Edat Moderna

Naixement dels estats moderns
Descobriment d’ Amèrica
Conquesta de Mèxic per H. Cortez
Els Reis Catòlics
Colonització d ‘ Amèrica
L’ Imperi Espanyol
El Renaixement
EDPUZZLEHistòria Moderna

ACTIVITATS
1.- QUINS NOUS INVENTS ES VAN DESCOBRIR A L’ INICI DE L’ EDAT MODERNA ? – D’ ON PROCEDIEN AQUESTES NOVES DESCOBERTES ?
-Com es deien els Reis Catòlics ? D’ on eren reis abans de casar-se ?
Com s’ elegien els càrrecs abans de Ferran II ? -Quin mètode es va utilitzar aleshores ? – Quin dels dos creus que es més just ? Per què ?
-Què era la Inquisició ?
-Una de les raons per les quals es va buscar un nou camí per anar a buscar les espècies va ser perquè no es podia navegar amb tranquil·litat pel Mar Mediterrani. Qui dominava en aquell moment aquest mar impedint que es pogués anar a Àsia per terra ?

DESCOBRIMENT D’ AMÈRICA

ACTIVITATS
1.-Què pensaven sobre la Terra la majoria de la gent a començament de l’ Edat Moderna ?
-Quins continents es coneixien ?
-Què pensava Colón sobre la forma de la Terra ?
2.- Què feia Colón a Lisboa ?
-Què volia fer ? Per què ?
-Què necessitava per fer-ho ?
-A qui ho va proposar primer ? – Ho va acceptar ?. A qui ho va proposar després ? – Ho van acceptar ?
3.- En aquells moments els portuguesos ja havien intentat arribar a l’ origen de les espècies buscant un altre camí ? – Quin era aquest camí ?
-Quin camí va proposar Colom ? – Li va costar de trobar la tripulació ? – Per què ?
-Com es deien els tres vaixells que van salpar ?
-Per què primer van baixar fins a les Canàries ?
-Quin dia van arribar a Amèrica ? – Com van anomenar l’ illa ?
-Quants viatges va fer més Colom ?
4.-Què va portar Colom en els seu primer viatge ?
-A partir d’ aquell moment quins productes van portar els espanyols a Amèrica ?
– I quins productes que hi havia a Amèrica, van portar cap aquí ?

Go to Top