FRA MIQUEL AL PURGATORI1
1.-Com era en aquella època Barcelona ? Què hi havia en gran quantitat ?
-A on va arribar un caminant ? -Què va demanar ?
-Què li van demanar els frares ? – A on el va anar després ? – De que es sorprenien els frares ?
2.-Qui hi havia també dormint en el convent ? -Per què creus que hi eren ?
-Com va dormir en Tadeu ? -Què va somiar ?
-De què el van acusar els segadors l’ endemà quan el van trobar dormint amb ells ? Per què ?
-Què va explicar que passava a Catalunya en aquell moment el qui manava entre els Segadors ? -Què podia , doncs passar ?