PARTICIPIS IRREGULARS

Resultat d'imatges de participis irregularsMÒLT, del verb MOLDRE no porta accent.

Fixa’t que els participis que acaben en -ÈS porten l’accent obert.