VERBS COORDINATS I VERBS SUBORDINATS

Sovint trobaràs en un text la presència de més d’un verb. Poden passar dues coses. O bé un mana sobre l’altre o bé estan al mateix nivell.

Com sabem si un verb és subordinat?

  1. El verb és una forma no personal (infinitiu, gerundi o participi).
  2. L’oració de la qual forma part el verb està introduïda per
  • una conjunció: que, si
  • un pronom relatiu
  • un pronom interrogatiu
  • un altre connector amb valor copulatiu, disjuntiu, distributiu, explicatiu. il·latiu (indiquen conseqüència) o continuatiu.