MOLTA-GAIRE

molta / gaire

En oracions negatives, interrogatives i condicionals, fem servir gaire en lloc de molt /molta. És equivalent a poc. Se l’estima poc. No se l’estima gaire.

Negatives

*No se l’estimava molt Resultat d'imatges de fletxa No se l’estima gaire.

*El Valerià vol ser un delinqüent, però no ho fa molt bé.Resultat d'imatges de fletxaperò no ho fa gaire bé.

*Els personatges no tenen molt bona relació.Resultat d'imatges de fletxaEls personatges no tenen gaire bona relació.

Interrogatives

*Has menjat molt codonyat? Resultat d'imatges de fletxa Has menjat gaire codonyat?

*No sé si tindrem molta pluja. Resultat d'imatges de fletxaNo sé si tindrem gaire pluja.

Condicionals

*Si no tens moltes ganes de venir, no vinguis. Resultat d'imatges de fletxaSi no tens gaires ganes de venir, no vinguis.

 

PER SABER-NE MÉS