Sessió 2. 2010-2011

1. Informacions

  • Comptes corrents de La Caixa
  • Altres


2. Calendaris de XTEC-Google

-Gestió de calendaris

-Recordatoris

-Esdeveniments

-Invitacions

-Tasques