Substantives d’infinitiu

En alguns casos,  quan l’oració fa de subjecte o de CD, poden anar precedides de la preposició de, però és suprimible.

Li agradaria de passar les vacances a Roses. = Li agradaria passar les vacances a Roses.