ES / SE

És preferible emprar la forma SE quan el verb comença perl S

Consulta UB