verbs incoatius de la 3a conjugació

Verbs purs i verbs incoatius de la 3a conjugació
Alguns verbs purs i incoatius
CruixoCruixes

Cruix

Cruixim

Cruixiu

Cruixen

RetrunyoRetrunys

Retruny

Retrunyim

Retrunyiu

Retrunyen

MunyoMunys

Muny

Munyim

Munyiu

Munyen

PudoPuts

Put

Pudim

Pudiu

Puden

Els compostos dels purs són purs com, per exemple, sentir i consentir.
 
Són una excepció assentir i dissentir que són incoatius i no purs.

 

SentoSents

Sent

Sentim

Sentiu

senten

ConsentoConsents

Consent

Consentim

Consentiu

consenten

AssenteixoAssenteixes

Assenteix

Assentim

Assentiu

assenteixen

DissenteixoDissenteixes

Dissenteix

Dissentim

Dissentiu

dissenteixen