sortir-tossir-cosir-collir-escopir

Verbs  sortir, tossir, cosir, collir i escopir
La vocal del lexema sempre és en O, excepte si és tònica, que és en U.
SurtoSurts

Surt

Sortim

Sortiu

surten

TussoTusses

Tus

Tossim

Tossiu

tussen

CusoCuses

Cus

Cosim

Cosiu

cusen

CulloCulls

Cull

Collim

Colliu

cullen

EscupoEscups

Escup

Escopim

Escopiu

escupen

–Surt (tu)

Surti

Sortim

Sortiu

surtin

–Tus

Tussi

Tossim

Tossiu

tussin

–Cus (tu)

Cusi

Cosim

Cosiu

cusin

–Cull (tu)

Culli

Collim

Colliu

cullin

–Escup

Escupi

Escopim

Escopiu

Escupin

Sortíeusortí

Sortiré

Sortiríem

sortís

TossíemTossires

Tossirem

Tossiríeu

tossissin

Cosiescosí

Cosireu

Cosirien

cosíssim

Colliencolliren

Colliran

Colliríeu

collís

Escopíemescopírem

Escopiran

Escopiríem

escopís