LA RIMA

LA RIMA
Els versos RIMEN quan acaben amb els mateixos sons després de la darrera vocal tònica.

En ma terra del VallÈS
tres turons fan una sERRA
quatre pins, un bosc espÈS
cinc quateres, massa tERRA.
“Com el Vallès no hi ha rES “.

PERE QUART

Hi ha  dos tipus de rima : CONSONANT : Quan es repeteixen tots els sons des de l’última vocal tònica. És la rima de l’ anterior estrofa.
I rima ASSONANT, quan es repeteixen només les VOCALS des de l’ última vocal tònica.

Estic content i canto,
feliç, a la vesprAdA.
Ara he vist la guineu
en el mirall de plAtA.

JOAN PERUCHO

Go to Top