LA JUSTÍCIA DE DON GASPAR

1.-Una vegada dins el palau, Don Gaspar es va creure els dos germans ? De cop hi volta els segadors es van dirigir cap al port, què pretenien fer ? -Què els va demanar Don Gaspar a en Segarra i a en Jaume ? – Per què ?
2.-On s’ enfilà en Tadeu quan va ser descobert ? – Per què la barca no podia navegar ? -Qui el va acabar agafant ? -Què van fer amb en Tadeu ?
3.-Què li havia passat al virrei ? -Què els va demanar Don Gaspar al segadors ?
-Què va fer escriure Don gaspar a l’ escrivent ? – Com es van sentir els dos germans ?

AL MAS ANDONA HI HA FUNCIÓ

1.-Què va passar un temps després a Catalunya ?
2.-A on s’ explicaven aquestes aventures ?-Què li va passar a en Tadeu ? I a en Galtanegra ? -Com acaba el conte ?(Dibuix )