Sessió 4. Curs 15-16

  • Enllaços d’interès relacionats amb economia al nostre bloc:apple
    • Gestió econòmica
    • Normativa

Sessió 3. Curs 15-16

GESTIÓ ECONÒMICA

Economia from crpsabadell

Quadre resum:

IVA l’educació n’està exempta però alguns ingressos del centre donen lloc a l’emissió de factures
Trimestral: model 303
De l’1 al 15 abril, juliol, octubre. La darrera fins el 30 gener del 2016.
Anual : model 390
De l’1 al 30 gener de 2016.
IRPF qualsevol pagament que es faci a una persona física, exercint una activitat de tipus professional
Trimestral: model 111
De l’1 al 20 abril, juliol, octubre i gener.
Anual: model 190
De l’1 al 30 gener de 2016.
DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS
Model 347: Proveïdors, superiors a 305,06 euros, que inclou IVA.
Termini el mes de febrer.

Sessió 1. Curs 15-16

NOVES APLICACIONS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Esfer@, RALC i GEDAC esfera blog

Registre d’alumnes i Creació del RALC

Calendari de tramesa de dades al RALC

Gestió de la qualitat de les dades

GUIA D’ESTIL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Guia d’estilpencil

NOVETATS SAU tel 900 82 82 82

Nova adreça electrònica: sau.tic@gencat.cat

Nou portal de suport TIC per als usuaris: http://pautic.gencat.cat.

NOVES URL de les aplicacions del Departament       arroba

Document amb enllaços directes

IBAN

Càlcul de l’IBAN

XTEC i secretaria

Bloc de secretaria digitalxtec

Portal de centre

Imprescindibles de secretaria digital