LA CAÇA DE LA GUINEU

1.-Per què creus que el Rovelló va abaixar el cap ?

-Qui va sortir en aquell moment del forat ? -Com era ?

-Què va fer aleshores el Rovelló?

-Per què la guineu  no va poder pujar la paret ?

2.- Què feia el Rovelló?

-Per què hi va anar l’ Arròs ?

-Què va fer la guineu quan va veure l’ Arròs ? -I el Rovelló ?

-Qui va guanyar la baralla ?- On van posar la guineu ?

3.-Que va fer la Sanda durant el camí de tornada  a la masia ?

-Quines atencions va tenir la tia Nyera amb el Rovelló quan van arribar a la masia ?