ACCENTS

 

Resultat d'imatges de ATENCIÓ

ACCENTS DIACRÍTICS

 

Només n’hi ha 15!!!!     I tots són monosíl·labs!!!!

normes_accentuacio

Imatge extreta de: http://www.auladecatala.com/ortografia/accentuacio/

 

Les pResultat d'imatges de ATENCIÓlanes també s’accentuen quan acaben en diftong decreixent com, per exemple, cantàveu, rèieu

Les terminacions -IA, -IO, -IE sempre són de dues síl·labes.

pre-sèn-ci-a, ca-mi-ó, con-se-qüèn-ci-es.

Per tant, mots com his-tò-ri-a són esdrúixols.

Resultat d'imatges de ATENCIÓ

 

PLURALS

Conserven l’accent en plural:   bénsdéuspèlsquèssís i sòls(però mansmons).

COMPOSTOS I DERIVATS

No s’aplica l’accent diacrític en els compostos i derivats d’aquests mots, per exemple: adeuadeu-siaumarededeupregadeurodamona contrapelrepelentresolsubsol, etc.

MOTS AMB GUIONETS

Però sí que es fa servir en mots amb guionet: déu-vos-guard (substantiu), mà-llargpèl-raspèl-roig, etc.

 Font: Optimot