el tenen quasi tocant a terra, d’aquesta manera al girar una corba molt ràpid, per molt forta que sigui la força centrífuga que tira el cotxe cap a l’exterior, el moment serà petit perquè la distància del centre de gravetat fins la roda, que és el lloc on bolcaria el cotxe, és molt petita. D’aquesta manera poden anar molt ràpid a les corbes. Els camions tenen el centre de gravetat situat molt amunt perquè són alts, i per això tenen molta tendència a bolcar si agafen una corba molt ràpid. Tenen més moment.

Arquímedes, tens un moment?

palancaarquimedes.jpgEl concurs consistia en tombar un gran bloc de formigó de 5 metres d’altura. El primer dels finalistes, un home molt corpulent, va empènyer amb totes les seves forces des de l’alçada del seu pit. El bloc no es va ni tan sols bellugar una mica. El segon finalista era un home molt escanyolit, però que a les proves anteriors havia mostrat una gran habilitat. Es va mirar el bloc de dalt a baix i, desprès d’estudiar-s’ho una mica, va demanar una escala. L’home escanyolit va pujar fins assolir els cinc metres del bloc. Amb una petita empenta, el bloc va començar a caure davant la sorpresa de tothom

–         Això és impossible, ha fet trampa!- va queixar-se l’home corpulent
–         Vostè ha fet més força que jo,- va contestar l’home escanyolit- però jo he fet més moment… Continue reading

Opera: el navegador desconegut

opera.jpgLa òpera és un gènere musical amb poc seguiment. Fa 200 anys era ben al contrari, tenia molt seguidors en gran part perquè era de les poques coses que podien escoltar als teatres. Amb els navegadors d’Internet passa alguna semblant amb un programa que s’anomena precisament així: Opera.

Un navegador és un programa informàtic capaç de llegir les pàgines que s’allotgen als servidors d’Internet i reproduir-les al nostre ordinador. El llenguatge que llegeixen s’anomena HTML, i pocs programes poden fer-ho. Els navegadors més coneguts són Explorer i Firefox, però n’hi ha més. El tercer en discòrdia s’anomena Opera i es pot descarregar gratuïtament a l’adreça navegador Opera. És bastant ràpid obrint pàgines, i té un disseny molt atractiu. Si vols tenir més alternatives al teu navegador habitual, el pots provar.

Parlant de l’altra òpera. Tant si t’agrada com si no, t’invito a escoltar aquesta ària de la Flauta Màgica de Mozart. Que ho gaudeixis.

[kml_flashembed movie="http://es.youtube.com/v/rxGy83aipbY" width="425" height="350" wmode="transparent" /]