TEST DE LLENGUA

Aquí tens uns quants test de llengua que t’ajudaran a consolidar el que ja saps o aprendre’n una mica més.

Miscel·lània  (inclou algun relatiu, alguna caiguda de preposició i l’ús de diversos).

Ara ve Nadal (lèxic i expressions nadalenques)

Bones intencions

Comparacions odioses (usos de com i de com a)