IRREGULARITATS i altres

Consulta el mapa amb les irregularitats principals i altres aspectes a recordar de la morfologia verbal. Bé, de fet, hi ha dos mapes. Si ets de 4t, consulta el bàsic. Si ets de batxillerat, el complet.

BÀSIC

COMPLET 

VERBS
MAPA DELS VERBS en format pdf

Atenció! A més de caurerelliscar, tampoc no són pronominals pujar, baixar o sortir.

Verb saber:

Consulta la conjugació del verb saber i apunta quina és el lexema bàsic del verb (sab-)en quins temps el lexema és sap.

Verb escriure

Consulta la conjugació del verb escriure   apunta quins temps es poden conjugar amb dues arrels diferents.

 

ATENCIÓ!

Algunes pàgines web tenen la nomenclatura antiga pel que fa a la denominació dels temps verbals.

Atenció als temps següents:

Els temps passats no s’anomenen pretèrits, sinó directament imperfet, passat.

Passat simple: ell cantà

Passat perifràstic: ell va cantar

Perfet:  ell ha cantat

TEORIA
Aquest text no pretén ser cap recull de totes les irregularitats verbals (no acabaríem mai) sinó d’algunes irregularitats classificables i que afecten a uns quants verbs. Tampoc no vol ser una classificació de tots els casos i totes les situacions sinó una ajuda per a la correcta escriptura, amb una mica de reflexió gramatical.
LA VOCAL ÀTONA DEL LEXEMA
Les formes verbals que pronunciem amb una síl·laba àtona a l’arrel, neutra [ ə  ]  o   [u]  poden fer-nos dubtar a l’hora de triar la grafia entre A/E o O/U en totes les zones on es fa neutralització vocàlica.
En la majoria de casos,n però,  és prou senzill perquè només ens hem de fixar en una altra forma verbal en què aquesta síl·laba sigui tònica i prendre-la com a model.
                            Rodava – Roda
                            Trencaria – Trenca
 

Però hi ha alguns verbs, per sort no gaires, en què això no passa. Aquests verbs són: sortir, tossir, cosir, collir i escopir d’una banda; i néixer, jeure i treure de l’altra.

SORTIR, COSIR, COLLIR, ESCOPIR: encara que les tòniques de l’arrel siguin en U, les àtones són en O
                            Cus-me aquest botó, si us plau, que no dono a l’abast a cosir-los tots.
 
NÉIXER, TREURE, JEURE: encara que les tòniques de l’arrel siguin en E, les àtones són en A.
                           –  No sé quan naixerà el teu nebot.
                            – Però si ja va néixer ahir!
 
Els verbs PODER i VOLER es comporten d’una manera una mica diferent perquè fan algunes tòniques en u i d’altres en o. Però això no representa cap problema perquè senzillament ens fixem en la pronúncia. Només cal que recordem que fan totes les tòniques en O, excepte el present de subjuntiu i l’imperatiu, que les fan en U.
VARIACIONS EN ELS SONS CONSONÀNTICS FINALS
Seria tot ben fàcil si tots els verbs tinguessin un sol lexema per a totes les formes verbals, cosa que succeeix en la primera conjugació (tret d’anar i estar). En canvi, en les altres molts verbs modifiquen la seva arrel segons el temps i fins i tot la persona. Partim de la idea que el lexema bàsic (o pur) és el que trobem en el gerundi. Fixem-nos en alguns exemples.
GERUNDI i altres infinitiu
futur
condicional
(en alguns casos, infinitiu)
present d’indicatiu (1a p)
passat simple,
present i imperfet de subjuntiu
imperatiu *
           comprenent comprendre
   comprenc, comprengué
comprengui, comprengués
absolent absoldre absolc
absolgu
i
 volent
voler
voldria
PUR EUFÒNIC VELARITZAT
El nom no fa la cosa, però els que incorporen el so [d] al final del lexema, s’anomenen eufònics. I els que incorporen un so velar [k] o [g] (grafies c, gu) s’anomenen velaritzats.
conèixer
coneixent
 conec
conegui
ATENCIÓ!
Valer / valdre
QÜESTIONS ORTOGRÀFIQUES
 
1. Una de les funcions de la dièresi és indicar que no hi ha diftong en una combinació vocàlica que podria ser-ho. En el cas dels verbs acabats en-ir (tret de l’infinitiu, el gerundi, el futur i el condicional), cal tenir-ho en compte. Recorda que l’accent té preferència sobre la dièresi.
                        Beneir :  be-ne-ï-a, be-ne-ï-es, be-ne-í-em, be-ne-í-eu, be-ne-ï-en
 
2. Recorda que hi ha sons que es representen gràficament de manera diferent segons la vocal que es segueix. 
trenco-trenques
puja- puges
traça- tracem