Els ibers . Terrissers i guerrers.

Avui continuarem parlant dels ibers. Llegeix les dues pàgines i observa les il·lustracions. Tot seguit respon a les preguntes.

COMENTEM EL TEXT

1.- Quins passos seguien els ibers per fer objectes de ceràmica ?
-Digues el nom de 4 o 5 objectes que fabricaven .
-Quin era el més famós ? Dibuixa’l.
-Quina era la funció del torn?
-Com decoraven els objectes ? -Decora tu el que has dibuixa’t.
-A l’ hora de coure els objectes a quina part del forn els posaven ? I el foc on el feien ?
– Observa el dibuix i digues quina de les feines que fan els homes de la il·lustració t’ agradaria fer ? – Per què ?
2.- Quina feina feien els ferrers ?
-Quins tres passos seguien per fer-ho ?
3.-Qui governava normalment les tribus iberes ?
-Com eren els poblats ? Per què ?
-Amb qui solien fer guerra ?
-Què vol dir que els ibers feien ATACS PER SORPRESA ?
-Qui va llogar els guerrers ibers ? Per què ho creus així ?
-Dibuixa a la pàgina del títol 3 o 4 armes que porten els ibers de la il·lustració.

Aquí donem per acabat el treball sobre els ibers. Quan puguis pots visitar un dels seus poblats. Ens tens dos a prop d’ aquí: un a Arbeca i un altre a Tornabous.