CLASSIFICACIÓ

Efectivament, com has vist a l’apartat anterior, la diferència entre el bloc I i el bloc II és que les oracions del primer bloc, les que anomenem coordinades, són independents i estan al mateix nivell sintàcticament. En canvi, les del segon bloc, no, i estan a diferent nivell sintàctic  (una de les oracions realitza una funció sintàctica dins la primera).

Per tant, la classificació queda de la manera següent:

ORACIÓ COMPOSTA

1.ORACIONS COORDINADES (bloc I): Són oracions independents, que estan al mateix nivell sintàctic. Les relacions lògiques que pot haver-hi entre elles poden ser de: mireu el llibre a la pàgina 103

2. ORACIONS SUBORDINADES (bloc II) : L’oració principal és independent, però la subordinada fa una funció sintàctica dins la primera.

3. ORACIONS JUXTAPOSADES per acabar