ACTIVITATS sobre PRONOMS FEBLES

ACTIVITATS DE SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL    Sembla que ara l’autocorrecció no funciona,  així que feu-los, només, si els corregim a classe.

FUNCIONS DELS PRONOMS FEBLES

FUNCIONS DELS PRONOMS FEBLES_Itineraris aprenentatge. Aneu a Funcions dels pronoms febles i feu les activitats 11 a 14

ACTIVITATS DE COMBINACIO DE PRONOMS FEBLES. Feu les activitats de la 24 a la 29

COMBINACIONS DE PRONOMS FEBLES . En aquest enllaç podeu treballar els continguts següents:

La combinació de dos pronoms febles amb el verb (apòstrofs i guionets)   Activitats 15 a 18
L’ordre de col·locació dels pronoms febles   Activitat 19
El canvi d’ordre (les combinacions l’hi, la hi, els hi, les hi)  Activitats 20 a 23

ACTIVITATS ENXANETA

COMBINACIONS US / ET / ENS / EM + CD  activitats 11,  65 I 66

COMPLEMENT DIRECTE DEFINITI I INDEFINIT activitat 61

COMPLEMENT DIRECTE DEFINIT, INDEFINIT I NEUTRE  activitat 62, 63

DIFERENTS FORMES DELS PRONOMS FEBLES activitats 128, 129 i 130