DIÀLEGS

 

Bàsic
Signes per començar i acabar el que diu cada personatge.

Fem servir un guió cada vegada que parla una persona.

Al final, acabem sempre amb punt, signe exclamació (sorpresa), interrogant ( pregunta)

Mira quins núvols més negres hi ha al cel!

Vols que vinguem més d’hora?

Vindrem demà.

Com introduïm la pregunta?

què, qui?

quin carrer, quina vorera, quins nois, quines alzines?

on vas,  per què véns?

-Què vols ?

-Qui ve?

-Per quin carrer has passat?

-Per què creus que nevarà aquesta tarda?