Matemat6è

Activitats 5è i 6è

Tema 1 i 2

Potències 1            Potències 2            Arrel
Divisió                   Restes                     Multiplicacions
Operacions combinades 1                 Operacions combinades 2        Operacions combinades3 Operacions combinades4
Nombres enters 1        Nombres enters 2          Nombres enters 3         Nombres enters 4
Nombres llargs        Nombres grans

Tema 3 i 4

Multiples i divisors   Números primers i compostos

Mínim comú múltiple (m.c.m)  màxim comú divisor(m.c.d)

 

Tema 5 i 6 (Fraccions)

Fraccions ( Activitats diverses )

Tema 7 i 8

 

Tema9 i 10

 L’ escala           Longitud 1        Longitud 2       Longitud 3

Superficie 1       Massa 1            Massa 2

 Capacitat 1       Capacitat 2

 

Activitats per imprimir Longitud, Capacitat i Massa

Figures planes ( triangles, quadrilàters , circumferència, cercle,perímetre , àrea )